Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation.

Endbrights undersökning visar på stor oro för sin ekonomiska situation och för barnens välmående, bland annat sin ekonomiska situation. Hela 56% har fått en sämre ekonomisk situation efter skilsmässan, vilket är en ökning med hela 10% bara sedan samma undersökning 2023.

Att skilsmässan innebär stor psykisk stress visar också enkäten, där 24% uppger att de varit sjukskrivna som en följd av skilsmässan eller separationen. Det är en ökning med 3% sedan förra året. Enkäten visar också att många väljer att inte berätta på sin arbetsplats och att man väljer att inte vända sig till sin HR-avdelning för att få stöd.

Undersökningen baseras till viss del på samma frågor som den enkäten från 2023, och i de fall jämförande siffror finns redovisas de nedan.

Enkäten ingår i Endbrightrapporten 2024.


Fas av skilsmässa

Precis som 2023 var fördelningen relativt jämn gällande vilken fas av skilsmässan eller separationen de svarande befinner sig i. Ungefär en tredjedel har inte beslutat sig eller påbörjat skilsmässa, en tredjedel är mitt i processen och en tredjedel har avslutat separationen.


Ekonomi

Enkäten visar tydligt på hur ekonomin påverkas i samband med skilsmässa. Hela 56% uppger sig ha fått en sämre ekonomisk situation efter skilsmässan. Detta är en avsevärd försämring jämfört med 2023, då siffran låg på 46%.


Oro i samband med skilsmässa & hinder för skilsmässa

På frågan om vad man oroar sig för eller har oroat sig för i samband med skilsmässa och separation kan vi överlag se att det finns en stor oro hos de svarande. De som har barn uppvisar stor till mycket stor oro för sina barns mående, 77%. Privatekonomi, bodelning och relationen till ex-partnern är också områden som oroar, 59% har stor till mycket stor oro för detta. Mer än hälften oroar sig också för sitt egna mående och för boendefrågor. Sammantaget kan man anta att detta skapar stor stress och psykisk påfrestning.

Vi ställde en fråga specifikt till dem som ännu inte inlett sin separation för att utröna vilka eventuella hinder som kan finnas. Även där är oron för barnen övervägande, tätt följt av oron för partnerns reaktion och möjligheten att hitta nytt boende.


Sjukskrivning & psykisk hälsa

24% har varit sjukskrivna i samband med sin skilsmässa eller separation, vilket är 3% fler än 2023. Var tredje har också fått hjälp med sitt välmående i samband med skilsmässan.


Arbetslivet

62% av de tillfrågade har berättat på sin arbetsplats om skilsmässan, och det är i stort samma fördelning som 2023.

Precis som i enkäten 2023 är det till kollegor och chefer man vänder sig till. Ingen pratar med dem som på pappret ska kunna stödja i psykosociala frågor – HR-avdelning och fack.


Allmänt

Enkäten hade totalt 116 svarande, 9 av 10 kvinnor och en tredjedel av alla svarande har barn (2023: 8 av 10 var kvinnor).

Läs mer

Enkäten ingår i Endbrightrapporten 2024. I denna kan du läsa mer om våra resultat i kontext med andra rapporter och internationella studier.

Senaste nytt

Nyheter

TEDx-talk av Endbrights Charlotte Ljung

I april höll Endbrights VD och grundare Charlotte Ljung ett TEDx-talk på inbjudan av Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of ...

Nyheter

Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder. I årets ...

Nyheter

Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation. ...

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...