Vad är fackets roll?

Kvinna vid dator

Vad har fackförbunden för ansvar och var går gränsen för privat och professionellt? Endbright för återigen upp frågan till debatt i en artikel i TCO’s tidning Arbetsvärlden. I artikeln framhåller Charlotte Ljung, Endbrights grundare & VD, hur viktigt det är att stötta sina anställda vid separationer, och att det borde vara en naturlig del av det sociala hållbarhetsarbetet på alla arbetsplatser:

”Jag tror det är viktigt att både fack och arbetsgivare ökar sin medvetenhet och kunskap om hur stor del av den psykiska ohälsan som har sin grund i separationer eller skilsmässor”, säger Charlotte i artikeln och framhåller att sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa i samband med separation kostar företagen stora summor. Endbright anser att fack och företag kan göra mycket mer för att öka sin medvetenhet om vilken inverkan en skilsmässa kan ha och utveckla verktyg och stöd till individerna.

TCO’s arbetsmiljöutredare Martine Syrjänen Stålberg uttalar sig också i artikeln, och menar att separation är en livskris bland flera och fackets primära uppgift är att sätta fokus på det som händer på själva arbetsplatsen. Samtidigt säger hon också att det är en facklig kärnfråga att alla ska må bra på jobbet, dock måste den enskilde själv få avgöra vad de informerar sin arbetsgivare om.

Den personliga integriteten är viktig, det är vi alla överens om. Samtidigt är skilsmässa en så pass vanlig företeelse idag – 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa – och forskning är överens om att skilsmässa ökar risken för psykisk ohälsa, vilket naturligtvis kan ha en effekt på arbetslivet. Att fack och företag genom mer kunskap och preventiva åtgärder har verktyg för att stötta de medarbetare som behöver, borde ligga i deras intresse – för att på så sätt främja välfungerande medarbetare, en socialt hållbar arbetsplats och minskade kostnader för sjukskrivning.

Vi hoppas att debatten om detta kan fortsätta. Läs gärna mer om skilsmässa och arbetsliv i årets Endbrightrapport.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...