Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Bebisfötter

Idag lade regeringen fram en ny proposition till riksdagen med förslag som ska stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Något vi på Endbright ser fram emot att läsa mer om!

Regeringen vill att barnet ska ha större talan och delaktighet i vårdnadsprocessen som rör dem samt skapa bättre förutsättningar för föräldrarnas samförstånd. Framför allt vill man stärka skyddet för och undvika att barnen faller illa i vårdnadstvisterna.

De förslag som lagts fram i propositionen är bland annat:

  • att barnens rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
  • att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol,
  • att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen, och
  • att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Läs hela propositionen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister här”.

Idag kan vi äntligen också berätta att vi nu släppt Endbright-rapporten 2021. En oberoende lägesrapport som också är den första av sitt slag om separation och skilsmässa i Sverige 2021. Vi hoppas att du kan få stöd i denna rapport och få en djupare förståelse för dig själv och din situation och att du inte är ensam. Det finns mycket att tala om kring separation och skilsmässa i dagens Sverige och vi lyfter bland annat om det är en folkhälsosjukdom att skilja sig idag, om det är en fråga om klass- och genus, om man bör sätta relationskunskap på schemat, om det krävs en ny reform av föräldraförsäkring, inte minst – bör man förbereda sig på skilsmässa när man gifter sig?

Under kommande veckor kommer vi djupdyka i rapportens olika delkapitel och dela med oss av löpande data, trender och kunskap kring uppbrott. Du kan redan nu ta del av rapporten i sin helhet.

Här kommer du till Endbright-rapporten 2021.

Källa; regeringen.se 

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...