Kvinnor - skilsmässa

Många upplever att det lätt blir infekterat när det ska pratas pengar och man ska gå skilda vägar.

I den samling av känslor som kommer med en separation, är det självklart inte det lättaste att prata om just pengar.

Att skilja sig innebär inte bara att man ska gå skilda vägar utan också att man ska göra ett ekonomiskt avslut. Det är därför, om det går, av stort värde att kunna föra en dialog om detta.

I denna artikel delar jag med mig av några tips för hur du och din partner kan gå tillväga för att underlätta ert samtal om ekonomin och vidare en bodelning samt underhållsbidrag om ni har gemensamma barn.

Att prata ekonomi vid ett uppbrott

Vid ett uppbrott är det långt ifrån alla som har lätt att prata om ekonomin. Om man under sin relation har haft en öppen dialog om de gemensamma tillgångarna och utgifterna samt haft lika stor inblick och delaktighet – är det klart lättare att vid ett uppbrott kunna diskutera dessa frågor.

Har man däremot under sin relation inte pratat så mycket om pengar, är det ofta en förklaring till att man vid ett uppbrott fortsatt har svårt för att ta itu med detta ämne. Kanske är det enbart den ena som haft huvudansvaret för familjens ekonomi, kanske finns det ett stort glapp i löneläget, kanske har man olika syn på pengar, det finns många olika anledningar till att samtalet om pengar är svårt att ta i.

Om man har svårt att prata om just ekonomin vid sitt uppbrott är det viktigt att ta tag i situationen. Ta reda på fakta – både om den egna ekonomin och om de regler som gäller för att sedan komma fram vad som blir bäst för er och era barn – det behöver inte bli något motsatsförhållande.

Tips:

Avsätt tid för att diskutera

 • Avsätt tider då ni tillsammans kan sitta ostört för att prata ekonomi utan barnens närvaro.
 • Sätt ambitionsnivån utifrån att ni vill komma överens och vara rättvisa utifrån er situation, för att ni fortsatt efter uppbrottet ska kunna ha en bra relation, om inte annat för barnens skull.
 • Tänk er in i varandras ombytta roller, i vilken ni skulle vara lika nöjda.

Ta fram fakta

 • Ta fram fakta över hur era intäkter, utgifter, tillgångar och skulder ser ut idag.
 • Ta fram fakta om bodelning och underhållsbidrag.

Diskutera följande

 • Diskutera utifrån den fakta ni tagit fram.
 • Diskutera utifrån den tid ni haft tillsammans om rättvis uppdelning. Har tex en av er gått ner i arbetstid för att ta hand om barn och hem och på så sätt gått miste om framtida pensionsavsättningar? Hur kan ni kompensera för det i bodelningen?
 • Diskutera utifrån era barns behov och era ekonomiska förutsättningar hur ni ska fördela dessa kostnader framåt i tiden och om underhållsbidrag eventuellt kommer bli nödvändigt.
 • Håll diskussionerna på en saklig nivå. Blir diskussionen laddad, tillåt er själva att ta en paus eller kom överens om en ny tid för att fortsätta diskussionen.
 • Om ni har svårt att prata om pengar eller att förstå varandra, testa då ett annat kommunikationsmedel. Kanske passar det er bättre att ha en skriftlig kommunikation via mail?
 • Kom ihåg att ha bådas och era barns bästa för ögonen.

Med värme,

Catharina

Ta hjälp av Catharina Sjöstrand – för dig som behöver stöttning i privatekonomi och inför en bodelning.

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...