Vi lever i en föränderlig tid som visar en allt flyktigare värld och allt flyktigare relationer. Att vi idag är mindre benägna att kompromissa i förhållanden än vad vi tidigare varit är ett exempel på det. Lite bakgrund: Från 2000 till 2010 ökade faktiskt antalet giftemål från ca 43 000 till ca 57 000 men vi kan nu se en nedåtgående trend med drygt 50 000 giftemål per 2018. Man...