Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

Endbright fakta - artikel underhåll

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för hur underhåll ska regleras mellan föräldrar som är separerade.

En förälder är alltid skyldig att svara för sitt barns underhåll. En förälder ska fullgöra denna underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller att ha barnet varaktigt boende hos sig. Underhållet hänger samman med hur barnets boende är uppdelat, och för detta finns det många olika modeller.

I denna faktaartikel redogör vi för hur underhållsbidrag fungerar och vad växelvis boende innebär.

Behöver du hjälp med att beräkna underhållsbidrag eller underhållsstöd? Använd Endbrights enkla kostnadsfria Underhållskalkyl (öppnas i ett separat fönster).

Innehåll

Stadigvarande och växelvis boende

 • Olika uppdelningsmetoder för boende
 • Vad är växelvis boende?

Underhållsbidrag & underhållsstöd

 • Underhållsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Underhållsstöd 2024 – belopp

Lästips

Vanliga frågor & svar om underhållsbidrag


Stadigvarande och växelvis boende

Barn kan ha sitt boende ordnat på olika sätt när föräldrarna inte lever tillsammans. Ett barn kan vara stadigvarande hos ena föräldern, ha växelvis boende hos båda föräldrar såsom exempelvis varannan vecka eller så kan ett barn ha en utökad helg med den föräldern som barnet inte vistas med regelbundet hos i veckorna.

Har man sitt barn stadigvarande boende hos sig rubriceras denna förälder ofta som boendeförälder och den andra föräldern som umgängesförälder.

Olika uppdelningsmetoder för boende

Det finns ytterligare sätt att dela upp dagarna föräldrar emellan såsom 2-2-3 metoden eller 2-2-5 metoden. Dessa kortare intervaller är vanliga om barnen är yngre än tre-fyra år. Läs mer om växelvis boende och andra fakta i artikeln Skiljas med barn.

Behöver du hjälp i att vidare förstå begreppen kring barns boende, är du välkommen att boka in en kostnadsfri kundrådgivning med oss.

Vad är växelvis boende?

Det finns inte någon lag som anger exakt vad växelvis boende innebär utan istället finns det, via rättspraxis, olika definitioner att bedöma detta på. Flera myndigheter såsom Försäkringskassan och Skatteverket har också riktlinjer som de utgör ifrån när de behöver göra en bedömning av barns boende.

Generellt sett brukar man säga att det räknas som växelvis boende när barnet bor ungefär lika länge hos båda föräldrar. Det behöver inte vara exakt 50 %. Enligt Försäkringskassan föreligger växelvis boende om barnet bor ca 40-60 % hos respektive förälder, det vill säga mellan 12-16 dagar per månad. När Skatteverket ska göra bedömningar som rör barnets bokföring utgår de också från en gräns på 40%. Man brukar också mena att om barnet bor minst 40 % av tiden i ena förälderns bostad så ska barnet stå skriven, och därmed vara folkbokförd, på den adressen och boendet anses då vara växelvis boende.

Är ni oense om boende och umgänge? Läs alla fakta om tvist i Vårdnadstvist: Fakta & råd.

Förmånliga paket

Endbright har flera förmånliga rådgivnings- och avtalspaket för dig som behöver hjälp med bodelning, avtal, privatekonomi & bolån föräldraskap, mental coachning med mera. Ta en titt på vårt utbud!

Underhållsbidrag & underhållsstöd

Alla föräldrar har underhållsskyldighet gentemot sina barn och skall svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år, men kan förlängas om barnet går i skolan, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Efter att barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget ut direkt till barnet. Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken kapitel 7.

Beroende på i vilken omfattning barnen bor hos respektive förälder så behöver frågan om underhåll beröras så och det är bra om man tidigt hittar en modell och ett upplägg som fungerar för båda parter. Båda föräldrar bör sluta ett avtal kring underhåll. Detta kan ingås formlöst, det vill säga även ett muntligt avtal om underhåll är bindande, men ett skriftligt avtal, med två vittnen, är att rekommendera. Ett skriftligt avtal kan vara bra att ha exempelvis om den ena föräldern inte uppfyller sin underhållsskyldighet.

När en förälder har barnet boende hos sig så uppfyller denna förälder sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska då betala ett underhåll för barnet.

Där finns generellt sett två typer av underhåll i Sverige idag: underhållsbidrag och underhållsstöd.

Underhållsbidrag

Detta gäller för underhållsbidrag:

 • Barn som bor mer med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern.
 • Bor barnet ungefär lika mycket hos båda föräldrarna behöver man inte betala ut underhållsbidrag till endera förälder.
 • Det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra.

Underhållsbidrag är alltså pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget är inte en av myndigheter eller Försäkringskassan fastlagd summa, utan ett rättvist och rimligt belopp som föräldrarna själva ska komma överens om. Ett underhållsbidrag skall som huvudregel betalas i förskott varje månad, och ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån var och ens ekonomiska förmåga. Det betyder att underhållet kan bli högt eller lågt beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor. Den förälder som har högst överskott (inkomster minus kostnader) ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern. Det gäller oavsett om det är föräldern som barnet bor hos eller den förälder som ska betala underhåll.

Att en förälders underhållsskyldighet är beroende av den ekonomiska förmågan innebär att föräldern i princip inte skall behöva skuldsätta sig för att kunna bidra till sitt barns underhåll.

Behöver du hjälp med att beräkna underhållsbidrag eller underhållsstöd? Använd Endbrights enkla kostnadsfria Underhållskalkyl (öppnas i ett separat fönster).

Underhållsstöd

Underhållsstöd är ett stöd till barn som Försäkringskassan betalar ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte har fullgod betalningsförmåga för underhållsbidrag. Försäkringskassan betalar ut stödet till den förälder som barnet bor hos. Den andra föräldern betalar sedan tillbaka till Försäkringskassan.

Ett underhållsstöd kan också vara aktuellt om den ena föräldern inte kan eller har förmåga att betala ett fullgott underhållsbidrag. Då får föräldern pengar dels från Försäkringskassan och dels från den andra föräldern.

Du behöver ansöka om underhållsstöd och för att få underhållsstöd förutsätter det att:

 • Du har vårdnad om barnet
 • Du och den andra föräldern inte har ett förhållande
 • Du och den andra föräldern inte bor ihop
 • Den andra föräldern inte betalar underhåll alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid
 • Barnet är under 18 år
 • Barnet är folkbokfört hos dig
 • Du och barnet bor i Sverige

Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden, och underhållsstödet betalas ut den 25:e varje månad. Underhållsstödet är satt i fasta belopp beroende på barnets ålder.

Den förälder som inte bor tillsammans med barnet är sedan skyldig att till Försäkringskassan betala ett belopp som helt eller delvis motsvarar det underhållsstöd som lämnats till barnet. Betalningsskyldigheten beror på hur stor förälderns betalningsförmåga är. Bland annat så ser Försäkringskassan löpande över denna förälders skattedeklarationer löpande.

Du kan läsa mer om underhållsstöd på Försäkringskassan. Där kan du beräkna underhållsstöd, samt ansöka digitalt eller via blankett.

Underhållsstöd 2024 – belopp

För 2024 gäller följande underhållsstöd när barnet bor hos dig:

 • Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.
 • Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 673 kronor, 1 823 kronor eller 2 223 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

Behöver du hjälp med att beräkna underhållsbidrag eller underhållsstöd? Använd Endbrights enkla kostnadsfria Underhållskalkyl (öppnas i ett separat fönster).

Lästips

Vanliga frågor & svar om underhållsbidrag

Vad är underhållsbidrag?

Pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Läs mer om underhållsbidrag här.

Vad är underhållsstöd?

Stöd till barn som Försäkringskassan betalar ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte har fullgod betalningsförmåga för underhållsbidrag. Läs mer om underhållsstöd här.

Hur mycket är underhållsbidraget?

Storleken bestäms av föräldrarna och ska vara en rimlig summa beroende på föräldrarnas ekonomiska förmåga, inkomster, utgifter med mera. Använd Underhållskalkylen för att beräkna underhåll.

Hur stort är underhållsstödet?

Stödet fastläggs av Försäkringskassan och stiger stegvis i förhållande till barnets ålder. För underhållsstöd 2024, se texten ovan.

Vad är skillnaden på underhållsstöd och underhållsbidrag?

Underhållsstöd betalas ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte har betalningsförmåga för underhållsbidrag. Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan.

Vad innebär växelvis boende?

När barnet bor ungefär lika länge hos båda föräldrar, ca 40-60 % hos respektive förälder. Läs mer om växelvis boende här.

När betalas underhållsbidraget ut?

Som regel betalas det ut i förskott varje månad.

Hur länge betalas underhållsbidrag ut?

Som regel tills dess barnet fyller 18 år, dock som längst tills dess barnet fyller 21 år.

Hur länge betalas underhållsstöd ut?

Tills dess barnet fyller 18 år.

När betalas underhållsstödet ut?

Den 25 varje månad betalas underhållsstödet ut.

Vad är boendeförälder?

Den förälder som har sitt barn stadigvarande boende hos sig

Vad är umgängesförälder?

Den förälder som inte har barnet stadigvarande boende hos sig.

Vad ska underhållsbidraget gå till?

Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...