Endbright för företag
Endbright för företag

Hur möter ditt företag en medarbetare som genomgår en separation eller en skilsmässa?

Med ett partnerskap med Endbright får dina medarbetare det stöd de behöver.

Ungefär 250 000 individer genomgår varje år en skilsmässa eller separation. 
Säkert finns det flera medarbetare i ditt företag som står inför, är mitt i, eller har genomgått en skilsmässa eller separation. Skilsmässa är livsomvälvande för de flesta, och påverkar livet och vardagen, både på jobbet och hemma. Hållbart företagande handlar om ekonomisk, miljömässig såväl som social 
hållbarhet.

För moderna och progressiva företag med fokus på hållbart 
personalarbete erbjuder Endbright hjälp och stöd för medarbetare som 
befinner sig i den livskris som en skilsmässa är. Vi är en digital plattform och är därför tillgängliga över hela Sverige.


Som partner till Endbright får ditt 
företag tillgång till:


 • Rabatt på Endbrights Standardmedlemskap
 • Divorce Planning för medarbetare
 • Förmånliga och skräddarsydda rådgivningspaket som finns i olika 
storlekar och med olika innehåll och tyngdpunkt
 • HR- och chefsstöd i frågor om separation och skilsmässa
 • Workshops & utbildning för HR och chefer
 • Stöd och underlag till personalhandbok och CSR-guide

Endbrights tjänster:

Endbright fokuserar på HELA separationsprocessen. Här får man hjälp med allt som rör juridik, ekonomi och välmående, såväl före som under och efter sin separation.

 • Digital support: 
Innehåll, fakta, webinars, kurser, podcasts med mera.
 • Fysisk support: 
Rådgivning & Divorce Planning (video och/eller telefon).
 • Endbright 3.0: 
Under 2021 introducerar vi en personaliserad digital tjänst (app-lösning) för ytterligare självbetjäning och support under hela separationen. Lösningen baseras baserat på vår egenutvecklade separations- och skilsmässoprocess – Endbrightmodellen.

Är du intresserad av att ansluta ditt företag?

Som företagspartner betalar du en årsavgift som baseras på antal anställda i din organisation. Därefter får du rabatt på våra helårsmedlemskap, en rabatt som ökar med antalet medlemskap som tecknas. Kontakta oss på hello@endbright.se för 
mer information. Vi kan även skräddarsy upplägg för just ditt företag eller för specifika medarbetares behov.

Fakta: Skilsmässa och separation i Sverige idag

Endbright har nyligen publicerat sin årliga rapport Endbrightrapporten 2021

Rapporten, som är oberoende och unik i sitt slag, samlar forskning, statistik, data och trender kring skilsmässa och separationer och dess påverkan på individer och i samhället i stort. I rapporten har vi identifierat ett flertal punkter som gör att separation kan vara ett osynligt folkhälsoproblem i det svenska samhället. Bland annat att:

 • 250 000 individer separerar eller skiljer sig varje år
 • Hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa
 • Kvinnor är ofta mer ekonomiskt utsatta i en skilsmässa, då kvinnor tjänar i genomsnitt 89% av mäns löner
 • Nära 65 000 barn är årligen inblandade i en separation

Du hittar rapporten på endbright.se/endbrightrapporten