Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett digitalt verktyg för att beräkna underhåll – Underhållskalkylen.

Med detta verktyg kan föräldern enkelt räkna på såväl underhållsbidrag som underhållsstöd. Underhållskalkylen är enkel att använda och baseras på Konsumentverkets statistik för barns ekonomiska behov.

”Underhållsfrågan är oerhört viktig”, säger Charlotte Ljung, VD för Endbright. ”För den ekonomiskt svagare parten i en skilsmässa är det centralt att få ett vettigt underhåll, utifrån att man ska kunna ge sina barn en rimlig levnadsstandard även efter skilsmässan. Inte minst är det viktigt att skriva ett avtal om underhållet, så att det inte uppstår oenighet senare.”

Vissa specialfall finns när det gäller beräkning av underhåll. Exempel på det är så kallat standardtillägg, som kan bli aktuellt om levnadsstandarden hos underhållsföräldern är påtagligt högre än hos boendeföräldern. För den förälder som behöver mer hjälp kring sin specifika situation och som vill upprätta ett underhållsavtal kan Endbright sedan erbjuda rådgivning.

Underhållskalkylen är framtagen i samarbete med Endbright’s advokat Per Gröndahl. Per har lång erfarenhet av familjerätt, och har bland annat utvecklat avancerade verktyg för att räkna på ekonomiska mellanhavanden i samband med skilsmässa. Per är också en av våra juridiska rådgivare och kan bland annat hjälpa dig med underhåll.


Fakta: Vad är underhåll?

Enligt lag ska båda föräldrarna bidra till sina gemensamma barns försörjning. När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också fortsatt dela på kostnaderna för barnen. Enkelt sagt gör man detta genom att antingen betala underhållsbidrag för barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig.

Underhållet hänger dock samman med hur barnets boende är uppdelat, och för detta finns det många olika modeller. Barnet kan bo växelvis hos sina föräldrar där allt mellan 40-60% räknas som att föräldrarna delar lika. I det fallet behöver inte någon förälder betala underhåll. Men man kan också ha andra uppdelningar där den ena föräldern är boendeförälder och den andra umgängesförälder. Då ska umgängesföräldern betala underhåll.

När separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte har fullgod betalningsförmåga för underhållsbidrag kan boendeföräldern istället få underhållsstöd vilket beslutas av Försäkringskassan.

Läs mer i vår faktaartikel Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

Senaste nytt

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...