Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen kan du räkna på olika scenarios kring lånebilden och få en uppfattning om din situation.

”Vid en skilsmässa eller en separation förändras de ekonomiska förutsättningarna radikalt och det är den ekonomiskt svagare parten som drabbas hårdast, både vad det gäller privatekonomi, pensioner och boendesituation. Med vår nya tjänst Bolånekalkylen vill vi skapa möjlighet för att parterna att få en sundare och mer ekonomiskt jämställd skilsmässa,” säger Charlotte Ljung, VD och grundare av Endbright.

Genom att räkna på olika möjliga scenarier i hela skilsmässans ekonomiska upplägg kan man få utfall som exempelvis ger bättre möjligheter till bolån. Dessa kalkyler kan därmed bli ett underlag för diskussion och förhandling mellan de båda makarna, där man kan hitta bra och långsiktiga lösningar som gagnar båda parter.

Bolånekalkylen är framtagen i samarbete med Endbright’s advokat Per Gröndahl. Per har lång erfarenhet av familjerätt, och har bland annat utvecklat avancerade verktyg för att räkna på ekonomiska mellanhavanden i samband med skilsmässa. Per är också en av våra juridiska rådgivare, och kan hjälpa dig med olika lösningar gällande boendeekonomin i samband med skilsmässa.


Fakta: Ekonomin skapar hinder för skilsmässa

Skilsmässa är en ojämställd affär där den svagare parten, oftast är kvinnan, lider mest såväl vad det gäller privatekonomi, pension och boende. Anledningen till detta ligger till stor del i den ojämställdhet som fortfarande råder i arbetslivet, där kvinnor har en lägre livsinkomst beroende på lägre lön, mer deltid och framförallt större ansvar för familj och hem. Effekten syns i att kvinnor tvingas leva kvar i förhållandet på grund av man inte ekonomiska möjligheter att skilja sig. En undersökning från Ownershift säger att 21% av kvinnorna menar sig inte alls har råd att skilja sig, medan motsvarande siffra för män är 10%.

När det blir dags för pension, visar det svenska systemet sig ytterligare sig skevt då grundinställningarna i systemet inte arbetar tillräckligt väl för att skapa jämställdhet eller stötta grundregeln för gifta: att tillgångar som makarna byggt upp under äktenskapet ska delas lika vid en skilsmässa. Inkomstpensionen, som står för lejonparten av pensionen, är inte en del av bodelningen.

Ett annat praktiskt hinder är problemet med att hitta en ny bostad, vilket också drabbar den ekonomiskt svagare hårdare. Var femte kvinna säger att de inte kunnat lämna sin relation på grund av sin boendesituation. Enligt en undersökning från SBAB kan en kvinna med medianlön idag inte få lån för att köpa en trerumslägenhet i någon av landets 25 största kommuner.

Läs mer i Endbrightrapporten 2023.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...