Endbrights specialistrådgivare

Här kan du läsa om våra specialister och deras specifika kompetenser. Bokar gör du sedan i vår bokningstjänst, där du först väljer den tjänst du vill boka, och därefter den specifika rådgivaren.

Juridik & finansiell rådgivning

Våra juridiska rådgivare är speciellt kunniga inom familjerätt, med fokus på exempelvis bodelning, ekonomiska mellanhavanden, vårdnadsfrågor, underhåll och olika familjerättsliga avtal.

Per Gröndahl

Per Gröndahl är senior jurist och familjerättsadvokat med lång erfarenhet av familjejuridik, med särskilt fokus på ekonomiska frågeställningar.

Läs mer

Petra Nilsson

Petra Nilsson är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt, bodelningar i Sverige och utomlands, bouppteckningar och arvskiften.

Läs mer

Sarah Mingert

Sarah Mingert är senior jurist med lång erfarenhet av familjejuridik, bodelning, ägande och ekonomiska frågeställningar.

Läs mer

Anna Fayad

Partnersamarbete: Anna Fayad är senior jurist och ansvarig för den internationella privaträtten på Endbrights samarbetspartner Verahill.

Läs mer

Viktor Löfgren

Partnersamarbete: Viktor Löfgren är senior jurist på Endbrights samarbetspartner Verahill.

Läs mer

Privatekonomisk coachning

I den ekonomiska rådgivningen får du hjälp med att räkna på hur just dina ekonomiska förutsättningar ser ut i samband med skilsmässa/separation och hur du kan förändra inför framtiden. 

Catharina Sjöstrand

Catharina Sjöstrand är privatekonomisk coach och har över 20 års erfarenhet inom privatekonomi.

Läs mer

Individuellt välmående

Lider du av nedstämdhet, depression eller utmattning i samband med din skilsmässa? Med hjälp av Endbrights rådgivare inom välmående hjälper vi dig att hantera din nya situation.

Julia Karhu

Julia Karhu är psykologisk coach på den ideella organisationen Wake Me Up som arbetar med att främja ungdomars psykiska hälsa.

Läs mer

Karolina Lindgren

Karolina är psykolog,  KBT-terapeut och med erfarenhet inom bland annat ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som bygger på närvaro och acceptans.

Läs mer

Parrådgivning

I parrådgivningen får ni möjlighet att landa tryggt i era beslut, oavsett om ni funderar på en separationen eller redan tagit beslutet. Parrådgivning ger er verktyg för att särskilja det emotionella från det praktiska som ska göras vid en skilsmässa eller separation.

Jenny Hafrén

Jenny Hafrén är en väl anlitad par- och relationsterapeut med mångårig erfarenhet.

Läs mer

Föräldracoachning

Har du svårt att samarbeta med din medförälder? Behöver du hjälp med att prata med barnet eller barnen om separationen? Har du svårt att möta barnets eller barnens reaktioner? Föräldracoachning ger dig verktygen.

Fatima Nylén

Fatima Nylén är kurator och föräldracoach med lång erfarenhet av att coacha hur föräldrar kan bli de bästa ledarna för sina barn.

Läs mer

Medling

I medlingen får ni som föräldrar hjälp med att lösa vårdnadskonflikten utanför det rättsliga systemet, och för barnens bästa.

Christine Radell

Christine Radell anlitas som medlare för olika tingsrätter i Sverige. Hon är utbildad beteendevetare och KBT-terapeut och brinner för barnens bästa i vårdnadskonflikten.

Läs mer

Stöd för barn & unga

Endbright kan erbjuda kuratorsstöd till barn och unga genom Allbry.

Botrus Botrus

Partnersamarbete: Botrus Botrus är den kurator som ditt barn får träffa när du bokar kuratorssamtal via chatt. Chatten är en tjänst som vi erbjuder genom Allbry, en digital kurator för barn och unga upp till 16 år.

Läs mer

Arbetsliv

I samband med skilsmässa och separation är det inte ovanligt att det också blir tungt på jobbet. Med vår arbetslivscoachning kan du få hjälp och stöd.

Mi Olofsson

Mi Olofsson är beteendevetare och coach och kan stötta i frågor som har med arbetsliv och nyriktning att göra.

Läs mer