Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process.

Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för att genomföra skilsmässan, eller äktenskapsskillnad, som den juridiska termen är. Hur skiljer man sig? Vilka formulär ska fyllas i? Måste båda ansöka om skilsmässa? Vilka myndigheter ska kontaktas? När är skilsmässan klar? 

I denna faktaartikel reder vi ut de olika delar du behöver tänka på vid en skilsmässa.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Ansöka om skilsmässa

 • Gemensam skilsmässoansökan
 • Ansöka om skilsmässa ensam

Betänketid

 • Ansökan om fullföljd

Byta efternamn vid skilsmässa

Blanketter som behövs för en skilsmässa

 • Skilsmässoansökan
 • Personbevis
 • Fullföljdsansökan

Nästa steg

 • Fakta om bodelning
 • Betänketid
 • Skilsmässa med barn
 • Vad kostar en skilsmässa

Lästips

Vanliga frågor & svar


Ansöka om skilsmässa

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Gemensam skilsmässoansökan

Om du och din partner båda är överens om att skilja er kan ni skicka in en gemensam ansökan, och som regel har man då rätt till så kallad ”direkt skilsmässa”. Handläggningstiden hos tingsrätten går då snabbare. Om det finns gemensamma barn under 16 måste skilsmässan dock föregås av betänketid.

Om du och din partner har rätt till direkt skilsmässa kommer en dom om äktenskapsskillnad att skickas hem. Om betänketid krävs börjar den löpa från det datum som tingsrätten tagit emot den gemensamma skilsmässoansökan.

Ansöka om skilsmässa ensam

Om du och din partner inte är överens om skilsmässan eller om det bara är den ene av er som vill skilja sig kan man skicka in en enskild skilsmässoansökan. Det betyder att bara en av er begär skilsmässa. I praktiken innebär det att man gör en så kallad stämning mot sin motpart. Motparten måste därefter delges och bekräfta att den mottagit stämningen och svara på hur han/hon ställer sig till skilsmässa.

 • Om din partner går med på skilsmässa, och ni inte har barn under 16 år, kan domstolen besluta om dom direkt.
 • Om din partner går med på skilsmässa, men begär betänketid, kommer domstolen att besluta om betänketid.
 • Om denne inte vill skiljas, eller inte svarar, kommer domstolen att besluta om betänketid.
 • Om ni inte bott ihop på två år så kommer domstolen inte att besluta om betänketid även om ni är oense. Man måste då lämna ett så kallat särlevnadsintyg som bevisar att ni bott isär.

Betänketid

Om det finns gemensamma barn under 16 måste skilsmässan dock föregås av betänketid. Om ni inte är ense om skilsmässan kan även din partner begära betänketid. Betänketid beslutas även om den ena parten inte vill skiljas eller ej svarar på stämningen. Betänketiden är mellan 6-12 månader.

Ansökan om fullföljd

Efter betänketidens slut måste du och din partner aktivt begära fullföljd, annars fortsätter ni att vara gifta. Detta måste ske senast 12 månader efter ansökan lämnats in, annars fortsätter ni att vara gifta. Fullföljdsansökan finns på Sveriges Domstolar, och blanketten ska lämnas hos tingsrätten. 

Om bara en av er begär fullföljd kommer tingsrätten kontakta motparten för att få kommentar. När tingsrätten sedan beslutat om äktenskapsskillnad har man rätt till att överklaga inom tre veckor, därefter vinner domen laga kraft.

Du kan läsa mer om till exempel betänketid och fullföljd i vår faktaartikel ”Hur lång tid tar en skilsmässa?”.

Endbright tipsar om juridisk & finansiell rådgivning – för dig som behöver råd och stöd inom exempelvis bodelning och familjerätt.

Byta efternamn vid skilsmässa

En liten men praktisk fråga som många undrar över är vad som händer med efternamnet vid skilsmässa.

Namnet ändras inte automatiskt vid en skilsmässa utan du behåller det efternamn du hade som gift. Om du vill byta till ett efternamn som du hade tidigare är det avgiftsfritt, och du ansöker på Skatteverket. Där kan du också läsa om andra alternativ kring namnbyte.

Blanketter som behövs för en skilsmässa

 • Skilsmässoansökan kan du göra digitalt eller med blankett hos Sveriges Domstolar. Ansökningsavgiften är 900 kr. Ska du ansöka digitalt behöver du ha någon form av e-legitimation till exempel bank-ID.
 • Personbevis hittar du på Skatteverket, det är gratis. För detta behövs också bank-ID.
 • Fullföljdsansökan finns på Sveriges Domstolar, den ska sedan lämnas hos tingsrätten.

Nästa steg

Den juridiska processen kring skilsmässan – själva äktenskapsskillnaden – är bara en av många delar att tänka på vid en skilsmässa. Vi har skrivit flera faktaartiklar som går på djupet med andra viktiga delar av skilsmässan:

Fakta om bodelning

I denna faktaartikel tar vi upp vad som gäller kring bodelning. Vad man ska tänka på, hur ska den genomföras, när ska den genomföras. Här kan du också läsa om äktenskapsförord, bodelningsavtal, giftorättsgods med mera.

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Hur lång tid tar en skilsmässa egentligen? Enkel fråga kan tyckas, men svaret beror på många parametrar. En viktig del är betänketiden i samband med skilsmässoansökan. I denna faktaartikel kan du läsa allt om vad som gäller.

Skilsmässa med barn

När det är barn med i bilden finns det mycket att fundera över, allt från frågor om vårdnad och boende till barnens oro och mående vid en separation. Vi har samlat fakta och råd i denna artikel.

Vad kostar en skilsmässa?

Kostnaderna för en skilsmässa kommer för många som en överraskning, men med rätt hjälp kan dessa kostnader minskas betydligt. I denna artikel har vi kartlagt skilsmässans faktiska kostnader samt omkostnader.

Lästips

Vanliga frågor & svar om skilsmässa:

Hur ansöker man om skilsmässa?

Skilsmässoansökan görs genom Sveriges Domstolar. Läs mer om hur du ansöker steg-för-steg här.

Hur går en skilsmässa till?

När man lämnat in en skilsmässoansökan till tingsrätten kan den döma till äktenskapsskillnad, därefter är man skilda. Hur lång tid det tar beror på om det krävs betänketid eller ej. I samband med skilsmässan måste man även göra en bodelning.

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Tiden beror på många faktorer. Tingsrätten kan besluta om 6-12 månaders betänketid om man har barn. Är man överens och inte har barn kan det gå på några veckor.

Var skickar man skilsmässoansökan?

Skilsmässoansökan kan du skicka elektroniskt via Sveriges Domstolar, den går då till den tingsrätt som du tillhör. Läs mer om hur du ansöker steg-för-steg här.

Vad är betänketid?

Tingsrätten kan besluta om 6-12 månaders betänketid för skilsmässan, vilket är standard när det finns barn under 16 i familjen. Läs mer om hur lång tid en skilsmässa kan ta här.

Vad innebär gemensam skilsmässoansökan?

När ni är ense om skilsmässan lämnar ni en gemensam ansökan.

Vad innebär enskild skilsmässoansökan?

Om enbart en av er vill skiljas kan du lämna en enskild skilsmässoansökan.

Hur mycket kostar en skilsmässa?

Kostnaderna för en skilsmässa varierar stort. Läs mer om kostnader här.

Vad innebär fullföljd efter betänketiden?

Efter betänketiden måste man ansöka om fullföljd av skilsmässan, annars fortsätter man vara gift.

Vad innebär stämning?

När enbart en av er vill skiljas innebär det i praktiken att man stämmer den andra parten, som då ska delges detta av tingsrätten.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett avtal mellan makar där viss egendom kan göras enskild och därmed undantas från bodelning.

Är det skillnad på skilsmässa och äktenskapsskillnad?

Nej, det är bara ett annat ord för skilsmässa, ofta den term som används i juridiken.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...