Självklart att stötta vid skilsmässa

Arbetsliv Endbright

Arbetsgivare kan ha en viktig roll i att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa. Men ofta saknas rätt kunskap och verktyg – och frågan kan vara svår att närma sig. Charlotte Ljung från Endbright intervjuas i tidningen Arbetsliv.

I en artikel i tidningen Arbetsliv (som ges ut av Prevent – Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt Näringsliv, LO och PTK) intervjuas Charlotte om arbetsgivarens roll och ansvar. De flesta arbetsgivare har rutiner för hur man stöttar medarbetare vid olika livskriser, som dödsfall i familjen, alkoholmissbruk eller sjukdom. Lika självklart borde det vara att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa anser Charlotte:

– Många som genomgår en skilsmässa mår väldigt dåligt. Vi spenderar en stor del av vår tid på vår arbetsplats och vi når inte vår fulla potential när livet vänts upp och ner. Får man hjälp och stöd vid en skilsmässa landar de flesta av oss på båda fötterna fortare.

Läs hela artikeln på tidningen Arbetsliv. Ta gärna del av mer fakta kring skilsmässa och arbetsliv i årets Endbrightrapport.

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...