Byte av skola – vad gäller?

Väska till skolan

Hur fungerar det med byte av skola vid en separation eller skilsmässa? Det är en vanlig fråga som vi får här på Endbright.

Det är inte ovanligt att man som föräldrar vid en separation behöver flytta längre ifrån varandra. Det kan ha att göra med ekonomiska förutsättningar som kräver att man inte längre har råd att bo i närheten av den andra föräldern eller barnens nuvarande skola. En annan anledning kan vara att man har fått ett nytt arbete som gör att man måste finna ett nytt boende som ligger närmare det nya arbetet. Ibland har det att göra med att man träffat en ny partner som bor en bit bort från det tidigare gemensamma boendet närliggande till barnens skola, kompisar och aktiviteter.

Kan den ena föräldern kräva byte av skola för barnen?

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval. Detta med grund i att skolan anses vara en fråga med ingripande betydelse för barnet. Om barnet inte har några negativa hälsoeffekter av skolan eller uttryckligen önskar att byta skola, kan den ena föräldern inte kräva av den andra föräldern att ett byte av skola ska göras, enligt lag.

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval.

Om man som föräldrar inte kan komma överens om barnets skolval krävs juridiskt att någon av föräldrarna får ensam vårdnad av barnet, för att ha ensamrätt i frågor som rör barnets personliga intressen så som skolvalet.

Hur finner man samsyn i skolvalet och barnens bästa?

Försök att vara föräldrar i era känslor och istället ta fasta på barnens känslor. Utgå ifrån hur ni som föräldrar gemensamt kan lösa frågan om skolvalet utifrån vad barnet faktiskt önskar och mår bäst av.

Är barnet i en ålder att kunna ge uttryck för sina känslor och tankar så involvera barnen och ställ frågor som barnet förstår för att förstå barnets önskemål.

Barn klarar rutinförändringar bättre än vuxna ofta tror. Det är dock viktigt att man som förälder är lyhörd för barnens känslor och att vara uppmärksam på barnets välmående vid den stora förändring en skilsmässa eller separation innebär för barnet.

Behöver ni hjälp?

Våga ta hjälp av en tredje part för att finna en lösning och samsyn för barnet. På Endbright kan du som förälder, eller ni som föräldrar, få hjälp i ett samarbete efter separationen eller skilsmässan. Vi kan också tipsa om vidare läsning i våra faktaartiklar Skiljas med barn samt Vårdnadstvist.

Endbright tipsar om rådgivning Barn & Föräldrar – för dig som behöver stöttning i din nya familjesituation.

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...