Arbetsliv

Självklart att stötta vid skilsmässa

Arbetsgivare kan ha en viktig roll i att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa. Men ofta saknas rätt kunskap och verktyg – och ...

Arbetsliv

Vad är fackets roll?

Vad har fackförbunden för ansvar och var går gränsen för privat och professionellt? Endbright för återigen upp frågan till debatt i en ...

Arbetsliv

Det är bara en skilsmässa!

Endbrights psykologiska coach Julia Karhu skriver om hur skilsmässa påverkar både arbetsliv och privatliv, och uppmanar arbetsgivare ...

Arbetsliv

Studie: Arbetslivets normer skapar ohälsa

En ny studie om balans mellan arbete och familjeliv visar att män i jämställda relationer lider av mer ohälsa. Forskare menar att ...

Arbetsliv

Pension & skilsmässa – en het politisk fråga

Endbright är på plats i Almedalen för att sätta frågan om skilsmässa och separation på agendan hos politiker, myndigheter, ...

Arbetsliv Fakta

Endbright undersöker: Arbete & ekonomi vid skilsmässa

Under februari genomförde Endbright en undersökning bland kunder och användare, med fokus på ekonomi och arbetsliv i samband med ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright lanserar företagstjänst

Skilsmässa räknas som den vanligaste allvarliga livskrisen och kan leda till stressproblematik med sjukskrivning som följd. Som ...