Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Endbright fakta - skilsmässa stor

Vad gäller när sambor separerar?

Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men precis som all juridik så är det ofta snårigt och svårt att veta vilka rättigheter man har.

I den här faktaartikeln guidar vi dig genom de viktigaste sakerna att känna till kring sambolagen, och ge dig de verktyg du behöver för att komma helskinnad ur din separation.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Om sambolagen

 • Vad är sambolagen?
 • Hur länge gäller sambolagen efter separation?
 • När aktiveras inte sambolagen?

Vad sambolagen säger om boende och bostad

 • Vem har rätt till boendet efter separation mellan sambor?
 • Vad är samboegendom?
 • Vad är samäganderätt?
 • Måste bodelning ske efter separation mellan sambor?

Lästips

Vanliga frågor & svar


Om sambolagen

Vad är sambolagen?

Sambolagen är en lag som reglerar vad som gäller när sambor bor i gemensamt boende. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Ett samboförhållande upphör om:

 • Samborna eller någon av dem ingår äktenskap.
 • Samborna flyttar isär.
 • Någon av samborna avlider.

Läs mer om sambolagen på Riksdagens webbplats.

Hur länge gäller sambolagen efter separation?

Sambolagen gäller tills ni har undertecknat ett samboavtal som innebär att man helt eller delvis avtalar bort sambolagen, eller från det att samboförhållandet upphör (vanligtvis när någon flyttar ut) och upp till 12 månader efteråt kan vem som helst av samborna begära bodelning enligt sambolagen.

När bodelningen är klar eller de 12 månaderna passerat kan inte längre någon av de tidigare samborna begära bodelning.

Endbright tipsar om vårt paket för Samboavtal – för dig som behöver grundläggande stöttning vid din bodelning.

Vad säger sambolagen om boende och bostad?

Vem har rätt till boendet efter separation mellan sambos?

Den som har störst behov av bostaden och som också har råd att ensam betala kostnaderna för bostaden. Barnens boende väger tungt och den som efter separationen ska bo mestadels med barnen anses oftast ha störst behov av bostaden. Finns det inga barn brukar bedömningen göras utifrån vem som har bäst förutsättningar att skaffa en annan bostad.

Är det en hyresrätt kan den tas över av den som har störst behov (barnens boende) men är det en bostadsrätt eller hus måste också den som tar över huset eller bostadsrätten ha råd att ekonomiskt ersätta den andres del för bostaden.

Vad är samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen inköpts för gemensam användning

I samboegendomen ingår inte så kallad enskild egendom. Enskild egendom är:

 • Egendom som en sambo har fått i gåva av någon som i gåvobrev särskilt uttryckt att egendomen inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen.
 • Egendom som en sambo fått genom testamente av någon som i testamentet särskilt uttryckt att egendomen inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen.
 • Egendom som en sambo har ärvt.

Vill du få hjälp med avtal kring samboegendom? Endbright har ett förmånligt paket för dig som vill upprätta ett samboavtal.

Vad är samäganderätt?

Utöver bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk kan det finnas andra saker som ni inskaffat för gemensamt bruk. Te x en båt eller en bil. Då pratar man om samäganderätt och detta regleras i lagen om samäganderätt. Samäganderätt handlar ofta om något av följande situationer:

 • Egendomen ska vara köpt av ena sambon men för gemensamt bruk.
 • Den andra sambon ska ha möjliggjort/underlättat köpet genom ett ekonomiskt bidrag.
 • Samborna ska ha förutsatt samägandet till egendomen.

Vid samägande kan den ena sambon få del av egendomen i en bodelning.

Endbright tipsar om Juridisk rådgivning – för dig som behöver råd och stöd inom exempelvis bodelning och familjerätt.

Måste bodelning ske vid separation mellan sambor?

Om någon av samborna begär bodelning ska bodelning ske. Jämför med äktenskap, där bodelning måste ske vid skilsmässa. Dock rekommenderas att man gör en bodelning även som sambor.

Bodelningen skall göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, när separationen skedde eller någon av samborna avled. Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen.

Lästips

Vanliga frågor & svar

Vad är sambolagen?

Sambolagen reglerar sambornas gemensamma ägodelar, som samboegendom räknas bostad och bohag som köpts för gemensam användning. Läs mer om sambolagen här.

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller för två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande och har gemensamt hushåll, men som inte ingått äktenskap. Äktenskapsliknande förhållande innebär ett par-liknande, romantiskt förhållande. Läs mer om när sambolagen gäller.

Vad innebär samäganderätt?

Samäganderätt är när en av samborna stått för all/merparten av det ekonomiska bidraget men där inköpet varit för gemensamt bruk, och ska därmed vara en del av bodelningsavtalet. Läs mer om bodelning.

Vad innebär enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som ärvts, testamenterats eller givits i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta ingår därmed inte i samboegendomen. Läs mer om bodelning.

Jag har ingått registrerat partnerskap, vilken lag gäller?

Registrerat partnerskap jämställs med äktenskap och faller under äktenskapslagen, inte sambolagen. Läs mer om skilsmässa.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...