Oberoende ålder så påverkas de flesta barn och ungdomar av sina föräldrars separation. Däremot kan beteendena och behoven se lite olika ut.

Att skilja sig när barn är med i bilden, vet vi, inte är helt enkelt. Föräldrasajten Motherhood frågade oss om sina bästa tips och råd om man skiljer sig med små barn eller tonårsbarn.

Vi tog hjälp av våra barnexperter Anna och Sara.

Att skilja sig med små barn;

Försök att prata er samman om hur barnets vardag ska fortsätta efter separationen och försök i möjligaste mån att inte göra för stora förändringar. Små barn har större behov av trygghet och förutsägbarhet. Att måna om att förskola, skola och aktiviteter får rulla på som vanligt när andra förändringar sker, är bra.

Tänk på att små barn kan uppvisa olika beteenden och känslor vid en separation och alla är kanske inte lika lätta att koppla till separationen. Till exempel kan små barn bli mer klängiga under en period, mer rädda, inte våga sova i egen säng, bli mer aktiva, få större känsloutbrott för stort som smått, bli svårare att hantera och ibland uppvisa övergående tvångsmässiga beteenden som till exempel speciella ritualer för att säga hejdå eller god natt. Detta kan pågå en tid, men allt eftersom barnet landar i den nya situationen och vänjer sig brukar de avta. I vissa fall kan man behöva söka professionell hjälp för att komma vidare.

Var noga med när det gäller små barn att förklara att kärleken mellan två vuxna kan ta slut, men inte kärleken till barnet. Det är en annan typ av kärlek. Det är inte alltid så enkelt för ett barn att förstår varför föräldrarna väljer att separera. Det är inte helt ovanligt att barn börjar fundera på om det är deras fel. Det kan därför vara viktigt att förklara för barnet att det inte har något med barnet att göra.

Läs hela denna artikel här. 

Att skilja sig med tonårsbarn;

I tonåren har barnens förmågor att tänka och reflektera kommit ganska långt. Kanske är det så att din tonåring har funderingar kring separationen. Att se till att ha tid tillsammans för att möjliggöra att din tonåring kan få ventilera tankar, funderingar och känslor kring separationen är bra. Ni kan till exempel gå och fika ihop eller någon annan aktivitet som din tonåring gillar där det finns utrymme för samtal. Ibland räcker det inte med ett samtal, utan man får vara ihärdig för att få fram vad din tonåring tänker och känner.

Tonåringarna behöver få vara delaktiga i hur deras nya tillvaro ska se ut och det är viktigt att väga in och lyssna på deras önskemål. Tänk på att i tonåren har de flesta barn börjat ha ett eget liv utanför familjen som är minst lika viktigt som familjen. De har skola, vänner och aktiviteter, alla viktiga delar i en tonårings liv. Om er separation t ex innebär att en förälder flyttar längre från barnets skola och vänner är det viktigt att fundera på hur ni möjliggör för tonåringen att fortsätta kunna ha sin vardag så opåverkad som möjligt. Ibland har vi vuxna svårt att förstå hur viktiga tonåringens egna sammanhang är för dem. Det kan vara oerhört känsligt och kännas förödande för tonåringen att inte kunna vara med sina vänner som tidigare. Är en flytt nödvändig, eller skulle det vara möjligt att fortsätta bo i barnets närområde?

En separation kan vara mer eller mindre svår för en tonåring att acceptera, beroende på många olika faktorer såklart. Om en förälder lämnar den andra för en ny partner kan det för vissa tonåringar ta lång tid att acceptera detta. Försök att låta det ta den tid som tonåringen behöver, även om det är svårt och du skulle önska att din nya partner kunde introduceras snabbare. Låt barnets bästa få vara vägledande här, märker du att din tonåring reagerar på något sätt när du berättar att du träffat en ny kanske det är bäst att avvakta med nästa steg tills du märker att din tonåring kan acceptera det. Samma sak gäller såklart när det handlar om att flytta ihop med din nya partner. Kanske är det bättre att vara särbos ett tag till? Vissa tonåringar är också känsliga för att känna sig utbytta när föräldern träffat en ny och verkar lycklig. Tänk på att visa i tanke och handling att din tonåring fortfarande är viktig trots att du träffat en ny partner.

Läs hela denna artikel här. 

Står du inför, är mitt i eller har varit med om ett uppbrott och behöver hjälp med hur du ska hantera ditt barns känslor och behov som kommit med separationen? Kolla då gärna in vårt webinar “Barnen genom skilsmässan…” med våra experter Anna och Sara