Boende vid skilsmässa

Vi lever i en föränderlig tid som visar en allt flyktigare värld och allt flyktigare relationer. Att vi idag är mindre benägna att kompromissa i förhållanden än vad vi tidigare varit är ett exempel på det.

Lite bakgrund: Från 2000 till 2010 ökade faktiskt antalet giftemål från ca 43 000 till ca 57 000 men vi kan nu se en nedåtgående trend med drygt 50 000 giftemål per 2018. Man gifter sig inte lika mycket idag helt helt enkelt. Därtill, antalet skilsmässor började öka 2005 med och toppade i nutid under 2013  då 27 000 par skiljde sig. Därefter har det legat relativt stabilt för att under 2018 öka med närmare 1 000 skilsmässor jämfört med tidigare år. Så, alltfler skiljer sig.

Vi gifter oss också senare idag än vad vi gjorde tidigare, medelåldern för kvinnor är 34 år respektive 36 år för män. En ökning med sex år för båda könen sedan 1990.

Om man gifter sig igen då? – Det finns fler än 300 000 människor som varit gifta två gånger eller mer. Medelåldern för de som gifte sig för andra gången 2018 var 47,5 år för kvinnor och 51,2 år för män.

Och så vet vi att cirka 50% av alla giftermål slutar med skilsmässa. För dem som gifter sig för andra gången ökar det till 60% och för dem som gör det tredje gången gillt slutar äktenskapet med skilsmässa i 70% av fallen. Hoppla.

Vi får också barn senare i livet, medelåldern är idag 31 år för kvinnor och 34 år för männen.

Så, vilka effekter får detta på just boendefrågan för barnen?

Det växelvisa boendet har ökat rejält sedan på början på 1990-talet, då bodde bara 0,5 barn av 10 växelvis hos sina föräldrar jämfört med dagens 3,5 barn av 10.

Forskning från bland annat Uppsala Universitet visar att de flesta barn mår bäst av att bo 50% hos sina respektive föräldrar, detta gäller även de lite äldre barnen.

I de fall barnet/ barnen bara bor hos den ena föräldern är det oftast hos mamman, hela 47% bor med sin mamma. Detta innebär dock INTE att de inte träffar sin pappa utan det mest vanliga är varianter som varannan helg umgänge.

Växelvist boende vanligast i Sverige

Sverige är det land i världen som har flest barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Barn som intervjuats uppger att de till en början tyckte att det var lite jobbigt att flytta fram och tillbaka men vande sig förhållandevis snabbt. Vi har tidigare skrivit om Elvisprojektet som mer grundligt går in i dessa frågor. Bris har dessutom bra länkar och skriver mer om hur barn uppfattar sina föräldrars skilsmässa eller separation.

Hur blir det med själva boendet?

Att byta boende är ju många gånger oundvikligt vid en separation, åtminstone för den ena parten. Det blir många förändringar att både hantera och genomföra, ofta under en väldigt kort period.

Vissa väljer att behålla det nuvarande boendet så att barnen slipper flytta mellan föräldrarna utan det är istället föräldrarna som flyttar in och ut. Detta brukar oftast bli en relativt kostsam lösning över tid och försvårar även möjligheterna till nya familjekonstellationer. Men, till en början kan det vara ett bra sätt, framförallt om det är en infekterad separation.

Lägg dina egna känslor åt sidan så att barnen får de bästa förutsättningarna att hantera separationen. Detta är kanske lätt att säga men svårt att göra, det vet vi också. Men, vi säger det ändå. En gång till.

Intjäning och boende

Även om löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar tjänar kvinnor fortfarande 12% mindre än männen. Det är baserat på medelinkomsten vid heltidsarbete och har inte någon relation till att kvinnor i högre utsträckning jobbar deltid.

Tre av tio kvinnor arbetar idag deltid. Den vanligaste orsaken till att man inte jobbar heltid är man fått eller hittat ett heltidsjobb, där är exempelvis arbete inom vården ett vanligt exempel.

Kvinnor tenderar att prioritera barn och familj vilket är ytterligare en anledning till att kvinnor inte arbetar heltid.

En separation får då tyvärr ofta konsekvensen att man inte kan ha kvar samma boendestandard utan man måste kanske flytta från villa till en lägenhet och utöver det även gå upp i arbetstid. En inte helt enkel ekvation eftersom separationer är vanligast i Stockholm, Göteborg och Malmö där det dels råder bostadsbrist och att köpa sitt boende är väsentligt dyrare än rikssnittet.


Källor: SCB, Fakta och Forskning, Veckans Affärer, Uppsala Universitet

 

 

 

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...