Många upplever att det lätt blir infekterat när det ska pratas pengar och man ska gå skilda vägar. I den samling av känslor som kommer med en separation, är det självklart inte det lättaste att prata om just pengar. Att skilja sig innebär inte bara att man ska gå skilda vägar utan också att man ska göra ett ekonomiskt avslut. Det är därför, om det går, av stort värde att...