Endbrightrapporten

SKILSMÄSSA – ETT FOLKHÄLSOPROBLEM I DET DOLDA?

Varje år separerar eller skiljer sig ungefär 250 000 individer och hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Totalt är ungefär 65 000 barn med om en separation årligen. Ändå ses skilsmässa som ett ”undantag”, som de ”normala” samhällssystemen inte är anpassade för.

En ökad normalisering av synen på skilsmässa är en central fråga för 2020-talets svenska samhälle, detta för att kunna möta och stötta den stora mängd individer som lever i vår tids nya familjekonstellationer – i privatlivet såväl som i arbetslivet. Med den årliga Endbrightrapporten vill Endbright belysa läget för separation och skilsmässa i Sverige, sätta fingret på brännande frågor och driva debatt och opinion gentemot regering, myndigheter, organisationer och företag.

Endbrightrapporten 2022

  • Skilsmässan i politiken: Skilsmässa och separation har fått större utrymme i den politiska debatten, där frågor kring pension, föräldraförsäkring och jämställdhet är centrala.
  • Skilsmässan i arbetslivet: Vid en skilsmässa blir konsekvensen ofta temporär psykisk ohälsa och ekonomiska påfrestningar. Detta påverkar även arbetslivet, där risken för sjukskrivning ökar.
  • Skilsmässan och barnen: Skilsmässa behöver inte ha en negativ påverkan på barnet, men hälsoeffekterna kommer när föräldrarna inte lyckas samarbeta.
  • Skilsmässan i omvärlden: Den förändrade synen på äktenskap och skilsmässa är global och vi ser samma utmaningar internationellt som i Sverige kring exempelvis anpassning av lagar och socialförsäkringar.

(Du kan även ladda ner rapporten som pdf.)

Gå till Endbrightrapporten 2022
Endbright rapporten 2022

Endbrightrapporten 2021

  • Skilsmässa och separation, en klass -och genusfråga
  • Ny reform av föräldraförsäkringen
  • Relationskunskap på schemat
  • Skilsmässa, ett folkhälsoproblem
  • Förbered dig på skilsmässa när du gifter dig

(Du kan även ladda ner rapporten som pdf.)

Gå till Endbrightrapporten 2021
Endbright rapporten 2021

Charlotte Ljung, VD och grundare av Endbright, arbetar aktivt för att skapa insikter kring skilsmässa och separation, och är initiativtagare till Endbrightrapporten:

”Skilsmässor och separation har stor påverkan på samhället i Sverige. Ändå är det något som vi oftast förpassar till den privata sfären, vilket leder till att många lider i tystnad. Med Endbrightrapporten hoppas vi kunna skapa perspektiv i frågan, så att vi kan börja behandla skilsmässa och separation som det folkhälsoproblem som det faktiskt är.”

Endbrightrapporten är en årlig, oberoende rapport och är den första av sitt slag i Sverige. I rapporten samlas forskning, statistik, allmän data, trender och mönster kring uppbrottets påverkan och natur i stort, i ett samhälle som idag lägger allt större fokus på individen än på kärnfamiljen och det svenska folkhemmet.