Akut stöd

Om du eller någon i din närhet är utsatt för hot, psykisk eller fysisk misshandel i en nära relation finns hjälp att få genom nedan länkar.

I akuta situationer, ring Polisen på telefon 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter för utsatta. På deras hemsida finns all info om när, hur och var man kan söka hjälp.

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks har jourer och stödverksamhet runtom i hela landet.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka.

Välj att Sluta

Välj att sluta är ett pilotprojekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholm med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Välj att sluta riktar sig i första hand till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation.

Manscentrum

Manscentrum är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem som uppstår vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

BRIS

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Wake me Up

Wake me up är en tjänst och app som arbetar för att motverka psykisk ohälsa hos unga. Wake me up erbjuder kostnadsfri coachning genom chatt eller videosamtal för unga mellan 16-22 år.

Vill du dölja ditt besök hos Endbright på din webbläsare?

Om du inte vill att någon ska kunna se vilka webbplatser du varit på och vad du använt webben till, måste du ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn. Du kan göra på flera sätt för att dölja på vilka sidor du surfat på för andra som har tillgång till samma dator. Du kan hitta mer information hos ex Polisen eller på Kvinnofridslinjen (eller googla ”dölj ditt besök”).