Kvinnor - skilsmässa

Många upplever att det lätt blir infekterat när det ska pratas pengar och man ska gå skilda vägar.

I den samling av känslor som kommer med en separation, är det självklart inte det lättaste att prata om just pengar.

Att skilja sig innebär inte bara att man ska gå skilda vägar utan också att man ska göra ett ekonomiskt avslut. Det är därför, om det går, av stort värde att kunna föra en dialog om detta.

I denna artikel delar jag med mig av några tips för hur du och din partner kan gå tillväga för att underlätta ert samtal om ekonomin och vidare en bodelning samt underhållsbidrag om ni har gemensamma barn.

Att prata ekonomi vid ett uppbrott

Vid ett uppbrott är det långt ifrån alla som har lätt att prata om ekonomin. Om man under sin relation har haft en öppen dialog om de gemensamma tillgångarna och utgifterna samt haft lika stor inblick och delaktighet – är det klart lättare att vid ett uppbrott kunna diskutera dessa frågor.

Har man däremot under sin relation inte pratat så mycket om pengar, är det ofta en förklaring till att man vid ett uppbrott fortsatt har svårt för att ta itu med detta ämne. Kanske är det enbart den ena som haft huvudansvaret för familjens ekonomi, kanske finns det ett stort glapp i löneläget, kanske har man olika syn på pengar, det finns många olika anledningar till att samtalet om pengar är svårt att ta i.

Om man har svårt att prata om just ekonomin vid sitt uppbrott är det viktigt att ta tag i situationen. Ta reda på fakta – både om den egna ekonomin och om de regler som gäller för att sedan komma fram vad som blir bäst för er och era barn – det behöver inte bli något motsatsförhållande.

Tips:

Avsätt tid för att diskutera

 • Avsätt tider då ni tillsammans kan sitta ostört för att prata ekonomi utan barnens närvaro.
 • Sätt ambitionsnivån utifrån att ni vill komma överens och vara rättvisa utifrån er situation, för att ni fortsatt efter uppbrottet ska kunna ha en bra relation, om inte annat för barnens skull.
 • Tänk er in i varandras ombytta roller, i vilken ni skulle vara lika nöjda.

Ta fram fakta

 • Ta fram fakta över hur era intäkter, utgifter, tillgångar och skulder ser ut idag.
 • Ta fram fakta om bodelning och underhållsbidrag.

Diskutera följande

 • Diskutera utifrån den fakta ni tagit fram.
 • Diskutera utifrån den tid ni haft tillsammans om rättvis uppdelning. Har tex en av er gått ner i arbetstid för att ta hand om barn och hem och på så sätt gått miste om framtida pensionsavsättningar? Hur kan ni kompensera för det i bodelningen?
 • Diskutera utifrån era barns behov och era ekonomiska förutsättningar hur ni ska fördela dessa kostnader framåt i tiden och om underhållsbidrag eventuellt kommer bli nödvändigt.
 • Håll diskussionerna på en saklig nivå. Blir diskussionen laddad, tillåt er själva att ta en paus eller kom överens om en ny tid för att fortsätta diskussionen.
 • Om ni har svårt att prata om pengar eller att förstå varandra, testa då ett annat kommunikationsmedel. Kanske passar det er bättre att ha en skriftlig kommunikation via mail?
 • Kom ihåg att ha bådas och era barns bästa för ögonen.

Med värme,

Catharina

Ta hjälp av Catharina Sjöstrand – för dig som behöver stöttning i privatekonomi och inför en bodelning.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...