Privatekonomisk coachning vid skilsmässa & separation

Har jag verkligen råd att skilja mig? Vad kommer det innebära för min privatekonomi? Hur ska jag klara mig på en inkomst?

Ekonomi vid skilsmässa är en brännande fråga. Med Endbrights privatekonomiska coachning vid din skilsmässa får du det stöd du behöver att anpassa din ekonomi för din nya situation. I en rådgivning läggs exempelvis fokus på:

  • Kartläggning av inkomster och utgifter
  • Boendeekonomi
  • Lånesituation
  • Hur du ska klara ekonomin under betänketid och ev. dubbla boenden
  • Sparande
  • Framtida budget och ny ekonomisk situation