Separation, skilsmässa & lån

Budget - Räkna på skilsmässa

Hur ska vi göra med lånen?

Många tror att vid separation eller skilsmässa så ska man dela på allt, såväl tillgångar som skulder, men riktigt så är det inte.

När man gör bodelning som sambor som ska separera ingår bostad och bohag som är anskaffad för gemensamt bruk om man inte gjort ett samboavtal där man avtalat annat. Är man gift och ska skiljas ingår allt giftorättsgods i bodelningen. Med giftorättsgods menas all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan tex vara ett arv eller gåva som en av makarna har fått där det i testamentet eller gåvobrevet står att det är enskild egendom, eller där makarna tidigare gjort ett äktenskapsförord där man avtalat om enskild egendom.

Skapa ekonomisk översikt

Oavsett om man är sambo och ska separera eller är gift och ska skiljas är en bra början att få en översikt över egendomen som ska delas. Enklast gör man detta genom att göra en förteckning över respektives egendom/ägodelar minus respektives skulder. För sambos gör man motsvarande över bostad och bohag som är anskaffad för gemensamt bruk och för gifta allt giftorättsgods. Vad gäller skulder tar man alltså med skulder som härrör till bostad och bohag för sambos och som härrör till giftorättsgods för gifta.

Lånen

Den som står som låntagare/kredittagare är alltid den som är betalningsansvarig för lånet. Står båda som låntagare/kredittagare är det alltså båda som är betalningsansvariga medan om det är en av parterna som står som låntagare/kredittagare är det den som är betalningsansvarig gentemot långivaren/kreditgivaren.

Gemensamma lån, där båda står som låntagare, är oftast för bolån. Om bostaden ska säljas så löser och avslutar man bolånet i samband med överlåtelsen. Om den ena parten ska köpa ut den andre så ska också den parten ta över hela lånet. Det är bra att ha en tidig dialog med banken om detta. Har man andra gemensamma lån är det viktigt att komma överens om hur man ska göra med dem.

Det kan också vara så att man kommer fram till att ett lån bör övertas av den andre. Det kan tex vara att man har en gemensam bil som en av parterna ska ha och det även finns ett lån för bilen men som den andre står som låntagare för. I detta exemplet är det även viktigt att se till att rätt person står registrerad som ägare för bilen.

Budget

Inför en separation eller skilsmässa är det extra viktigt att se att man klarar av att betala sina lån även efter separationen/skilsmässan. Tidigare har man kanske delat på kostnaderna och nu ska man stå för alla kostnader själv. Då är det till stor hjälp att göra en budget över inkomster och utgifter.

Ta hjälp av Catharina Sjöstrand – för dig som behöver stöttning i privatekonomi och inför en bodelning.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...