Studie: Arbetslivets normer skapar ohälsa

En ny studie om balans mellan arbete och familjeliv visar att män i jämställda relationer lider av mer ohälsa. Forskare menar att fenomenet grundar sig i arbetsvärldens och familjebildningens normer, och uppmanar arbetsgivarna att ta större ansvar för medarbetarnas möjligheter att kombinera arbete och familj.

I en artikel i Arbetsvärlden berättar Emma Hagqvist, professor och forskare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet, om studiens resultat. Studien bekräftar att kvinnor mår sämre än männen i en ojämställd relation. Kvinnors välbefinnande ökar om man fördelar det betalda och obetalda arbetet jämnare och en ojämställd relation leder oftare till skilsmässa.

Svårt att kombinera arbete & familj

Men studien visar också något annat intressant: att män i jämställda relationer har mer ohälsa än andra män. Emma Hagqvist säger att det finns flera orsaker till detta, bland annat arbetslivets normer:

– Det är jobbigare för män att leva i ett jämställt förhållande, där man tar hälften av föräldraledighet och vabb – det går mot normen.

Studiens resultat tittar på kopplingen till risken för sjukskrivning, där risken, för både män och kvinnor, är högre för längre sjukskrivningar om man har svårt att kombinera arbetsliv och privatliv.

– Där har inte arbetslivet förändrats tillräckligt, säger Emma Hagqvist i artikeln. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att möjliggöra för föräldrar att kombinera arbetsliv med privatliv. Arbetsgivare gynnas av när det minskar riskerna för sjukskrivning.

Risk för sjukskrivning ökar

Endbrightrapporten berör också arbetslivets normer, och riskerna för och konsekvenserna av skilsmässa kopplat till arbetslivet. Vid en skilsmässa drabbas man ofta av temporär psykisk ohälsa och ekonomiska påfrestningar. Risken för sjukskrivning ökar helt enkelt.

Det finns stort utrymme för arbetsgivarna att ta ett större ansvar för sina medarbetares balans mellan arbetsliv och privatliv. Att möjliggöra detta gynnar såväl jämställdhet som folkhälsan, och kan dessutom minska sjukskrivningstalen.