Endbright fakta - artikel bostadsekonomi

En separation innebär i allmänhet att en eller båda parter behöver skaffa sig en ny bostad, och det kan medföra stora kostnader.

I denna artikel har vi samlat grundläggande fakta kring bostadsekonomi. Artikeln är skriven i samarbete med ekonomen Sharon Lavie, lyssna gärna på vår podd med Sharon. Texten i sin helhet är även publicerad på Hypoteket.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Stora engångskostnader vid skilsmässa

 • Ränteskillnadsersättning
 • Flyttkostnader och annat

Undvik dubbla kostnader

 • Bodela omgående!

En av er vill bo kvar i den gemensamma bostaden

 • Värdering av bostad

Skaffa ny bostad

 • Buda med förnuft!
 • Kan du begära uppskov?
 • Jämför räntor
 • Amortera?
 • Rätt till bidrag

Varför får jag inte samma villkor?

Lästips

Vanliga frågor & svar


Stora engångskostnader vid skilsmässa

Vid en separation kan det uppstå en stora engångskostnader kopplade till ditt boende.

Ränteskillnadsersättning

Om ni har haft ett gemensamt och bundet bostadslån som behöver lösas, kan ni behöva betala ränteskillnadsersättning, som är en schablonersättning som banken har rätt att ta ut vid förtidsinlösen av ett bundet lån. Hur mycket du behöver betala i ränteskillnadsersättning beror på hur stort lån du har, räntan och bindningstiden. För att få en uppfattning om hur mycket ni behöver betala i ränteskillnadsersättning kan du använda dig av Konsumenternas beräkningskalkyl som ger dig en god uppskattning.

Flyttkostnader och annat

Andra kostnader som kan tillkomma i samband med en flytt är flyttkostnader så som transporthjälp, packning, kartonger och flyttstädning. Dessutom kan du behöva se över ditt behov av att komplettera ditt hushåll med nya möbler, husgeråd och kanske till och med inköp av en bil. Kostnaderna kan ibland bli så pass stora att de inte ryms i vardagsbudgeten. Har du ingen buffert eller sparande, kan det bli oundvikligt att ta ett lån.

Kostnader för att delvis utrusta ett helt hem kan landa på mellan 50 000-100 000 kronor.

Ett bra tips för att hålla nere kostnaderna är att kolla köp- och säljsidor, loppisar och second hand-butiker eller höra med släkt och vänner om de har möbler och inredning som de inte behöver. Har du möjlighet att ta hjälp med själva flytten kan du spara 3 000-5 000 kronor i flyttkostnader. Att hyra ett släp för en dag kostar ofta under 500 kr.

Endbright rekommenderar Har jag råd-paketet – för dig som behöver få koll på dina privatekonomi inför en skilsmässa.

Undvik dubbla kostnader

Ibland ligger ena parten steget före i separationen och kanske till och med skaffat sig ett nytt boende. Det är inte alltid ett bra drag för ekonomin då det kan innebära dubbla kostnader under en period för de som har gemensamma lån med ex-partnern. Du är givetvis bunden och ansvarig för dina lån så länge ni inte har löst dem, både bostadslån och andra lån, oavsett om ni bor tillsammans eller inte.

Är den gemensamma bostaden svårsåld kan det antingen innebära att du får leva med dubbla kostnader längre än vad du hade tänkt dig eller att bostaden säljs med förlust. Fundera därför om situationen verkligen kräver en snabb utflytt.

Bodela omgående!

Vid skilsmässan finns ingen bortre gräns för när ni kan göra en bodelning, men det ska göras enligt lag. Det bästa är att göra det så snabbt som möjligt i samband med att ni söker om äktenskapsskillnad. u längre ni väntar med att göra bodelningen desto svårare blir det att värdera de tillgångar ni hade vid tidpunkten skilsmässan, vilket leder till en krångligare process. Läs mer om detta i vår faktaartikel om bodelning.

En av er vill bo kvar i den gemensamma bostaden

Om en av er vill bo kvar i er gemensamma bostad är det viktigt att kontakta banken så snabbt som möjligt. Det är inte helt säkert att banken beviljar en av er ett lånebelopp som motsvarar det bostadslån som ni har tillsammans. Banken gör en ”kvar att leva på ”- kalkyl för att bedöma om parten som vill bo kvar klarar av kostnader för sitt leverne (för sig själv och eventuella barn), omkostnader för bostaden, amortering och räntor. I denna kalkyl räknar banken med att personen ska klara av minst 5 procent i ränta, samt följa de amorteringskrav som gäller. Om bolånet är mer än 4,5 gånger din årsinkomst (brutto) behöver du normalt betala 1 procent mer i amorteringar.

Värdering av bostad

Oavsett om den gemensamma bostaden ska säljas eller övertas av den ena eller andra parten behöver man få en värdering av fastighetens marknadsvärde. Om ni inte är överens om marknadsvärdet kan det vara bra att be flera mäklare om en värdering och räkna ut ett genomsnitt. För att underlätta värderingen kan ni ta fram:

 • Köpekontrakt
 • Planritningar för bostaden
 • Sammanställning av vad som ingår
 • Aktuella månadskostnader för bostaden
 • Sammanställning av bostadens driftkostnader
 • Aktuella lånehandlingar
 • Kvitton på förbättringar och omfattande renoveringar av bostaden

Från marknadsvärdet börjar man med att dra av kostnader för latent skatt, dvs vinstskatten som en säljare hade behövt betala om fastigheten såldes (Glöm inte bort att kostnader för när bostaden köptes som pantbrev och lagfart, eventuella renoveringar och fiktivt mäklararvode dras av när vinsten ska räknas fram). Därefter drar man av fiktiva försäljningskostnader som exempelvis mäklararvode, som skulle tillkommit om fastigheten såldes nu. Därefter drar man av eventuella lån och delar på två.

Skulle en av er vilja bo kvar i bostaden medan den andra vägrar att bli utköpt utan hellre vill att bostaden säljs kan det bli fråga om tvångsförsäljning. Den som vill sälja bostaden kan ansöka hos tingsrätten om att bostaden ändå ska säljas, trots att den andra parten vill bo kvar. Det finns inget som hindrar att den part som vill behålla bostaden även köper bostaden.

Läs gärna mer om bostadsfrågor i vår faktaartikel Skilsmässa & bostad.

Bodelningsavtalspaketet – för dig/er som behöver hjälp med bodelningsavtalet.
Pris: 8 999 kr

Skaffa ny bostad

Börja alltid med att söka ett lånelöfte så du vet vad banken är villig att låna ut. Kom ihåg: ett lånelöfte är ingen garanti för ett lån, utan mer som ett preliminärt besked. Det är bra att göra en egen budget för att få med både bostadskostnader, flyttkostnader och inköp som behöver göras den närmaste tiden. Tycker du att det är svårt? Ta gärna hjälp av Konsumentverkets budgetverktyg Budgetkalkylen eller vänd dig till Budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

Buda med förnuft!

Det är lätt att svepas med när budgivningen drar igång. Tänk på hur din ekonomi ser ut och vad du klarar av. Det är bättre att välja något billigare och växla upp efter en tid än att behöva sälja i desperation för att klara av lånen. Beloppet i lånelöftet är ett maxbelopp och hela summan behöver inte nyttjas. Genom att inte belåna dig maximalt blir din ekonomi lite motståndskraftigare samtidigt som du skulle ha råd med en renovering om det behövs.

Kan du begära uppskov?

Har du gjort en vinst efter en försäljning av den gemensamma bostaden kan du söka om uppskov och använda dessa pengar som insats. Eftersom uppskovsräntan är slopad sedan årsskiftet går det att jämföra med ett räntefritt lån.

Jämför räntor

När du hittat en ny bostad är du inte bunden till att teckna lånet med den bank som du fått lånelöfte från. Jämför olika aktörer, det finns många digitala banker som ger storbankerna hård konkurrens.

Amortera?

Du kan ansöka om att få slippa amortera. Banken kommer ändå räkna på, när de beviljar ditt lån, att du ska klara av att amortera utifrån de amorteringsregler som finns beroende på din belåningsgrad och din bruttoinkomst. Om du idag inte har en buffert kan det vara ett bra tillfälle att börja spara till amorteringar. Hur stor buffert du behöver beror givetvis på vilken typ av bostad du köpt och hur många ni är i hushållet.

Rätt till bidrag

Se över om du har rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg efter din separation!

Varför får jag inte samma villkor?

Behöver du köpa en ny bostad efter en separation kommer du kanske bli frustrerad över att du inte får möjlighet att låna lika mycket och kanske inte få samma låga ränta som när ni var två. Oftast finns två anledningar till det: risken och högre omkostnader. Som ensam låntagare är du automatiskt en högre risk för långivaren. Skulle du bli arbetslös, sjuk eller om din ekonomi drabbas på annat sätt finns det ingen annan som solidariskt ansvarar för lånen. Du bär dessutom fler kostnader själv, kostnader som du tidigare delat med ditt ex. Det kan vara allt från elfakturan, sophämtningen, tv-abonnemanget, hemförsäkringen etc. Det är helt enkelt dyrare att bo själv. Läs mer om privatiekonomiska frågor i vår faktaartikel Ekonomi & skilsmässa.

Banken har schablonbelopp för levnadsomkostnader som räknas fram beroende på om du bor i bostadsrätt eller villa och hur många vuxna och barn som bor i hushållet. Kan du visa att dina kostnader är lägre än deras schablonbelopp kan det vara en god idé att boka ett möte med banken och visa ditt underlag i form av bankutdrag, fakturor eller annat som kan hjälpa.

Lästips

Vanliga frågor & svar om bostadsekonomi

Måste man värdera den gemensamma bostaden vid skilsmässa?

Om den gemensamma bostaden ska säljas eller övertas av den ena eller andra parten behöver man få en värdering av fastighetens marknadsvärde.

Hur räknar man fram vad var och en äger av bostaden?

Först gör man en värdering. Sedan drar man av den latenta skatten, fiktiva försäljningskostnader (tex mäklararvode), eventuella lån och delar på två.

Vad är latent skatt?

Latent skatt är vinstskatten som en säljare hade behövt betala om fastigheten såldes.

Mitt ex vill inte sälja huset, vad kan jag göra?

Om en av er vill sälja men inte den andra kan tingsrätten besluta om tvångsförsäljning. Det är inget som hindrar att den som eventuellt vill bo kvar i det läget köper bostaden.

Vad innebär ränteskillnadsersättning?

Det är en schablonersättning som banken har rätt att ta ut vid förtidsinlösen av ett bundet lån.

Varför får jag sämre lånevillkor som separerad/skild?

Som ensam låntagare är du en högre risk för långivaren, då du ensam bär ansvaret för lånet och bär alla kostnader själv.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...

Ap7.se - Har jag råd att skilja mig
Nyheter

"Har jag råd att skilja mig?"

Endbrights Charlotte Ljung har nyligen intervjuats av AP7. I artikeln diskuteras bland annat att många stannar också kvar i sin ...

Seperation bild
Nyheter

Debatt: Det behövs en bättre skilsmässopolitik

Debattartikel tillsammans med Centerkvinnorna, publicerad på DN Debatt den 12/1 2023. ”Det är för krångligt och dyrt att ta ut ...

Kvinna tar av ring - Skilsmässa
Nyheter

Vi lanserar Skilsmässoanalysen

Den första måndagen på nya årets jobbvecka kallas för Divorce Day – skilsmässodagen. Statistiskt är det den dag på året då ...