Studie: Arbetslivets normer skapar ohälsa

Pappa med barn på strand 2

En ny studie om balans mellan arbete och familjeliv visar att män i jämställda relationer lider av mer ohälsa. Forskare menar att fenomenet grundar sig i arbetsvärldens och familjebildningens normer, och uppmanar arbetsgivarna att ta större ansvar för medarbetarnas möjligheter att kombinera arbete och familj.

I en artikel i Arbetsvärlden berättar Emma Hagqvist, professor och forskare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet, om studiens resultat. Studien bekräftar att kvinnor mår sämre än männen i en ojämställd relation. Kvinnors välbefinnande ökar om man fördelar det betalda och obetalda arbetet jämnare och en ojämställd relation leder oftare till skilsmässa.

Svårt att kombinera arbete & familj

Men studien visar också något annat intressant: att män i jämställda relationer har mer ohälsa än andra män. Emma Hagqvist säger att det finns flera orsaker till detta, bland annat arbetslivets normer:

– Det är jobbigare för män att leva i ett jämställt förhållande, där man tar hälften av föräldraledighet och vabb – det går mot normen.

Studiens resultat tittar på kopplingen till risken för sjukskrivning, där risken, för både män och kvinnor, är högre för längre sjukskrivningar om man har svårt att kombinera arbetsliv och privatliv.

– Där har inte arbetslivet förändrats tillräckligt, säger Emma Hagqvist i artikeln. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att möjliggöra för föräldrar att kombinera arbetsliv med privatliv. Arbetsgivare gynnas av när det minskar riskerna för sjukskrivning.

Risk för sjukskrivning ökar

Endbrightrapporten berör också arbetslivets normer, och riskerna för och konsekvenserna av skilsmässa kopplat till arbetslivet. Vid en skilsmässa drabbas man ofta av temporär psykisk ohälsa och ekonomiska påfrestningar. Risken för sjukskrivning ökar helt enkelt.

Det finns stort utrymme för arbetsgivarna att ta ett större ansvar för sina medarbetares balans mellan arbetsliv och privatliv. Att möjliggöra detta gynnar såväl jämställdhet som folkhälsan, och kan dessutom minska sjukskrivningstalen.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...