Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Arbetsliv Endbright
Arbetsliv

Självklart att stötta vid skilsmässa

Arbetsgivare kan ha en viktig roll i att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa. Men ofta saknas rätt kunskap och verktyg – och ...

Kvinna vid dator
Arbetsliv

Vad är fackets roll?

Vad har fackförbunden för ansvar och var går gränsen för privat och professionellt? Endbright för återigen upp frågan till debatt i en ...

Steve Carell
Arbetsliv

Det är bara en skilsmässa!

Endbrights psykologiska coach Julia Karhu skriver om hur skilsmässa påverkar både arbetsliv och privatliv, och uppmanar arbetsgivare ...

Pappa med barn på strand 2
Arbetsliv

Studie: Arbetslivets normer skapar ohälsa

En ny studie om balans mellan arbete och familjeliv visar att män i jämställda relationer lider av mer ohälsa. Forskare menar att ...

Äldre par på bänk
Arbetsliv

Pension & skilsmässa – en het politisk fråga

Endbright är på plats i Almedalen för att sätta frågan om skilsmässa och separation på agendan hos politiker, myndigheter, ...

Endbright fakta - artikel enkät
Arbetsliv Fakta

Endbright undersöker: Arbete & ekonomi vid skilsmässa

Under februari genomförde Endbright en undersökning bland kunder och användare, med fokus på ekonomi och arbetsliv i samband med ...

Skilsmässa den vanligaste allvarliga livshändelsen
Arbetsliv Nyheter

Endbright lanserar företagstjänst

Skilsmässa räknas som den vanligaste allvarliga livskrisen och kan leda till stressproblematik med sjukskrivning som följd. Som ...