Endbright lanserar företagstjänst

Skilsmässa räknas som den vanligaste allvarliga livskrisen och kan leda till stressproblematik med sjukskrivning som följd. Som arbetsgivare kan man nu med hjälp av Endbright stötta sina medarbetare genom separationsprocessen.

Endbright lanserar nu en företagstjänst som ger medarbetare tillgång till Endbrights tjänster till rabatterat pris, och för dig som arbetgivare kan vi stötta på chefscoaching, workshop och föreläsningar med mera.

Fakta

  • Varje år separerar eller skiljer sig ca 250 000 individer
  • Hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa.
  • Skilsmässa räknas som den vanligaste allvarliga livskrisen, och ökar risken för sjukskrivning.
  • Frånskilda löper 15 – 20% högre risk än gifta för psykiatriska diagnoser
  • En sjukskrivning kan kosta arbetsgivare upp mot 100 000 kr per medarbetare, i form av produktivitetsförlust och rehabilitering.
  • Risken för sjukskrivning ökar redan två år innan skilsmässan eller separationen och minskar först efter fem år.