Funderar du över att köpa ut er gemensamma bostad, dvs hus eller bostadsrätt, i samband med separation eller skilsmässa? Eller funderar du på att bli utköpt? Så här går det till! Har jag råd? Jag rekommenderar alltid att göra en kartläggning över vilka olika kostnader man har i nuläget. Då ser man ganska snabbt vissa kostnader som man även kommer att ha i framtiden. Boendekostnaden kan vara ränta, amorteringar, månadsavgift...