Tillfällig kris eller skilsmässa?

Att tappa tron på gemensam framtid

En skilsmässa eller separation handlar i mångt och mycket om att tappa den gemensamma tron på framtiden. Till trots att man hört att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa, har man svårt att tänka sig att det gäller en själv. Inte ska vi. De flesta av oss är fast i konceptet och drömmen om giftermål, tvåsamhet och kärnfamilj. I ett av avsnitten av programmet ”Cirkus familj” på SVT Play lyfter man just detta. Programmet handlar om ett pars uppbrott och hur man vet om det är dags att bryta upp eller om man befinner sig i en tillfällig kris.

De porträtterade paret kom fram till att man inte hade hamnat i en tillfällig kris. Det saknades grund i äktenskapet, en grund att kunna bygga vidare på. Efter trevande och återkommande försök landade man i att det var dags att bryta upp.

Rädsla och sorg

De pratar öppet, ärligt och varmt om sin skilsmässa. Trots att båda kom fram till att skilsmässa var för det bästa, var det inte helt enkelt. Med skilsmässan följdes en lättnad men också en rädsla och sorg. Man bestämde sig tidigt för att göra det smidigt för barnen och för den porträtterade familjen innebar detta att hitta en extrabostad i vilken föräldrarna turades om att bo varannan vecka. Barnen fick på så sätt möjlighet att landa mjukt och att smälta föräldrarnas separation. Man var också tydlig med att mamma och pappa inte kunde leva i ett parförhållande, men att familjen, den skulle finnas kvar. Kärleken till dem, skulle inte förändras. Att respektera och vara varsam hur man pratar till barnen om mamma eller pappa, är också viktigt för dem. För barnen, de läser av varje liten nyans av föräldrarnas sätt att prata om varandra.

Föräldraskapet görs tillsammans

Utöver barnens välmående, pratar man också om det egna måendet. Kanske var den tillfälliga bostaden inte för det bästa för en själv. Boendelösningarna gav inget vidare eget liv och väl i den gemensamma bostaden fanns det typsikt vardagliga störningsmoment kvar. Mjölken var slut och varandras underkläder skulle tvättas. Svårast var trots allt att släppa drömmen, den var kanske egentligen svårare att släppa en själva personen man lämnat eller blivit lämnad av. Att förstå och hantera att relationen skulle fortgå, om än inte som ett par, var viktigt. Lika betydelsefullt som det var att själva växa var att förhållandet mellan varandra skulle växa, föräldraskapet görs tillsammans. Den nya relationen menar man, måste bygga på respekt, ärlighet och öppenhet för olikheterna.

Programledaren, familjeterapeuten och prästen Maria Sundblom Lindberg, lyfter skilsmässans tidsperspektiv. Hon menar att det tar upp till fem år innan man kommit över skilsmässan, åtminstone dess smärta och medföljande bitterhet. Hon lyfter också vår oförmåga att styra och kontrollera livets olika skeenden, ibland är det inte någons fel och ibland går det inte att prata sig ur den destruktiva relationen.

Alla skilsmässor och separation är unika, ingen är den andra lik, men det finns ofta gemensamma nämnare och många gånger kan det vara till hjälp att lyssna till och följa människor med liknande erfarenheter. Så idag tipsar vi alltså om programmet ”Cirkus familj” på SVT Play.

Behöver du stöd och hjälp med ditt välmående under skilsmässan? Endbrights rådgivare inom välmående kan hjälpa dig!