Vad gäller när sambor separerar?

Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men precis som all juridik så är det ofta snårigt och svårt att veta vilka rättigheter man har. På den här sidan vill vi guida dig genom de viktigaste sakerna att känna till kring sambolagen, och ge dig de verktyg du behöver för att komma helskinnad ur din separation.

När du har koll på alla fakta är det dags att ta nästa steg!

Läs mer om hur Endbright funkar

Som medlem kan du använda dig av vår Divorce Planning för att få en plan för din separation. Endbright har sedan skräddarsydda rådgivningspaket som innehåller alla olika aspekter av skilsmässan, och vi erbjuder också specifik rådgivning inom juridik, ekonomi och välmående.

 

Innehåll:

Om sambolagen

 • Vad är sambolagen?
 • När börjar sambolagen gälla?
 • När aktiveras INTE sambolagen?
 • Hur länge gäller sambolagen efter separation?
 • Vad är ett samboavtal?

Vad sambolagen säger om boende och bostad

 • Vem har rätt till boendet efter separation mellan sambor?
 • Vad är samboegendom?
 • Vad är samäganderätt?
 • Måste bodelning ske efter separation mellan sambor?

Lästips

Ordlista för sambor

 


Om sambolagen

Vad är sambolagen?

Sambolagen är en lag som reglerar vad som gäller när sambor bor i gemensamt boende. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Ett samboförhållande upphör om:

 • Samborna eller någon av dem ingår äktenskap.
 • Samborna flyttar isär.
 • Någon av samborna avlider.

Läs mer om sambolagen på Riksdagens webbplats.

När börjar sambolagen gälla?

 • När du eller den du flyttar ihop med eller ni tillsammans köper eller hyr en bostad för att tillsammans bo i den.
 • När ni lever tillsammans under ”äktenskapsliknande förhållanden” och är ett kärlekspar.

När aktiveras INTE sambolagen?

 • När du eller din partner flyttar in hos någon av varandra i en bostad som någon av er köpt redan innan ni blev ett par.
 • När du flyttar ihop med en kompis eller annan släkting. Det ska vara en romantisk relation och ni ska leva tillsammans ”under äktenskapsliknande förhållanden”.

Hur länge gäller sambolagen efter separation?

Sambolagen gäller tills ni har undertecknat ett samboavtal (se nedan) som innebär att man helt eller delvis avtalar bort sambolagen, eller från det att samboförhållandet upphör (vanligtvis när någon flyttar ut) och upp till 12 månader efteråt kan vem som helst av samborna begära bodelning enligt sambolagen.

När bodelningen är klar eller de 12 månaderna passerat kan inte längre någon av de tidigare samborna begära bodelning.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal kan liknas vid ett äktenskapsförord men till skillnad från äktenskapsförordet ska det inte registreras av Skatteverket. Men liksom med äktenskapsförord är det bra att göra detta tidigt i relationen, för att undvika bråk vid en eventuell separation.

I samboavtalet skriver man ned vad som ska vara del av respektive inte vara del av den gemensamma samboegendomen vid en eventuell bodelning. Ett samboavtal måste vara skriftligt och signeras av båda parterna. Eftersom det finns många individuella hänsyn att ta när det gäller samboavtal kan det vara bra att prata med en jurist. Boka en rådgivning med någon av Endbrights jurister för att få hjälp med ditt samboavtal.

Vad säger sambolagen om boende och bostad

Vem har rätt till boendet efter separation mellan sambos?

Den som har störst behov av bostaden och som också har råd att ensam betala kostnaderna för bostaden. Barnens boende väger tungt och den som efter separationen ska bo mestadels med barnen anses oftast ha störst behov av bostaden. Finns det inga barn brukar bedömningen göras utifrån vem som har bäst förutsättningar att skaffa en annan bostad.

Är det en hyresrätt kan den tas över av den som har störst behov (barnens boende) men är det en bostadsrätt eller hus måste också den som tar över huset eller bostadsrätten ha råd att ekonomiskt ersätta den andres del för bostaden.

Behöver du hjälp med bodelningsfrågor? Boka en rådgivning med någon av Endbrights jurister!

Vad är samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen inköpts för gemensam användning.

I samboegendomen ingår inte så kallad enskild egendom. Enskild egendom är:

 • Egendom som en sambo har fått i gåva av någon som i gåvobrev särskilt uttryckt att egendomen inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen.
 • Egendom som en sambo fått genom testamente av någon som i testamentet särskilt uttryckt att egendomen inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen.
 • Egendom som en sambo har ärvt.

Vill du få hjälp med avtal kring samboegendom? För våra medlemmar har Endbright ett samarbete med Lexly där du kan få digitala avtal till förmånligt pris.

Vad är samäganderätt?

Utöver bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk kan det finnas andra saker som ni inskaffat för gemensamt bruk. Te x en båt eller en bil. Då pratar man om samäganderätt och detta regleras i lagen om samäganderätt. Samäganderätt handlar ofta om något av följande situationer:

 • Egendomen ska vara köpt av ena sambon men för gemensamt bruk.
 • Den andra sambon ska ha möjliggjort/underlättat köpet genom ett ekonomiskt bidrag.
 • Samborna ska ha förutsatt samägandet till egendomen.

Vid samägande kan den ena sambon få del av egendomen i en bodelning.

Vill du få hjälp med avtal kring samägande? För våra medlemmar har Endbright ett samarbete med Lexly där du kan få digitala avtal till förmånligt pris.

Måste bodelning ske vid separation mellan sambor?

Om någon av samborna begär bodelning ska bodelning ske. Jämför med äktenskap, där bodelning måste ske vid skilsmässa. Dock rekommenderas att man gör en bodelning även som sambor.

Bodelningen skall göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, när separationen skedde eller någon av samborna avled. Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen.

Vill du få hjälp med avtal kring bodelning? För våra medlemmar har Endbright ett samarbete med Lexly där du kan få digitala avtal till förmånligt pris.

Lästips

På Endbright har vi många artiklar som behandlar samboskap. Bli medlem helt gratis så får du tillgång till dessa artiklar!

Ordlista för sambor

 • Enskild egendom: egendom som ärvts, testamenterats eller givits i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta ingår därmed inte i samboegendomen.
 • Registrerat partnerskap: Registrerat partnerskap jämställs med äktenskap och faller under äktenskapslagen, inte sambolagen.
 • Sambor: två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.
 • Sambolagen: lag som reglerar sambornas gemensamma bostad och bohag.
 • Samboegendom: bostad och bohag som köpts för gemensam användning.
 • Samäganderätt: där en av samborna stått för all/merparten av det ekonomiska bidraget men där inköpet varit för gemensamt bruk, och ska därmed vara en del av bodelningsavtalet.
 • Äktenskapsliknande förhållande: par-liknande, romantiskt förhållande.

 

Redo att ta nästa steg?

Som medlem kan du använda dig av vår Divorce Planning för att få en plan för din separation. Endbright har sedan skräddarsydda rådgivningspaket som innehåller alla olika aspekter av skilsmässan, och vi erbjuder också specifik rådgivning inom juridik, ekonomi och välmående.

Välkommen att registrera gratis dig här!

Bli medlem