Vad kostar en skilsmässa?

”Har jag råd att skilja mig?”

Frågan om vad en skilsmässa kostar är en av de vanligaste frågorna vi får här på Endbright. Det är en fråga som oroar många av naturliga skäl. Alla skilsmässor ser olika ut, men det finns generella riktlinjer att gå på.

När du har koll på alla fakta är det dags att ta nästa steg!

Endbright är enkelt. Boka vår unika Divorce Planning för att göra en behovsanalys och få en plan för din separation. Endbright har sedan skräddarsydda rådgivningspaket som innehåller alla olika aspekter av skilsmässan, och vi erbjuder också specifik rådgivning inom juridik, ekonomi och välmående.

Kostnader kring skilsmässoprocessen

När man går in i en skilsmässoprocess tänker sig många att det enbart är de juridiska frågorna man behöver hjälp med. Man tänker att man är överens och att det inte ska vara några problem med vårdnad och boende. Man tänker att man är stark. Men för många blir kostnaderna en obehaglig överraskning, och kan kännas något som man inte har kontroll över.

Även i de enklare skilsmässorna är behoven av hjälp större än man tror, inom såväl juridik, ekonomi och välmående och det är därför Endbright finns! Med professionell hjälp har man dessutom större chans att gå genom skilsmässan på ett schysst sätt, med bibehållen respekt till varandra och där man kan samarbeta om barnen.

Vi kommer nedan visa på två scenarier – först scenariot där man använder sig av fristående hjälp och sedan scenariot med att använda de möjligheter som Endbright erbjuder.

Ett vanligt scenario: Att vända sig till fristående byråer

Ett vanligt scenario när man står inför en skilsmässa är att man vänder sig till en fristående juristbyrå för att få hjälp.

Kostnaderna för en jurist varierar stort. I beräkningen har vi räknat med ett genomsnittspris på 1 500 kronor, men jurister kan ofta kosta mycket mer. I samband med juridisk rådgivning diskuteras de olika avtal som behövs. Dessa avtal sätts sedan upp av juristen eller någon av dennes medarbetare, och det innebär ofta ytterligare kostnader utöver rådgivningen.

Ibland kan juristerna även ge ekonomisk rådgivning men vanligast är att man sedan måste vända sig till en bank eller någon annan privatekonomisk rådgivare. Banker tar ofta en liten avgift, medan en privat rådgivare kan ta mellan 500 och 1 000 kronor per timme.

Den känslomässiga delen glömmer man gärna bort, och många drar sig för att söka hjälp, vilket i sig är hindrar dig från att bearbeta din skilsmässa och bygga upp din mentala styrka. Om du väljer att söka hjälp vänder du dig till en psykolog eller coach. Här har vi räknat på ett genomsnittligt pris på 1 000 kronor per timme.

Den totala kostnaden för en relativt normal och enkel skilsmässa, där man använder fristående byråer, ligger enligt våra beräkningar på ca 40 000 kronor.

Den nya möjligheten: Att vända sig till Endbright

När du använder dig av Endbright får du helhetslösningar för separationsprocessens ALLA delar under ett och samma tak. Processen blir mer ”sömlös”, inte minst genom det stöd som vår Divorce Planning kan ge dig i form av att ge råd om nästa steg, att agera bollplank och hjälpa dig med dina frågor. Du kan också vara helt trygg med de rådgivare som vi valt ut, de är specialiserade på just området separation och skilsmässa och har stor erfarenhet.

Med en plan för sin separation får man också koll på kommande kostnader. Endbright kan erbjuda förmånliga priser tack vare vår möjlighet att sätta samman rådgivningspaket och sluta bra avtal, vilket gör att kostnaderna minskas med allt från 10% till 40%, beroende på din individuella situation och dina behov.

Om man tittar på det normala scenariot om man använder fristående byråer och applicerar det på Endbright kan vi erbjuda paket istället, och i samtliga paket ingår Divorce Planning.

Den totala kostnaden för ett motsvarande upplägg med Endbright istället kan alltså kosta ca 22 000 kronor.

Boka Rådgivningspaket

Övriga kostnader

Utöver sådant som är direkta konsekvenser av skilsmässoprocessen tillkommer även andra kostnader. Dessa delar vi grovt in i engångskostnader som uppkommer specifikt i samband med separationen, men till detta kommer det vi kallar ”Livet-efter-kostnader”. Kostnaderna ser olika ut beroende på den personliga situationen, men tillkommer inte minst pga av dubbelt boende när man har barn.

Engångskostnader

När man skiljer sig är det en del engångskostnader som uppstår, främst relaterat till boendet.

Tips: När du är registrerad i Endbright kan du utnyttja våra förmånliga partnererbjudanden, där vi tex har samarbete kring boende med Norban som kan ge dig stöd i boendefrågor.

”Livet-efter-kostnader”

Livet efter skilsmässan kommer så småningom att bli en vardag det också. Men med en skilsmässa uppstår kostnader som man nu måste bära själv. Så länge man har barn som lever ett varannan vecka liv hos båda föräldrar, kommer också extrakostnader, där barnen behöver ha dubbla uppsättningar av exempelvis kläder, leksaker, cyklar med mera.  Vår uträkning är baserad på en ensamstående med två barn i skolålder boende i bostadsrätt.

När det gäller kostnader för barn skiljer det sig beroende på ålder och antal. Hos Konsumentverket kan man läsa mer om schablonkostnader för barn i olika åldrar, även bankerna har mycket information om detta. Har du behov av att se över din ekonomiska situation kan våra ekonomiska rådgivare hjälpa till.

Samma sak gäller för boendet. Priset på en bostadsrätt skiljer sig mycket, men om man vill få ett riktmärke finns det mäklarstatistik för genomsnittet i den egna kommunen.

Sett på en tio-årsperiod handlar det alltså om omkostnader på ca 1,8-2 miljoner kronor.

När du har koll på alla fakta är det dags att ta nästa steg!

Boka vår unika Divorce Planning för att göra en behovsanalys och få en plan för din separation.