Byte av skola – vad gäller?

Väska till skolan

Hur fungerar det med byte av skola vid en separation eller skilsmässa? Det är en vanlig fråga som vi får här på Endbright.

Det är inte ovanligt att man som föräldrar vid en separation behöver flytta längre ifrån varandra. Det kan ha att göra med ekonomiska förutsättningar som kräver att man inte längre har råd att bo i närheten av den andra föräldern eller barnens nuvarande skola. En annan anledning kan vara att man har fått ett nytt arbete som gör att man måste finna ett nytt boende som ligger närmare det nya arbetet. Ibland har det att göra med att man träffat en ny partner som bor en bit bort från det tidigare gemensamma boendet närliggande till barnens skola, kompisar och aktiviteter.

Kan den ena föräldern kräva byte av skola för barnen?

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval. Detta med grund i att skolan anses vara en fråga med ingripande betydelse för barnet. Om barnet inte har några negativa hälsoeffekter av skolan eller uttryckligen önskar att byta skola, kan den ena föräldern inte kräva av den andra föräldern att ett byte av skola ska göras, enligt lag.

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval.

Om man som föräldrar inte kan komma överens om barnets skolval krävs juridiskt att någon av föräldrarna får ensam vårdnad av barnet, för att ha ensamrätt i frågor som rör barnets personliga intressen så som skolvalet.

Hur finner man samsyn i skolvalet och barnens bästa?

Försök att vara föräldrar i era känslor och istället ta fasta på barnens känslor. Utgå ifrån hur ni som föräldrar gemensamt kan lösa frågan om skolvalet utifrån vad barnet faktiskt önskar och mår bäst av.

Är barnet i en ålder att kunna ge uttryck för sina känslor och tankar så involvera barnen och ställ frågor som barnet förstår för att förstå barnets önskemål.

Barn klarar rutinförändringar bättre än vuxna ofta tror. Det är dock viktigt att man som förälder är lyhörd för barnens känslor och att vara uppmärksam på barnets välmående vid den stora förändring en skilsmässa eller separation innebär för barnet.

Behöver ni hjälp?

Våga ta hjälp av en tredje part för att finna en lösning och samsyn för barnet. På Endbright kan du som förälder, eller ni som föräldrar, få hjälp i ett samarbete efter separationen eller skilsmässan. Vi kan också tipsa om vidare läsning i våra faktaartiklar Skiljas med barn samt Vårdnadstvist.

Endbright tipsar om rådgivning Barn & Föräldrar – för dig som behöver stöttning i din nya familjesituation.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...