Pension & skilsmässa – en het politisk fråga

Äldre par på bänk

Endbright är på plats i Almedalen för att sätta frågan om skilsmässa och separation på agendan hos politiker, myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund. En av många viktiga frågor för frånskilda är pensionerna, detta är också en fråga som står högt på den politiska agendan.

I årets Endbrightrapport lägger vi bland annat fokus på hur Sveriges politiker ser på frågan om pensionsförsäkring i samband med skilsmässa.

Tjänstepension – vad gäller?

I ett äktenskap där den ena parten haft lägre lön och tagit större ansvar för familjen är pensionerna många gånger en aktuell fråga i bodelningen.

Allmän pension eller pension som sparats genom pensionsavtal med arbetsgivaren, tjänstepension, ingår idag som regel inte i bodelningen.  

Det innebär att den som arbetat deltid och haft lägre lön under äktenskapet har mindre pensionstillgångar vid skilsmässa.

I vår Fakta-artikel Pension & Skilsmässa reder vi ut vad som gäller kring pensionsförsäkringar i samband med bodelning i en skilsmässa.

Ojämställda pensioner

Den så kallade ”Pensionsgruppen”, som består av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, driver projekt så som jämställda pensioner med utgångspunkt i att få bukt på pensionsskillnaderna mellan män och kvinnor. 

Man har utifrån detta lagt en handlingsplan där man utgår från att pensionerna är en reflektion av arbetslivet var man ser fortsatta löneskillnader mellan män och kvinnor. Fler kvinnor arbetar också deltid, med högre sjukfrånvaro och inte minst större ansvar för familjen. Detta resulterar i lägre löner och sämre pensioner. Idag är kvinnors pension i genomsnitt 27% lägre än mäns om man räknar in både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Tjänstepensionen ingå i giftorättsgodset vid bodelning?

Liberalerna föreslår att låta en större del av pensionerna ingå i giftorättsgodset som ska delas på vid skilsmässa via bodelningen. Denna reform föreslås ske inom ramen för pensionsöverenskommelsen och tillsammans med de fem partier som står bakom det svenska pensionssystemet.

Även Moderaterna, via Moderatkvinnorna, driver frågan om tjänstepension som något som ska delas vid bodelning i samband med skilsmässa. Detta med bakgrund i att öka jämställdheten sedan man menar att ”Kvinnor står för en större del av det obetalda hemarbetet, är föräldralediga längre och tar ansvar för vab och vård av sjuka anhöriga”.

Att ekonomin inte ska vara ett hinder för att kunna skilja sig menar även Centerkvinnorna. De föreslår bland annat ett så kallat frigörelsestöd för de kvinnor som av ekonomiska skäl inte kan skilja sig.

Centerpartiet och Kristdemokraterna har även de förslagit en översyn av pensionsförsäkringar som något som ska delas vid bodelning i samband med skilsmässa.

Förslagen möter dock viss kritik då man menar att grundproblematiken består i just det att kvinnor tar större ansvar för hem och barn, samt har en lägre lön. Därmed menar opponenterna att man bör arbeta för mer jämställda löner i första hand då detta utgör den faktiska problematiken i jämställdheten. Bland opponenterna återfinns bland andra TCO och pensionsekonom Kristina Kamp på minpension.se.

Fattigpensionärer & Grey Divorces

Sammanhängande med ett icke-jämställt samhälle är att antalet kvinnor som är fattigpensionärer är procentuellt sett fler än männen att ensamstående och att äldre kvinnor löper störst risk att hamna under inkomstgränsen.  Samtidigt ser vi att så kallade ”Grey divorces”, vilket innebär att man skiljer sig senare i livet, ökar och pension blir i dessa sammanhang högst relevant. Frågan är tämligen outforskad i Sverige och just nu sker ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet med syfte att studera erfarenheten av att skilja sig och vara skild på äldre dar. En central frågeställning i projektet är också att kartlägga vilka skillnader finns mellan ”hans” och ”hennes” skilsmässa.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...