En skilsmässa eller separation handlar i mångt och mycket om att tappa den gemensamma tron på framtiden. Till trots att man hört att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa, har man svårt att tänka sig att det gäller en själv. Inte ska vi. De flesta av oss är fast i konceptet och drömmen om giftermål, tvåsamhet och kärnfamilj. I det senaste avsnittet av programmet “Cirkus familj” lyfter man just......