Divorce Planning är ett stöd hela vägen

Hur skiljer man sig? Vad innebär betänketid? Har jag råd att separera? Hur ansöker man om skilsmässa? Hur går jag vidare?

När man skiljer sig har man många frågor och är ofta osäker på processen. Man vet inte vem man ska ta hjälp av eller vem som kan svara på de frågor man har. Endbrights Divorce Planning™ hjälper dig med helheten och är en unik tjänst där du får hjälp med att ta fram en plan för hur du ska genomföra just din separation eller skilsmässa.

I konsultationen tar våra Divorce Planning-koordinatorer reda på hur dina behov ser ut och vilken hjälp du behöver inom exempelvis områdena juridik, ekonomi och välmående, och lägger en plan utifrån detta. Vi stöttar dig från att ni tar beslutet att skiljas, under betänketiden, till det sista skedet när separationen färdigställs, men även efteråt då frågor kring ekonomi, barn och relation med den före detta partnern kan komma. Genom planen får du också kontroll på vad processen kommer att kosta totalt. Du har tillgång till alla tjänster inom en och samma digitala plattform, så oavsett var du bor kan då få hjälp av våra noga utvalda och förmånligt prissatta rådgivare.

Vid Divorce Planningen kan du exempelvis få hjälp med: 

  • En konkret plan framåt utifrån dina behov, där du får rekommendation om vilka olika rådgivningspaket eller enskilda rådgivningstjänster du behöver
  • Skräddarsydd hjälp för vilken typ av rådgivning du kommer att behöva inom exempelvis juridik, ekonomi och välmående
  • Ett återkommande stöd och bollplank som lyssnar och kommer med tips och råd
  • Information om lagar och regler att tänka på som gäller genom hela processen
  • En tydlig kostnadsbild av den hjälp du kommer behöva i din separationsprocess

Hur tar jag del av Divorce Planning?

För att kunna utnyttja vår Divorce Planning behöver du vara medlem i Endbright.

Är du redo att ta nästa steg?

Boka Divorce Planning