Varför är det svårt att prata om pengar?

Kvinna vid dator - Skilsmässa

Vår expert inom privatekonomi, Catharina Sjöstrand, har delat med sig av tips och trix för att lyckas prata om den gemensamma ekonomin som vid en separation ska delas, i artikeln ”Svårt att prata om pengar?”.

Men varför är det egentligen så svårt att prata om pengar?

Att prata om pengar i den egna parrelationen är nödvändigtvis inte helt enkel. Ofta delar man med sig av sina respektive löner och inkomster samt gemensamma fasta utgifter. Det är dock inte helt ovanligt att man har mindre koll på den andres pensionsavsättningar eller långsiktiga sparande.

Till vår omgivning i stort har vi ofta än mer svårt att prata om våra tillgångar så som vår lön, vårt sparande och våra utgifter. Att inte prata om sina pengar är en djupt inristad norm som vi tidigt socialiserats in i.

Hur är det då att prata om att man lider av ekonomiska problem?

Att man tappat den ekonomiska kontrollen eller att man inte kan hantera sina pengar på ett sunt sätt, är sällan enkelt. Att lida av ekonomiskt missbruk skiljer sig inte ifrån något annat missbruk. Men missbruk i sig pratar man sällan om, även om man vet, att det ofta är av vikt för att lyckas komma ur det destruktiva beteendet.

Allt fler lider av ekonomiska problem och höga skuldsättningar. Vi kan följa denna typ av problematik i något som har gjorts till underhållningsprogram i vilka man kan följa olika människor som tappat kontrollen och på ett eller annat sätt lider av ekonomiskt missbruk. Där det inte sällan görs till något ”spännande”, ”kittlande” och ”fasansfullt” att följa dessa människors ”ekonomiska hälsoresa”. Ibland även till humor – att vuxna människor inte klarar av att sköta den egna ekonomin. Något som i sig ökar stigmatiseringen av dessa människor med missbruksbeteenden.

Oavsett om man hamnat i ett ekonomiskt missbruk eller inte, är det helt klart många gånger svårt att prata om pengar och i förlängningen att söka hjälp.

Oro för ny ekonomisk situation

Något som jag ofta möts av i samtal med er är att man oroar sig för den nya ekonomiska situation som uppstår efter separationen. Lönegapet mellan varandra är stort och inte sällan har det ojämställda ekonomiska förhållandet ökat i samband med att man arbetat mindre i det yrkesverksamma och mer i hemmet. Ett oavlönat hemarbete som påverkat karriären, inkomsten och i förlängningen pensionen.

Jag ställde några frågor till Catharina om att våga prata om och ta hjälp med sin privatekonomi, hur man lär sig ta kontroll över den och hur privatekonomin kan bli till något roligt.

Hur skapar man kontroll över den egna ekonomin?

Till att börja med behöver man bestämma sig, hitta sitt varför: Varför vill jag få kontroll över min ekonomi? Därefter är det att ta reda på hur mycket pengar som kommer in, pengar som går ut och pengar som blir kvar och ta ställning till om det är ok som det är eller om man vill förändra. Vill man förändra så är det nästa fas.

Hur handskas man med normen att inte prata om den egna ekonomin trots att den skaver?

Man bryter med normen och väljer ut nära vänner eller syskon som man skulle vilja utbyta erfarenheter med. Att prata med andra om ekonomi innebär ju att man kan få nya infallsvinklar och att man kan hjälpa varandra. Känner man att man behöver mer kvalificerad hjälp ska man aldrig tveka att söka den.

Hur gör man den nya privatekonomiska situationen till något positivt?

Är det så att relationen till pengar och den egna ekonomin känts jobbig eller neutral tidigare så kan man passa på att förändra sitt förhållningssätt till något positivt. På så sätt kan man forma sin nya livssituation på ett väldigt positivt sätt genom att ta kontroll över och utveckla sin ekonomi.

Vilken hjälp kan man förvänta sig i sin rådgivning med dig?

Dels är det konkreta frågor om vardagsekonomi i samband med separation och skilsmässa men även om man vill ha hjälp att forma sin nya ekonomi – allt från att skapa motivation till att genomföra förändringar till en god ekonomi. Ofta handlar det om att göra prioriteringar för att sänka sina utgifter och öka sitt sparande.

Tips:

Avsätt tid för att diskutera

 • Avsätt tider då ni tillsammans kan sitta ostört för att prata ekonomi utan barnens närvaro.
 • Sätt ambitionsnivån utifrån att ni vill komma överens och vara rättvisa utifrån er situation, för att ni fortsatt efter uppbrottet ska kunna ha en bra relation, om inte annat för barnens skull.
 • Tänk er in i varandras ombytta roller, i vilken ni skulle vara lika nöjda.

Ta fram fakta

 • Ta fram fakta över hur era intäkter, utgifter, tillgångar och skulder ser ut idag.
 • Ta fram fakta om bodelning och underhållsbidrag.

Diskutera följande

 • Diskutera utifrån den fakta ni tagit fram.
 • Diskutera utifrån den tid ni haft tillsammans om rättvis uppdelning. Har tex en av er gått ner i arbetstid för att ta hand om barn och hem och på så sätt gått miste om framtida pensionsavsättningar? Hur kan ni kompensera för det i bodelningen?
 • Diskutera utifrån era barns behov och era ekonomiska förutsättningar hur ni ska fördela dessa kostnader framåt i tiden och om underhållsbidrag eventuellt kommer bli nödvändigt.
 • Håll diskussionerna på en saklig nivå. Blir diskussionen laddad, tillåt er själva att ta en paus eller kom överens om en ny tid för att fortsätta diskussionen.
 • Om ni har svårt att prata om pengar eller att förstå varandra, testa då ett annat kommunikationsmedel. Kanske passar det er bättre att ha en skriftlig kommunikation via mail?
 • Kom ihåg att ha bådas och era barns bästa för ögonen.

Boka privatekonomisk coachning – för dig som behöver stöttning i privatekonomi inför och under skilsmässa.

Ikon Ekonomi bakgrund

Senaste nytt

Nyheter

TEDx-talk av Endbrights Charlotte Ljung

I april höll Endbrights VD och grundare Charlotte Ljung ett TEDx-talk på inbjudan av Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of ...

Nyheter

Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder. I årets ...

Nyheter

Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation. ...

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...