Förälder & barn i skilsmässa & separation

En skilsmässa och separation med barn innebär en kris för hela familjen – såväl barn som vuxna.

Oundvikliga förändringar kommer att ske för barnet eller barnen som vuxen kan det vara svårt att förhålla sig till den nya livssituationen. Du kan få svårt att samarbeta med din medförälder och till och med hamna i konflikt kring barnen.

Endbrights rådgivare är specialiserade på barn, föräldraskap och familjefrågor vid en separation. Vi erbjuder även medling, som är ett sätt att försöka lösa konflikter och därmed undvika en juridisk tvist i domstol.