Studie: Arbetslivets normer skapar ohälsa

Pappa med barn på strand 2

En ny studie om balans mellan arbete och familjeliv visar att män i jämställda relationer lider av mer ohälsa. Forskare menar att fenomenet grundar sig i arbetsvärldens och familjebildningens normer, och uppmanar arbetsgivarna att ta större ansvar för medarbetarnas möjligheter att kombinera arbete och familj.

I en artikel i Arbetsvärlden berättar Emma Hagqvist, professor och forskare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet, om studiens resultat. Studien bekräftar att kvinnor mår sämre än männen i en ojämställd relation. Kvinnors välbefinnande ökar om man fördelar det betalda och obetalda arbetet jämnare och en ojämställd relation leder oftare till skilsmässa.

Svårt att kombinera arbete & familj

Men studien visar också något annat intressant: att män i jämställda relationer har mer ohälsa än andra män. Emma Hagqvist säger att det finns flera orsaker till detta, bland annat arbetslivets normer:

– Det är jobbigare för män att leva i ett jämställt förhållande, där man tar hälften av föräldraledighet och vabb – det går mot normen.

Studiens resultat tittar på kopplingen till risken för sjukskrivning, där risken, för både män och kvinnor, är högre för längre sjukskrivningar om man har svårt att kombinera arbetsliv och privatliv.

– Där har inte arbetslivet förändrats tillräckligt, säger Emma Hagqvist i artikeln. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att möjliggöra för föräldrar att kombinera arbetsliv med privatliv. Arbetsgivare gynnas av när det minskar riskerna för sjukskrivning.

Risk för sjukskrivning ökar

Endbrightrapporten berör också arbetslivets normer, och riskerna för och konsekvenserna av skilsmässa kopplat till arbetslivet. Vid en skilsmässa drabbas man ofta av temporär psykisk ohälsa och ekonomiska påfrestningar. Risken för sjukskrivning ökar helt enkelt.

Det finns stort utrymme för arbetsgivarna att ta ett större ansvar för sina medarbetares balans mellan arbetsliv och privatliv. Att möjliggöra detta gynnar såväl jämställdhet som folkhälsan, och kan dessutom minska sjukskrivningstalen.

Senaste nytt

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...