Endbrights Divorce Planning hjälper dig med en plan för hur du ska genomföra just din separation eller skilsmässa.

Hur skiljer man sig? Vad innebär betänketid? Har jag råd att separera? Hur ansöker man om skilsmässa?

När man skiljer sig har man många frågor och är ofta osäker på processen. Endbrights Divorce Planning-koordinatorer tar reda på hur dina behov ser ut och vilken hjälp du behöver inom områdena juridik, ekonomi och välmående. Vi stöttar dig från att ni tar beslutet att skiljas, under betänketiden, till det sista skedet när separationen färdigställs, men även efteråt då frågor kring ekonomi, barn och relation med den före detta partnern kan komma.

Boka din Divorce Planning idag för att få hjälp med just din skilsmässa eller separation. Som Standardmedlem är den första konsultationen kostnadsfri. 

Vid Divorce Planningen kan du exempelvis få hjälp med: 

  • Om skilsmässa eller separation är rätt beslut
  • Vad du behöver tänka på innan, under och efter skilsmässan
  • Stöd genom processen av en skilsmässa
  • Tips och råd om hur du skiljer dig på ett schysst sätt
  • Information om alla regler och lagar som gäller genom hela processen
  • Hjälp med medling för att underlätta om ni är oense
  • Emotionellt stöd via terapeuter och coacher
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Tips kring hur du hanterar relationen och diskuterar svåra ämnen med din före detta partner
  • Hur du sköter ekonomin runt skilsmässa

Efter Divorce Planningen erbjuder vi sedan olika rådgivningspaket där vi satt samman rådgivningstjänster, eller så kan man köpa enskilda sessioner med våra duktiga rådgivare. Allt beroende vad som passar just dig. Med Divorce Planning blir du säkrare på hur processen ska se ut och undviker dessutom onödiga kostnader.

Boka din Divorce Planning idag för att få hjälp med just din skilsmässa eller separation!

Gå till bokning