Varför är det svårt att prata om pengar?

Vår expert inom privatekonomi, Catharina Sjöstrand, har delat med sig av tips och trix för att lyckas prata om den gemensamma ekonomin som vid en separation ska delas, i artikeln ”Svårt att prata om pengar?”.

Men varför är det egentligen så svårt att prata om pengar?

Att prata om pengar i den egna parrelationen är nödvändigtvis inte helt enkel. Ofta delar man med sig av sina respektive löner och inkomster samt gemensamma fasta utgifter. Det är dock inte helt ovanligt att man har mindre koll på den andres pensionsavsättningar eller långsiktiga sparande.

Till vår omgivning i stort har vi ofta än mer svårt att prata om våra tillgångar så som vår lön, vårt sparande och våra utgifter. Att inte prata om sina pengar är en djupt inristad norm som vi tidigt socialiserats in i.

Hur är det då att prata om att man lider av ekonomiska problem?

Att man tappat den ekonomiska kontrollen eller att man inte kan hantera sina pengar på ett sunt sätt, är sällan enkelt. Att lida av ekonomiskt missbruk skiljer sig inte ifrån något annat missbruk. Men missbruk i sig pratar man sällan om, även om man vet, att det ofta är av vikt för att lyckas komma ur det destruktiva beteendet.

Allt fler lider av ekonomiska problem och höga skuldsättningar. Vår grundare Charlotte Ljung har skrivit artikeln Dubbel skuld som handlar om detta. Vi kan även följa denna typ av problematik i något som har gjorts till underhållningsprogram i vilka man kan följa olika människor som tappat kontrollen och på ett eller annat sätt lider av ekonomiskt missbruk. Där det inte sällan görs till något ”spännande”, ”kittlande” och ”fasansfullt” att följa dessa människors ”ekonomiska hälsoresa”. Ibland även till humor – att vuxna människor inte klarar av att sköta den egna ekonomin. Något som i sig ökar stigmatiseringen av dessa människor med missbruksbeteenden.

Oavsett om man hamnat i ett ekonomiskt missbruk eller inte, är det helt klart många gånger svårt att prata om pengar och i förlängningen att söka hjälp.

Oro för ny ekonomisk situation

Något som jag ofta möts av i samtal med er är att man oroar sig för den nya ekonomiska situation som uppstår efter separationen. Lönegapet mellan varandra är stort och inte sällan har det ojämställda ekonomiska förhållandet ökat i samband med att man arbetat mindre i det yrkesverksamma och mer i hemmet. Ett oavlönat hemarbete som påverkat karriären, inkomsten och i förlängningen pensionen.

Jag ställde några frågor till vår ekonomiska rådgivare, Catharina Sjöstrand om att våga prata om och ta hjälp med sin privatekonomi, hur man lär sig ta kontroll över den och hur privatekonomin kan bli till något roligt.

Hur skapar man kontroll över den egna ekonomin?

Till att börja med behöver man bestämma sig, hitta sitt varför: Varför vill jag få kontroll över min ekonomi? Därefter är det att ta reda på hur mycket pengar som kommer in, pengar som går ut och pengar som blir kvar och ta ställning till om det är ok som det är eller om man vill förändra. Vill man förändra så är det nästa fas.

Hur handskas man med normen att inte prata om den egna ekonomin trots att den skaver?

Man bryter med normen och väljer ut nära vänner eller syskon som man skulle vilja utbyta erfarenheter med. Att prata med andra om ekonomi innebär ju att man kan få nya infallsvinklar och att man kan hjälpa varandra. Känner man att man behöver mer kvalificerad hjälp ska man aldrig tveka att söka den.

Hur gör man den nya privatekonomiska situationen till något positivt?

Är det så att relationen till pengar och den egna ekonomin känts jobbig eller neutral tidigare så kan man passa på att förändra sitt förhållningssätt till något positivt. På så sätt kan man forma sin nya livssituation på ett väldigt positivt sätt genom att ta kontroll över och utveckla sin ekonomi.

Vilken hjälp kan man förvänta sig i sin rådgivning med dig?

Dels är det konkreta frågor om vardagsekonomi i samband med separation och skilsmässa men även om man vill ha hjälp att forma sin nya ekonomi – allt från att skapa motivation till att genomföra förändringar till en god ekonomi. Ofta handlar det om att göra prioriteringar för att sänka sina utgifter och öka sitt sparande.

Ta hjälp av Catharina Sjöstrand – för dig som behöver stöttning i privatekonomi och inför en bodelning.