Bor du i en hyresrätt och skall separera?

Även om man har en bra separation så är det en prövande period som kan vara tuff att ta sig igenom. För många är stressen över allt det praktiska som ska lösas stor och just boendefrågan är något som många oroar sig över. Här går vi på djupet med hur det fungerar om man bor i hyresrätt.

Vill du läsa mer om skilsmässa och boende kan du gå till vår faktaartikel ”Skilsmässa & bostad: fakta och råd vid separation”.

Vad gäller för hyresrätter?

Man har vid en separation rätt att byta så sin hyresrätt, men det finns vissa förutsättningar:

Har du ett förstahandskontrakt i Sverige så har du enligt hyreslagen rätt att byta din lägenhet mot en annan, förutsatt att du bott i din lägenhet i minst ett år. Det kan finnas vissa undantag från ett-årsregeln i särskilda fall men oftast godkänns inga byten om du inte bott i lägenheten i minst ett år.

En förutsättning för att få byta är att man har ett beaktansvärt skäl. Skilsmässa räknas som ett sådant. För att bytet ska godkännas ska det även göras utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Det betyder att den nya hyresgästen ska vara skötsam och ha ekonomi för att kunna betala hyran.

Bland tjänster som förmedlar lägenhetsbyten är Endbrights partner Lägenhetsbyte.se den största och dit vänder sig de flesta som är i behov av att byta sin hyresrätt. Som medlem på Lägenhetsbyte.se får du även hjälp med den ofta krångliga och tidskrävande ansökningsprocessen hos fastighetsägaren helt kostnadsfritt.

Vad krävs?

Om båda parter vill flytta så krävs det att ni båda står på hyreskontraktet för att kunna byta till två lägenheter. Gör ni inte det kan ni ansöka hos den nuvarande hyresvärden om att ni båda ska stå på kontraktet innan ni ansöker om byte. Men det är först efter det att ni båda står på hyreskontraktet som ni kan ansöka om ett byte.

Vad gäller om båda vill bo kvar?

En hyresrätt har i juridisk mening inget ekonomiskt värde. Däremot finns det en så kallad nyttjanderätt, vilket innebär att den som bor i lägenheten men inte står på kontraktet har lika stor rätt att nyttja lägenheten som den som står på kontraktet.

När ett gift par skiljer sig och en måste flytta och de inte kan komma överens om vem görs en prövning om vem som har bäst behov av lägenheten. Ska exempelvis en make huvudsakligen bo med hemmaboende barn ger detta normalt maken rätt att bo kvar i lägenheten och den andre måste flytta.

Man tittar även på makarnas enskilda ekonomiska förhållanden, vem som kan få en ny lägenhet snabbast och liknande faktorer. Detta gäller även om hyresrätten bara står på den ena maken och om den eventuellt tagits in i äktenskapet som enskild egendom via äktenskapsförord.

”Det är mycket som ska hanteras vid en skilsmässa och boendet är definitivt en av de viktigaste sakerna som ska falla på plats. Lägenhetsbyte har lång erfarenhet av att hantera allt det praktiska runt boendet när stora förändringar sker i livet. Vi matchar såväl tvåparts- som trepartsbyten vilket ofta blir lösningen för boendet vid en skilsmässa eller separation säger Anders Nyström, VD för Lägenhetsbyte. Dessutom får medlemmarna till vår tjänst Bytesansökan som är helt anpassad för att man ska kunna genomföra sitt byte hos fastighetsägaren så enkelt som möjligt.”