Vad är fackets roll?

Kvinna vid dator

Vad har fackförbunden för ansvar och var går gränsen för privat och professionellt? Endbright för återigen upp frågan till debatt i en artikel i TCO’s tidning Arbetsvärlden. I artikeln framhåller Charlotte Ljung, Endbrights grundare & VD, hur viktigt det är att stötta sina anställda vid separationer, och att det borde vara en naturlig del av det sociala hållbarhetsarbetet på alla arbetsplatser:

”Jag tror det är viktigt att både fack och arbetsgivare ökar sin medvetenhet och kunskap om hur stor del av den psykiska ohälsan som har sin grund i separationer eller skilsmässor”, säger Charlotte i artikeln och framhåller att sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa i samband med separation kostar företagen stora summor. Endbright anser att fack och företag kan göra mycket mer för att öka sin medvetenhet om vilken inverkan en skilsmässa kan ha och utveckla verktyg och stöd till individerna.

TCO’s arbetsmiljöutredare Martine Syrjänen Stålberg uttalar sig också i artikeln, och menar att separation är en livskris bland flera och fackets primära uppgift är att sätta fokus på det som händer på själva arbetsplatsen. Samtidigt säger hon också att det är en facklig kärnfråga att alla ska må bra på jobbet, dock måste den enskilde själv få avgöra vad de informerar sin arbetsgivare om.

Den personliga integriteten är viktig, det är vi alla överens om. Samtidigt är skilsmässa en så pass vanlig företeelse idag – 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa – och forskning är överens om att skilsmässa ökar risken för psykisk ohälsa, vilket naturligtvis kan ha en effekt på arbetslivet. Att fack och företag genom mer kunskap och preventiva åtgärder har verktyg för att stötta de medarbetare som behöver, borde ligga i deras intresse – för att på så sätt främja välfungerande medarbetare, en socialt hållbar arbetsplats och minskade kostnader för sjukskrivning.

Vi hoppas att debatten om detta kan fortsätta. Läs gärna mer om skilsmässa och arbetsliv i årets Endbrightrapport.

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...