Självklart att stötta vid skilsmässa

Arbetsgivare kan ha en viktig roll i att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa. Men ofta saknas rätt kunskap och verktyg – och frågan kan vara svår att närma sig. Charlotte Ljung från Endbright intervjuas i tidningen Arbetsliv.

I en artikel i tidningen Arbetsliv (som ges ut av Prevent – Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt Näringsliv, LO och PTK) intervjuas Charlotte om arbetsgivarens roll och ansvar. De flesta arbetsgivare har rutiner för hur man stöttar medarbetare vid olika livskriser, som dödsfall i familjen, alkoholmissbruk eller sjukdom. Lika självklart borde det vara att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa anser Charlotte:

– Många som genomgår en skilsmässa mår väldigt dåligt. Vi spenderar en stor del av vår tid på vår arbetsplats och vi når inte vår fulla potential när livet vänts upp och ner. Får man hjälp och stöd vid en skilsmässa landar de flesta av oss på båda fötterna fortare.

Läs hela artikeln på tidningen Arbetsliv. Ta gärna del av mer fakta kring skilsmässa och arbetsliv i årets Endbrightrapport.