Webinars

Lär dig mer om skilsmässans juridik, ekonomi, bodelning, barnens reaktioner och mycket annat.

Tre snabba med Endbright

Snabba fakta för dig som ska separera eller skilja dig.


… Skilsmässa steg-för-steg

Endbright ger svar på vilka tre huvudsakliga steg man behöver göra i samband med att man ansöker om skilsmässa. Om du vill veta mer, gå till faktasidan om Skilsmässa eller boka en gratis kundrådgivning för att få råd och vägledning i just din separation.

… Separation mellan sambor

Endbright ger svar på tre vanliga frågor om separation mellan sambor. Om du vill veta mer, gå till faktasidan om Sambolagen eller boka en gratis kundrådgivning för på för att få råd och vägledning i just din separation.

… Bodelning

Endbright ger svar på tre vanliga frågor om bodelning. Om du vill veta mer, gå till faktasidan om Bodelning eller boka en gratis kundrådgivning för att få råd och vägledning i just din skilsmässa eller separation.

Webinars

Samtal mellan Endbrights Charlotte Ljung och olika experter inom juridik, ekonomi, välmående, boende och barn & föräldrafrågor.


Föräldrar i förändring

Webinar med kursledare Anna Lidgard som leder e-kursen ”Familjer i förändring”. Om kursens syfte och innehåll och varför det är så viktigt att arbeta med sitt medföräldraskap.

Juridisk tvist

Webinar med Endbrights samarbetspartner Verahill och deras seniora jurist Viktor Löfgren om vad man bör tänka på inför en juridisk process.

Barnen genom skilsmässan

Det är sällan så att barnen går smärtfritt ur sina föräldrars separation och skilsmässa. På vilket sätt bör man som föräldrar tänka för att barnen ska må så bra som möjligt?

Hur agerar vi vid ett uppbrott?

Varför är det bra att prata med någon utomstående vid ett uppbrott? Varför saknas det stöttning till den som tar initiativ till att separera? Och vilket ansvar har jag för min partner i mitt beslut? Psykolog Helena Kubicek Boye lyfter olika känslor och beteenden som uppkommer vid ett uppbrott, både för den som lämnar och den som blir lämnad, och ger några snabba tips och råd.

Barnens jul

Hur ska man tänka kring barnen som separerad för att skapa en glädjefylld jul?  Barnexpert Anna Olofsson Tarantino ger handfasta tips och råd för hur man kan tänka för att lyckas, trots att nya traditioner kanske måste skapas.

Juridikens A & O

Juristen Linda Ljunggren Syding går igenom juridikens grunder för dig som står inför, under eller efter en separation.

Ekonomi: Att tänka på inför bodelning

Ekonomicoachen Catharina Sjöstrand går genom varför är det så viktigt att kartlägga den gemensamma ekonomin inför en bodelning, hur man gör en ekonomisk kartläggning på ett smart och smidigt sätt, vad ska man tänka på vid överlåtelse av bostadsrätt eller fastighet och mycket mera.

Separationens upptrappningsfas

Psykolog Helena Kubicek Boye pratar om hur man tar hand om sig själv både inför, under och efter separationen, hur man avslutar en relation med en partner som inte vill avsluta, och de de rädslor som kommer en separation.

Varför medling?

Medlingsexpert Christine Radell förklarar medling och hur denna metod skiljer sig från familjerättens samarbetssamtal. Medlingsmetodikens mål och syften är att finna en lösning i föräldraskapet med barnens behov i fokus, om övergången från kärlekspar till föräldrapar samt varför medlingsmetoden inte har några begränsningar.

Positiv psykologi – Arbeta med din psykiska hälsa

Psykolgiska coachen Julia Karhu pratar om hur man själv kan arbeta med den psykiska ohälsan och i den livskris en separation eller skilsmässa ofta kan innebära.

Att tänka på vid försäljning av den gemensamma bostaden i en separation

Boendeexpert Vanja Malmsäter går igenom vad som är viktigt att tänka på vid försäljning av den gemensamma bostaden samt köp av ny bostad.

Föräldraskapets roll i skilsmässan

Föräldracoachen Fatima Nylén pratar om hur man hanterar det egna måendet och samtidigt sätter barnens behov i centrum, hur man förhåller sig till en medförälder som inte är samarbetsvillig i upplägget med barnen och hur man skapar tillit till den andra föräldern.

Bodelning & avtal

Advokaterna Elin Neu och Karoline Lindow fer råd och tips inför bodelningen och vad man ska tänka på när man ska skriva bodelningsavtal. Bland annat talas det om varför är det viktigt att ta juridisk hjälp i sin bodelning, och vilken skillnad det är mellan bodelning mellan sambor respektive gifta.

Skilsmässa & sömn

Psykolog Helena Kubicek Boye ger tips och råd för vad som kan vara viktigt att tänka på och vilka metoder du kan använda dig av om du upplever att du har sömnsvårigheter.

Skilsmässa och arbetsliv

Karriärcoachen Mi Olofsson pratar om hur arbetslivet påverkas vid en skilsmässa eller separation, och hur man själv kan underlätta sin arbetsprestation. I webinaret talas om hur arbetslivet påverkas vid en skilsmässa eller separation, hur och varför det är viktigt att tala med sin arbetsgivare och personalansvarige om vad man går igenom, om sjukskrivning samt att komma tillbaka till arbetet.

Bodelning & pension – vad gäller?

Seniora juristen Sarah Mingert pratar om pensionsbesparingar i samband med bodelning. Sarah ger även tips på vad som kan vara viktigt att tänka på vid beräkning av pensioner i samband med bodelning och i det fall den ena i äktenskapet har sämre pensionsförutsättningar.