Ekonomi & skilsmässa

Endbright fakta - artikel ekonomi

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en eventuell skilsmässa, men på Endbright ser vi alltför ofta hur ekonomin blir ett stort bekymmer just för att man inte hade koll.

Inte sällan används ekonomin som hämndmedel i en smutsig skilsmässa, där en av parterna har ett överläge just tack vare insikterna i ekonomin. Men med koll på den egna ekonomin kan man undvika obehagliga överraskningar och kan säkra sina rättigheter, och därmed har man större chans att gå helare ur skilsmässan.

Och det är inte så svårt! Här har vi samlat grundläggande fakta kring ekonomi och skilsmässa/separation. Behöver du stöd finns Endbright där för dig.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Vad kostar det att skilja sig?

 • Ökade levnadsomkostnader
 • Kostnader för rådgivning

Ekonomiska skyldigheter & rättigheter vid bodelningen

 • Sambor eller gifta?
 • Ekonomin
 • Lån
 • Utköp av bostad och fastighet
 • Att tänka på vid nya bostadslån
 • Hur gör man med egna företag?

Ny privatekonomisk situation

 • Vad har jag råd med?
 • Barnens sparande

Nästa steg

Lästips

Vanliga frågor & svar


Vad kostar det att skilja sig?

Den enda kostnad som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Men det är dock långt ifrån de verkliga kostnaderna, inte minst när man har gemensamma barn.

Ökade levnadsomkostnader

Enligt en beräkning som SEB gjort, kostar en skilsmässa sett i ett tioårsperspektiv för en familj med två hemmaboende barn mer än 1,8 miljoner kronor. I detta ingår hyra, försäkringar, el, bil, bensin, abonnemang och underhåll, men inkluderar inte kostnaderna för själva flytten, nya möbler och husgeråd..

Behöver du hjälp med att beräkna underhåll? Använd Endbrights enkla kostnadsfria Underhållskalkyl (öppnas i ett separat fönster).

Kostnader för rådgivning

Utöver ökade levnadsomkostnader så tillkommer kostnader för rådgivning. När man går in i en skilsmässoprocess tänker sig många att man kan klara det själva, alternativt att det enbart är de juridiska frågorna man behöver hjälp med. Men för många blir behoven, och därmed kostnaderna, en obehaglig överraskning. Även i de enklare skilsmässorna är behoven av hjälp större än man tror, inom såväl juridik, ekonomi och välmående.

I vår faktaartikel Vad kostar en skilsmässa kan du få mer information och jämföra priser för rådgivning.

Boka privatekonomisk coachning – för dig som behöver stöttning i privatekonomi inför och under skilsmässa.

Ikon Ekonomi bakgrund

Ekonomiska skyldigheter & rättigheter vid bodelningen

Bodelningen är i praktiken själva uppdelningen av det gemensamma hushållet, boendet och ekonomin. Att gå från ett gemensamt liv till två individuella, kan man säga.

Sambor eller gifta?

Ur ett bodelningsperspektiv är det skillnad på att vara gift och ska skiljas eller om man är sambor som ska separera. Är man gift och ska skiljas ingår allt giftorättsgods i bodelningen. Med giftorättsgods menas all egendom som inte är enskild egendom.

Är man sambor som ska separera ingår bostad och bohag som är anskaffad för gemensamt bruk – samboegendom – om man inte gjort ett samboavtal där man avtalat annat.

Ekonomin

Det första steget i en bodelning är att göra en kartläggning av ekonomin, genom att skriva ner inkomster, kostnader, tillgångar och skulder för er båda. Med denna kartläggning får ni båda en mycket bättre överblick över nuläget och ett bra underlag att gå vidare med.

Förslag på det ni behöver gå genom:

 • Vilka inkomster har ni och hur mycket?
 • Vilka löpande kostnader har ni och hur mycket?
 • Vilka tillgångar – exempelvis hus, bil, sparande och bohag – har ni och vad är de värda?
 • Vilka skulder har ni och vad avser de?
 • Vem av er står på eventuella avtal?
 • Vilka försäkringar har ni, exempelvis sakförsäkringar och livförsäkringar?
 • Hur ser ert pensionssparande ut?

Om det är mycket känslor inblandat så försök att lägga dem vid sidan. Kartläggningen är ju egentligen bara ren fakta och kan ni göra detta tillsammans så lägger ni också en väldigt bra grund för fortsättningen, inte minst om ni har gemensamma barn. Tycker ni det är svårt att prata om pengar? Här finns några tips på hur ni kan underlätta diskussionen om ekonomin.

Lån

Lånen är en viktig punkt vid bodelningen. Första steget är att reda ut vem som är betalningsansvarig för lånen. Den som står som låntagare/kredittagare är alltid den som är betalningsansvarig för lånet. Står båda som låntagare/kredittagare är det alltså båda som är betalningsansvariga medan om det är en av parterna som står som låntagare/kredittagare är det den som är betalningsansvarig gentemot långivaren/kreditgivaren.

Bolån är ofta ett gemensamt lån där båda står som låntagare. Om bostaden ska säljas så löser och avslutar man bolånet i samband med överlåtelsen. Om den ena parten ska köpa ut den andre så ska också den parten ta över hela lånet. Det är bra att ha en tidig dialog med banken om detta. Har man andra gemensamma lån är det viktigt att komma överens om hur man ska göra med dem.

Det kan också vara så att man kommer fram till att ett lån bör övertas av den andre. Det kan till exempel vara att man har en gemensam bil som en av parterna ska ha och det även finns ett lån för bilen men som den andre står som låntagare för. I detta exemplet är det även viktigt att se till att rätt person står registrerad som ägare för bilen.

Läs mer om bostadsekonomi i vår faktaartikel.

Utköp av bostad och fastighet

Hur man ska göra med den gemensamma bostaden är väldigt ofta en central fråga i samband med bodelningen, både känslomässigt och ekonomiskt. Om man äger en bostadsrätt eller fastighet tillsammans och man funderar på att den ena ska köpa ut den andra finns det flera viktiga saker att tänka på innan man tar beslutet.

 • Vad är bostaden värd?
 • Vad kommer det att kosta att köpa ut bostaden?
 • Har jag möjlighet att ta över och eventuellt utöka bolånen på bostaden?
 • Vad kommer min boendekostnad att bli när utköpet är klart?

Att tänka på vid nya bostadslån

Om man ska köpa ut bostadsrätt eller fastighet av den andre och behöver ta över och kanske höja sina bolån, eller om man ska köpa ny bostad är det viktigt att på ett tidigt plan ta kontakt med banken för att höra vilka möjligheter man har att höja eller få nya bolån. Men även bankens syn på att man klarar storleken på lån ekonomisk.

Några tumregler för bolån:

 • Man får låna max 85% av värdet/priset på bostadsrätten/fastigheten.
 • Man får lån upp till 4,5 – 6 gånger sin årsinkomst (före skatt).
 • Man måste amortera på bolånet om lånet är mer än 50% av värdet/priset.

Hur gör man med egna företag?

Om man driver gemensamt företag och ska skiljas är frågan om man vill fortsätta att arbeta och driva företag tillsammans. Om svaret är nej behöver man ta ställning till hur uppdelningen ska se ut. Detsamma gäller om den ena av parterna äger och driver eget företag.

Finns det inget äktenskapsförord att företaget är enskild egendom så innebär det att företaget är giftorättsgods.

Ny privatekonomisk situation

Hur kommer det att bli ekonomiskt i mitt nya liv? När man skiljer sig ställs ekonomin på sin spets och många oroar sig för hur man ska klara sig på en inkomst. Det bästa sättet att komma vidare är helt enkelt att sätta sig ner och göra en budget.

Vad har jag råd med?

Några av de vanligaste frågorna vi får på Endbright rör just ekonomin och hur man går vidare ekonomiskt. Många frågar sig vad man kommer att ha råd med. Det första man behöver göra är att titta över inkomster och utgifter. Hur ser det ut idag? Hur kommer det att se ut? Vilket utrymme har jag för sparande? Om jag vill förändra – Hur kan jag förändra?

Några frågor kring inkomster man kan ställa sig:

 • Om jag skulle behöva tjäna mer, hur kan jag göra det?
 • Har jag rätt till bostadsbidrag eller andra bidrag?
 • Kan jag ändra mina inkomster på annat sätt?

Oftast är det på utgiftssidan som man kan göra de största förändringarna. Ställ dig följande frågor:

 • Vilken typ av boende är mest ekonomiskt för mig? Köpa? Hyra? Tillfälligt boende?
 • Kan jag sänka mina matkostnader eller andra vardagskostnader?
 • Om jag har bil – finns det något alternativ som skulle vara mer ekonomiskt (kollektivtrafik, bilpool, elcykel till exempel)?
 • Vilka andra utgifter kommer jag att ha?
 • Vad behöver jag köpa direkt i samband med separationen och vad kan vänta?
 • Innebär det dubbla boendet extra utgifter kring barnen?

Barnens sparande

Om det finns sparande till barnen sedan tidigare kan man antingen fortsätta göra det tillsammans eller att var och en av föräldrarna fortsätter med sparandet. Det finns många olika varianter på sparande till barn. Antingen har man valt att spara i barnens namn eller i en av föräldrarnas namn. Att titta över hur fullmakter ser ut, ta ställning i vems namn man vill att sparandet ska fortsätta och hur sparkapitalet ska användas är något man behöver komma överens om.

Att kontakta banken och få veta hur det ser ut i just ert fall är ett bra första steg att komma fram till hur man vill göra.

Förmånliga paket

Endbright har flera förmånliga rådgivnings- och avtalspaket för dig som behöver hjälp med bodelning, avtal, privatekonomi & bolån föräldraskap, mental coachning med mera. Ta en titt på vårt utbud!

Nästa steg

De ekonomiska frågorna är en röd tråd genom en separation eller skilsmässa, och kommer in i många olika frågeställningar. Vi har skrivit flera faktaartiklar som går på djupet med andra viktiga perspektiv av de ekonomiska frågorna:

 • Bodelning: I denna faktaartikel tar vi upp vad som gäller kring bodelning. Vad man ska tänka på, hur ska den genomföras, när ska den genomföras. Här kan du också läsa om äktenskapsförord, bodelningsavtal, giftorättsgods med mera.
 • Vad kostar en skilsmässa?: Kostnaderna för en skilsmässa kommer för många som en överraskning, men med rätt hjälp kan dessa kostnader minskas betydligt. I denna artikel har vi kartlagt skilsmässans faktiska kostnader samt omkostnader.
 • Underhåll & bidrag: Hur regleras underhåll mellan föräldrar som är separerade?
 • Skilsmässa & bostad: Boendefrågan är ofta den mest oroande delen av en separation.
 • Bostadsekonomi: Mer fakta om boendeekonomi.
 • Endbright-rapporten 2021 – statistik och fakta om skilsmässa i Sverige 2021.

Fler lästips

Vanliga frågor och svar

Vad kostar det att skilja sig?

Kostnaderna för en skilsmässa skiljer sig stort, och i många fall kommer de som en överraskning. Men med rätt hjälp kan dessa kostnader minskas betydligt. Läs mer om vad en skilsmässa kostar.

Vad innebär bodelning?

Bodelning innebär att du och din före detta partner gör upp ekonomiskt inför de två separata liv som ska inledas.

Vem betalar för bodelningen?

Om ni som par är överens om att ta gemensam hjälp med bodelningen för att att avtalet ska bli rätt kan ni komma överens om att dela på kostnaden för hjälpen. Men om en av er själv väljer att anlita en jurist som för dennes talan i bodelningsfrågorna måste hen själv stå för dessa kostnader. Om det ni inte kommer överens och en bodelningsförrättare kopplas in av domstolen ska ni dela på dessa kostnader. Läs mer om bodelning.

Vad innebär giftorättsgods?

När ni gifter er har din partner har en option att få hälften av värdet på det du äger om ni skiljer er. På samma sätt har du en likadan option på hälften av allt din partner äger om ni skiljer er. Det är det så kallade giftorättsgodset.

Vad innebär samboegendom?

Gemensam bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen inköpts för gemensam användning.

Vad innebär samäganderätt?

Samäganderätt har man när en av samborna stått för all/merparten av det ekonomiska bidraget men där inköpet varit för gemensamt bruk. Inköpet ska därmed vara en del av bodelningsavtalet.

Vad är skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Om separerade föräldrar inte kan komma överens eller om den ena föräldern inte har fullgod betalningsförmåga för underhållsbidrag kan man få underhållsstöd från Försäkringskassan. Läs mer om underhållsstöd och underhållsbidrag eller använd Underhållskalkylen för att beräkna underhåll.

Jag är kredittagare av vårt lån, vad innebär det?

Kredittagare, eller låntagare är den som är betalningsansvarig för lånet.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...