Vilken hjälp kan vi förvänta oss vid en skilsmässa och separation?

Barnen kommer i kläm i vårdnadstvister

Det svenska samhället misslyckas med att skydda barnen i alla de vårdnadstvister som bara blir fler för varje år. Sverige bryter mot barnkonventionen när barn – år ut och år in – får bära det tyngsta lasset av alla de problem vi som vuxna har. Det kan röra sig om missbruk, våld, ekonomiska problem eller svek som sargat oss och gör det omöjligt för oss att samarbeta med medföräldern efter separationen. 

Vårdnadstvister handlar tyvärr sällan om barnen och hade förmodligen till stor del kunnat förhindras om föräldrarna, i stället för att få stämma i domstol, hade erbjudits hjälp att tidigare lösa de underliggande problemen som orsakat samarbetssvårigheterna.

När man står inför eller mitt uppe i en skilsmässa är det förvånande hur lite hjälp vi erbjuds. Med tanke på att vi behöver tröst, känslomässig vägledning, ekonomisk rådgivning, juridisk hjälp och gärna vägledning kring barnen, blir det förstås dyrt att erbjuda alla 120 000 vuxna som separerar varje år den hjälpen. Därutöver är det ca 64 000 barn som varje år ska hantera att deras föräldrar separerar. 

Vilken hjälp finns att få vid en skilsmässa?

Varje kommun erbjuder gratis familjerådgivning till par som har problem att få livet och kärleken att fungera. Som parterapi. Ett bra ställe att börja om man inte har råd eller lust att anlita en privat parterapeut.

Om man har det tufft ekonomiskt kan man få hjälp av en budget- och skuldrådgivare hos kommunen att ordna upp en trasslig ekonomi. De hjälper dock inte till med bodelningsfrågor.

Är det frågor om underhållsbidrag är Försäkringskassan det bästa stället att få hjälp. De har onlinetjänster där du genom att själv fylla i uppgifter får hjälp att kolla om du har rätt till underhållsbidrag och i så fall hur mycket som är rimligt. Här får du också hjälp med alla frågor om barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. 

Av banken kan man i bästa fall få hjälp att räkna ut om man har råd att bo kvar genom att köpa ut partnern från bostaden man förmodligen äger tillsammans. I alla andra frågor som rör ekonomin, till exempel bodelning och vem som ska få vad, hänvisar bankerna alltid till jurister och advokater. 

Gäller det frågor om vårdnad, boende och umgänge erbjuds föräldrar av sin hemkommun kostnadsfria samarbetssamtal som syftar till att hjälpa föräldrar att hitta frivilliga lösningar om vårdnad, boende och umgänge för barnens bästa.  Om ni inte lyckas komma överens genom dessa samtal finns det bara jurister och stämningsansökan till domstol kvar. Kanske inte så konstigt att vårdnadstvisterna ökar lavinartat?  

Vilken hjälp kan man få av juristen och vad kostar det? 

I storstäderna kostar en familjerättsjurist mellan 2 000 – 3 000 kr per timme. Detta är alltså inte ett alternativ för alla kan man konstatera. Det finns dock några sätt man kan få hjälp med finansieringen av juristen. 

  1. Rättsskydd via hemförsäkringen. Villkoren för ersättning varierar mycket mellan olika försäkringsbolag men generellt brukar gälla att det måste ha gått en tid efter separationen innan man kan få ersättning för ett juridiskt ombud. Ring och kolla vad som gäller för just dig eller be juristen du vill anlita att kolla upp det.
  2. Rättshjälp från staten. Om du inte tjänar över 260 000 kr om året och om din hemförsäkring inte täcker kostnaderna för juridiskt ombud, kan du få rättshjälp. Den jurist du vill ha bekostas av staten och får ersättning enligt en maxtaxa som i år uppgår till 1 404 kr exklusive moms. 
  3. Juristförsäkring Är du medlem i någon facklig organisation har du möjlighet att teckna en juristförsäkring för några tior per månad. Då har du rätt till hjälp av en jurist upp till femton timmar. Kvaliteten på juristerna varierar och det är viktigt att du känner förtroende för den som ska hjälpa dig. 

När jag skrev boken ”Skiljas med hjärta och hjärna”var det just glappet mellan offentlig kostnadsfri hjälp och dyr privatrådgivning jag ville täppa till. Att låta så många som möjligt få kunskapen som hjälper för att ta sig själv och barnen genom ett familjeuppbrott.  Dags att kavla upp ärmarna så att fler kan få bättre hjälp så vi kan undvika bråk och tvister om våra älskade ungar!

Med varm omtanke/Linda