Pension & skilsmässa – en het politisk fråga

Äldre par på bänk

Endbright är på plats i Almedalen för att sätta frågan om skilsmässa och separation på agendan hos politiker, myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund. En av många viktiga frågor för frånskilda är pensionerna, detta är också en fråga som står högt på den politiska agendan.

I årets Endbrightrapport lägger vi bland annat fokus på hur Sveriges politiker ser på frågan om pensionsförsäkring i samband med skilsmässa.

Tjänstepension – vad gäller?

I ett äktenskap där den ena parten haft lägre lön och tagit större ansvar för familjen är pensionerna många gånger en aktuell fråga i bodelningen.

Allmän pension eller pension som sparats genom pensionsavtal med arbetsgivaren, tjänstepension, ingår idag som regel inte i bodelningen.  

Det innebär att den som arbetat deltid och haft lägre lön under äktenskapet har mindre pensionstillgångar vid skilsmässa.

I vår Fakta-artikel Pension & Skilsmässa reder vi ut vad som gäller kring pensionsförsäkringar i samband med bodelning i en skilsmässa.

Ojämställda pensioner

Den så kallade ”Pensionsgruppen”, som består av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, driver projekt så som jämställda pensioner med utgångspunkt i att få bukt på pensionsskillnaderna mellan män och kvinnor. 

Man har utifrån detta lagt en handlingsplan där man utgår från att pensionerna är en reflektion av arbetslivet var man ser fortsatta löneskillnader mellan män och kvinnor. Fler kvinnor arbetar också deltid, med högre sjukfrånvaro och inte minst större ansvar för familjen. Detta resulterar i lägre löner och sämre pensioner. Idag är kvinnors pension i genomsnitt 27% lägre än mäns om man räknar in både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Tjänstepensionen ingå i giftorättsgodset vid bodelning?

Liberalerna föreslår att låta en större del av pensionerna ingå i giftorättsgodset som ska delas på vid skilsmässa via bodelningen. Denna reform föreslås ske inom ramen för pensionsöverenskommelsen och tillsammans med de fem partier som står bakom det svenska pensionssystemet.

Även Moderaterna, via Moderatkvinnorna, driver frågan om tjänstepension som något som ska delas vid bodelning i samband med skilsmässa. Detta med bakgrund i att öka jämställdheten sedan man menar att ”Kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet, är föräldralediga längre och tar ansvar för vab och vård av sjuka anhöriga”.

Att ekonomin inte ska vara ett hinder för att kunna skilja sig menar även Centerkvinnorna. De föreslår bland annat ett så kallat frigörelsestöd för de kvinnor som av ekonomiska skäl inte kan skilja sig.

Centerpartiet och Kristdemokraterna har även de förslagit en översyn av pensionsförsäkringar som något som ska delas vid bodelning i samband med skilsmässa.

Förslagen möter dock viss kritik då man menar att grundproblematiken består i just det att kvinnor tar större ansvar för hem och barn, samt har en lägre lön. Därmed menar opponenterna att man bör arbeta för mer jämställda löner i första hand då detta utgör den faktiska problematiken i jämställdheten. Bland opponenterna återfinns bland andra TCO och pensionsekonom Kristina Kamp på minpension.se.

Fattigpensionärer & Grey Divorces

Sammanhängande med ett icke-jämställt samhälle är att antalet kvinnor som är fattigpensionärer är procentuellt sett fler än männen att ensamstående och att äldre kvinnor löper störst risk att hamna under inkomstgränsen.  Samtidigt ser vi att så kallade ”Grey divorces”, vilket innebär att man skiljer sig senare i livet, ökar och pension blir i dessa sammanhang högst relevant. Frågan är tämligen outforskad i Sverige och just nu sker ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet med syfte att studera erfarenheten av att skilja sig och vara skild på äldre dar. En central frågeställning i projektet är också att kartlägga vilka skillnader finns mellan ”hans” och ”hennes” skilsmässa.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...