Barnen kommer i kläm i vårdnadstvister Det svenska samhället misslyckas med att skydda barnen i alla de vårdnadstvister som bara blir fler för varje år. Sverige bryter mot barnkonventionen när barn – år ut och år in – får bära det tyngsta lasset av alla de problem vi som vuxna har. Det kan röra sig om missbruk, våld, ekonomiska problem eller svek som sargat oss och gör det omöjligt för...