Byte av skola – vad gäller?

Hur fungerar det med byte av skola vid en separation eller skilsmässa? Det är en vanlig fråga som vi får här på Endbright.

Det är inte ovanligt att man som föräldrar vid en separation behöver flytta längre ifrån varandra. Det kan ha att göra med ekonomiska förutsättningar som kräver att man inte längre har råd att bo i närheten av den andra föräldern eller barnens nuvarande skola. En annan anledning kan vara att man har fått ett nytt arbete som gör att man måste finna ett nytt boende som ligger närmare det nya arbetet. Ibland har det att göra med att man träffat en ny partner som bor en bit bort från det tidigare gemensamma boendet närliggande till barnens skola, kompisar och aktiviteter.

Kan den ena föräldern kräva byte av skola för barnen?

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval. Detta med grund i att skolan anses vara en fråga med ingripande betydelse för barnet. Om barnet inte har några negativa hälsoeffekter av skolan eller uttryckligen önskar att byta skola, kan den ena föräldern inte kräva av den andra föräldern att ett byte av skola ska göras, enligt lag.

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna var överens om barnens skolval.

Om man som föräldrar inte kan komma överens om barnets skolval krävs juridiskt att någon av föräldrarna får ensam vårdnad av barnet, för att ha ensamrätt i frågor som rör barnets personliga intressen så som skolvalet.

Hur finner man samsyn i skolvalet och barnens bästa?

Försök att vara föräldrar i era känslor och istället ta fasta på barnens känslor. Utgå ifrån hur ni som föräldrar gemensamt kan lösa frågan om skolvalet utifrån vad barnet faktiskt önskar och mår bäst av.

Är barnet i en ålder att kunna ge uttryck för sina känslor och tankar så involvera barnen och ställ frågor som barnet förstår för att förstå barnets önskemål.

Barn klarar rutinförändringar bättre än vuxna ofta tror. Det är dock viktigt att man som förälder är lyhörd för barnens känslor och att vara uppmärksam på barnets välmående vid den stora förändring en skilsmässa eller separation innebär för barnet.

Behöver ni hjälp?

Våga ta hjälp av en tredje part för att finna en lösning och samsyn för barnet. På Endbright kan du som förälder, eller ni som föräldrar, få hjälp i ett samarbete efter separationen eller skilsmässan. Vi kan också tipsa om vidare läsning i våra faktaartiklar Skiljas med barn samt Vårdnadstvist.

Endbright tipsar om rådgivning Barn & Föräldrar – för dig som behöver stöttning i din nya familjesituation.