Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Bebisfötter

Idag lade regeringen fram en ny proposition till riksdagen med förslag som ska stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Något vi på Endbright ser fram emot att läsa mer om!

Regeringen vill att barnet ska ha större talan och delaktighet i vårdnadsprocessen som rör dem samt skapa bättre förutsättningar för föräldrarnas samförstånd. Framför allt vill man stärka skyddet för och undvika att barnen faller illa i vårdnadstvisterna.

De förslag som lagts fram i propositionen är bland annat:

  • att barnens rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
  • att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol,
  • att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen, och
  • att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Läs hela propositionen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister här”.

Idag kan vi äntligen också berätta att vi nu släppt Endbright-rapporten 2021. En oberoende lägesrapport som också är den första av sitt slag om separation och skilsmässa i Sverige 2021. Vi hoppas att du kan få stöd i denna rapport och få en djupare förståelse för dig själv och din situation och att du inte är ensam. Det finns mycket att tala om kring separation och skilsmässa i dagens Sverige och vi lyfter bland annat om det är en folkhälsosjukdom att skilja sig idag, om det är en fråga om klass- och genus, om man bör sätta relationskunskap på schemat, om det krävs en ny reform av föräldraförsäkring, inte minst – bör man förbereda sig på skilsmässa när man gifter sig?

Under kommande veckor kommer vi djupdyka i rapportens olika delkapitel och dela med oss av löpande data, trender och kunskap kring uppbrott. Du kan redan nu ta del av rapporten i sin helhet.

Här kommer du till Endbright-rapporten 2021.

Källa; regeringen.se 

Senaste nytt

Nyheter

TEDx-talk av Endbrights Charlotte Ljung

I april höll Endbrights VD och grundare Charlotte Ljung ett TEDx-talk på inbjudan av Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of ...

Nyheter

Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder. I årets ...

Nyheter

Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation. ...

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...