Barn & Förälder – familjen efter skilsmässa & separation

Barn & Förälder - familjen efter skilsmässa & separation

En skilsmässa och separation med barn innebär en kris. Oundvikliga förändringar kommer till att ske för barnet eller barnen och separationen kommer påverka barnet.

Med hjälp av våra rådgivare specialiserade på barn och föräldraskap hjälper Endbright dig med rätt redskap i separationen.

När familjekonstellationen förändras kan det även som vuxen vara svårt att förhålla sig till den nya livssituationen.

Har du svårt att samarbeta med din medförälder? Behöver du hjälp i att prata med barnet eller barnen om separationen? Har du svårt att möta barnet eller barnens reaktioner? Endbrights experter hjälper dig!

Endbrights rådgivare är specialiserade på barn, föräldraskap och familjefrågor vid en separation. Beroende på ditt specifika behov kan du välja att ta hjälp av rådgivare med olika inrikting:

  • Föräldracoaching
  • Familjecoaching
  • Medling

Detta och mycket annat kan våra rådgivare hjälpa dig med. Boka idag!

Endbrights rådgivare är specialiserade på separation och skilsmässa, inom områdena Juridik, Ekonomi och Välmående.

Våra rådgivare

Våra rådgivare är noga utvalda och specialiserade på frågor som berör skilsmässa och separation.