Frågan om vad en skilsmässa kostar är en av de vanligaste frågorna vi får här på Endbright. Det är en fråga som oroar många av naturliga skäl. Alla skilsmässor ser olika ut, men det finns generella riktlinjer att gå på.

Inledningsvis kan man dela in kostnaderna i två delar:

Processen – före, under & efter

  • Med Endbright
  • Utan Endbright

Övriga kostnader

  • Engångskostnader
  • “Livet efter”-kostnader

 

När du har koll på alla fakta är det dags att ta nästa steg!

Läs mer om hur Endbright funkar

Som medlem kan du använda dig av vår Divorce Planning för att få en plan för din separation. Endbright har sedan skräddarsydda rådgivningspaket som innehåller alla olika aspekter av skilsmässan, och vi erbjuder också specifik rådgivning inom juridik, ekonomi och välmående.

 


Processen – före, under & efter

Vi börjar med den del som man närmast förknippar med skilsmässa, nämligen processen att skilja sig.

När man går in i processen tänker sig många att det enbart handlar om perioden där skilsmässoansökan lämnas till tingsrätten, och att det enbart är de juridiska frågorna man behöver hjälp med. Man tänker att man är överens och att det inte ska vara några problem med vårdnad och boende. Man tänker att man är stark.

Men för många blir kostnaderna som skilsmässan innebär en obehaglig överraskning, och kan kännas som ett svart hål, något som man inte har kontroll över.

Även i de enklare skilsmässorna är behoven av hjälp större än man tror, inom såväl juridik, ekonomi och välmående. Med professionell hjälp har man dessutom större chans att gå genom skilsmässan på ett schysst sätt, med bibehållen respekt till varandra och där man kan samarbeta om barnen.

Ett vanligt scenario

Ett vanligt scenario när man står inför en skilsmässa är att man vänder sig till en fristående juristbyrå för att få hjälp. Kostnaderna för en jurist varierar väldigt mycket. Vi har gjort en beräkning nedan med ett genomsnittspris på 1500 kronor, men jurister kan ofta kosta avsevärt mycket mer, beroende på var du bor och vilken byrå du vänder dig till. I samband med rådgivningarna diskuteras de olika avtal som behövs. Dessa sätts sedan upp av juristen eller någon av dennes medarbetare, och det innebär ofta ytterligare kostnader utöver rådgivningen.

Ibland kan juristerna även ge dig ekonomisk hjälp men vanligast är att man sedan måste vända sig till en bank eller någon annan privatekonomisk rådgivare. Banker tar ofta en liten avgift, medan en privat rådgivare ofta tar mellan 500 och 1000 kronor per timme.

Den känslomässiga delen behöver ofta också tas om hand och du behöver söka dig till en psykolog eller coach. Här har vi räknat på ett genomsnittligt pris på 1000 kronor.

En vanlig kostnadsbild kan se ut ungefär så här:

Den totala kostnaden ligger på ca 40 000 kronor.

Genom ett medlemskap i Endbright kan kostnaderna minskas med ungefär 30% – 60% beroende på din individuella situation och dina behov. Om man jämför scenariot ovan med ett liknande upplägg hos Endbright kan det se ut så här:

Motsvarande upplägg kan alltså kosta ca 20 000 kronor med Endbright.

Genom helårs-medlemskapet i Endbright får man tillgång till vår Divorce Planning, där man får en plan för sin separation och koll på kommande kostnader, och man får tillgång till specialiserade rådgivare och rådgivningspaket till rabatterade priser. Allt samlat i en och samma digitala plattform så oavsett var du bor kan då få hjälp av de bästa rådgivarna. Läs mer om hur vi räknat och vad du får med Endbright här.

 


Övriga kostnader

Utöver kostnaderna som är direkta konsekvenser av skilsmässoprocessen tillkommer även andra kostnader, både sådana som man har en gång och sådana som kommer med dubbelt boende för barnen.

Engångskostnader

När man skiljer sig är det en del engångskostnader som uppstår.

Tips: Som medlem i Endbright kan man utnyttja våra förmånliga partnererbjudanden, där vi tex har samarbeten kring flytt med Hemfrid, och boende med Norban. Genom att utnyttja dessa kan man få rabatter på tex flyttstäd och stöd i boendefrågor. Ibland kan det vara svårt att lösa alla kostnaderna rakt upp och ner. Vi erbjuder därför även hjälp med ansvarsfull finansiering via Lendify.

”Livet-efter-kostnader”

Livet efter skilsmässan kommer så småningom att bli en vardag det också. Men med en skilsmässa uppstår kostnader som man nu måste bära själv. Så länge man har barn som lever ett varannan vecka liv hos båda föräldrar, kommer också extrakostnader, där barnen behöver ha dubbla uppsättningar av exempelvis kläder, leksaker, cyklar med mera.

För att ge en hum om hur detta kan se ut har vi gjort en uträkning där du själv kan fundera över hur din egna situation ser ut.

Uträkningen gjord baserad på en ensamstående med två barn i skolålder boende i bostadsrätt:

När det gäller kostnader för barn skiljer det sig förstås beroende på ålder och hur många du har. Siffran här är alltså mycket ungefärlig. Hos Konsumentverket kan man läsa mer om schablonkostnader för barn i olika åldrar, även bankerna har mycket information om detta. Har du behov av att se över din ekonomiska situation kan våra ekonomiska rådgivare hjälpa till.

Samma sak gäller för boendet. Priset på en bostadsrätt – och därmed följande amorteringar och räntor – kan skilja sig väldigt mycket, men om man vill få ett riktmärke finns det mäklarstatistik för genomsnittet i den egna kommunen.

Sett på en tio-årsperiod handlar det alltså om omkostnader på ca 1,8-2 miljoner kronor.

 


 

Redo att ta nästa steg?

Med dessa kostnadsscenarion får du en uppfattning om vad du behöver tänka på, och eventuellt ta höjd för oavsett om du står inför, befinner dig mitt uppe i, eller är på väg ut ur en skilsmässa eller separation.

Som medlem kan du använda dig av vår Divorce Planning för att få en plan för din separation. Endbright har sedan skräddarsydda rådgivningspaket som innehåller alla olika aspekter av skilsmässan, och vi erbjuder också specifik rådgivning inom juridik, ekonomi och välmående.

Välkommen att registrera gratis dig här!

Bli medlem