Separation, skilsmässa & lån

Budget - Räkna på skilsmässa

Hur ska vi göra med lånen?

Många tror att vid separation eller skilsmässa så ska man dela på allt, såväl tillgångar som skulder, men riktigt så är det inte.

När man gör bodelning som sambor som ska separera ingår bostad och bohag som är anskaffad för gemensamt bruk om man inte gjort ett samboavtal där man avtalat annat. Är man gift och ska skiljas ingår allt giftorättsgods i bodelningen. Med giftorättsgods menas all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan tex vara ett arv eller gåva som en av makarna har fått där det i testamentet eller gåvobrevet står att det är enskild egendom, eller där makarna tidigare gjort ett äktenskapsförord där man avtalat om enskild egendom.

Skapa ekonomisk översikt

Oavsett om man är sambo och ska separera eller är gift och ska skiljas är en bra början att få en översikt över egendomen som ska delas. Enklast gör man detta genom att göra en förteckning över respektives egendom/ägodelar minus respektives skulder. För sambos gör man motsvarande över bostad och bohag som är anskaffad för gemensamt bruk och för gifta allt giftorättsgods. Vad gäller skulder tar man alltså med skulder som härrör till bostad och bohag för sambos och som härrör till giftorättsgods för gifta.

Lånen

Den som står som låntagare/kredittagare är alltid den som är betalningsansvarig för lånet. Står båda som låntagare/kredittagare är det alltså båda som är betalningsansvariga medan om det är en av parterna som står som låntagare/kredittagare är det den som är betalningsansvarig gentemot långivaren/kreditgivaren.

Gemensamma lån, där båda står som låntagare, är oftast för bolån. Om bostaden ska säljas så löser och avslutar man bolånet i samband med överlåtelsen. Om den ena parten ska köpa ut den andre så ska också den parten ta över hela lånet. Det är bra att ha en tidig dialog med banken om detta. Har man andra gemensamma lån är det viktigt att komma överens om hur man ska göra med dem.

Det kan också vara så att man kommer fram till att ett lån bör övertas av den andre. Det kan tex vara att man har en gemensam bil som en av parterna ska ha och det även finns ett lån för bilen men som den andre står som låntagare för. I detta exemplet är det även viktigt att se till att rätt person står registrerad som ägare för bilen.

Budget

Inför en separation eller skilsmässa är det extra viktigt att se att man klarar av att betala sina lån även efter separationen/skilsmässan. Tidigare har man kanske delat på kostnaderna och nu ska man stå för alla kostnader själv. Då är det till stor hjälp att göra en budget över inkomster och utgifter.

Boka privatekonomisk coachning – för dig som behöver stöttning i privatekonomi inför och under skilsmässa.

Ikon Ekonomi bakgrund

Senaste nytt

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...