Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Idag lade regeringen fram en ny proposition till riksdagen med förslag som ska stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Något vi på Endbright ser fram emot att läsa mer om!

Regeringen vill att barnet ska ha större talan och delaktighet i vårdnadsprocessen som rör dem samt skapa bättre förutsättningar för föräldrarnas samförstånd. Framför allt vill man stärka skyddet för och undvika att barnen faller illa i vårdnadstvisterna.

De förslag som lagts fram i propositionen är bland annat:

  • att barnens rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
  • att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol,
  • att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen, och
  • att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Läs hela propositionen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister här”.

Idag kan vi äntligen också berätta att vi nu släppt Endbright-rapporten 2021. En oberoende lägesrapport som också är den första av sitt slag om separation och skilsmässa i Sverige 2021. Vi hoppas att du kan få stöd i denna rapport och få en djupare förståelse för dig själv och din situation och att du inte är ensam. Det finns mycket att tala om kring separation och skilsmässa i dagens Sverige och vi lyfter bland annat om det är en folkhälsosjukdom att skilja sig idag, om det är en fråga om klass- och genus, om man bör sätta relationskunskap på schemat, om det krävs en ny reform av föräldraförsäkring, inte minst – bör man förbereda sig på skilsmässa när man gifter sig?

Under kommande veckor kommer vi djupdyka i rapportens olika delkapitel och dela med oss av löpande data, trender och kunskap kring uppbrott. Du kan redan nu ta del av rapporten i sin helhet.

Här kommer du till Endbright-rapporten 2021.

Källa; regeringen.se