Barn & förälder – familjen efter skilsmässa & separation

En skilsmässa och separation med barn innebär en kris. Oundvikliga förändringar kommer till att ske för barnet eller barnen och separationen kommer påverka barnet.

När familjekonstellationen förändras kan det även som vuxen vara svårt att förhålla sig till den nya livssituationen.

Hjälp kring barn- och föräldrafrågor vid separation

Har du svårt att samarbeta med din medförälder? Behöver du hjälp i att prata med barnet eller barnen om separationen? Har du svårt att möta barnets eller barnens reaktioner? Endbrights experter hjälper dig!

Med hjälp av våra rådgivare specialiserade på barn och föräldraskap hjälper Endbright dig med rätt redskap i separationen.

Endbrights rådgivare är specialiserade på barn, föräldraskap och familjefrågor vid en separation. Vi erbjuder även medling, som är ett sätt att försöka lösa konflikter och därmed undvika en juridisk tvist i domstol. Beroende på ditt specifika behov kan du välja att ta hjälp av rådgivare med olika inrikting:

  • Föräldracoaching
  • Familjecoaching
  • Medling

Detta och mycket annat kan våra rådgivare hjälpa dig med. Boka idag!Våra rådgivare

Endbrights rådgivare är noga utvalda och specialiserade på frågor som berör skilsmässa och separation. Oavsett vad du har behov av kan vi erbjuda specialiserat stöd som passar just dig.