Byte av skola – vad gäller?

Väska till skolan

Hur fungerar det med byte av skola vid en separation eller skilsmässa? Det är en vanlig fråga som vi får här på Endbright.

Det är inte ovanligt att man som föräldrar vid en separation behöver flytta längre ifrån varandra. Det kan ha att göra med ekonomiska förutsättningar som kräver att man inte längre har råd att bo i närheten av den andra föräldern eller barnens nuvarande skola. En annan anledning kan vara att man har fått ett nytt arbete som gör att man måste finna ett nytt boende som ligger närmare det nya arbetet. Ibland har det att göra med att man träffat en ny partner som bor en bit bort från det tidigare gemensamma boendet närliggande till barnens skola, kompisar och aktiviteter.

Kan den ena föräldern kräva byte av skola för barnen?

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval. Detta med grund i att skolan anses vara en fråga med ingripande betydelse för barnet. Om barnet inte har några negativa hälsoeffekter av skolan eller uttryckligen önskar att byta skola, kan den ena föräldern inte kräva av den andra föräldern att ett byte av skola ska göras, enligt lag.

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval.

Om man som föräldrar inte kan komma överens om barnets skolval krävs juridiskt att någon av föräldrarna får ensam vårdnad av barnet, för att ha ensamrätt i frågor som rör barnets personliga intressen så som skolvalet.

Hur finner man samsyn i skolvalet och barnens bästa?

Försök att vara föräldrar i era känslor och istället ta fasta på barnens känslor. Utgå ifrån hur ni som föräldrar gemensamt kan lösa frågan om skolvalet utifrån vad barnet faktiskt önskar och mår bäst av.

Är barnet i en ålder att kunna ge uttryck för sina känslor och tankar så involvera barnen och ställ frågor som barnet förstår för att förstå barnets önskemål.

Barn klarar rutinförändringar bättre än vuxna ofta tror. Det är dock viktigt att man som förälder är lyhörd för barnens känslor och att vara uppmärksam på barnets välmående vid den stora förändring en skilsmässa eller separation innebär för barnet.

Behöver ni hjälp?

Våga ta hjälp av en tredje part för att finna en lösning och samsyn för barnet. På Endbright kan du som förälder, eller ni som föräldrar, få hjälp i ett samarbete efter separationen eller skilsmässan. Vi kan också tipsa om vidare läsning i våra faktaartiklar Skiljas med barn samt Vårdnadstvist.

Endbright tipsar om rådgivning Barn & Föräldrar – för dig som behöver stöttning i din nya familjesituation.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...