Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Bebisfötter

Idag lade regeringen fram en ny proposition till riksdagen med förslag som ska stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Något vi på Endbright ser fram emot att läsa mer om!

Regeringen vill att barnet ska ha större talan och delaktighet i vårdnadsprocessen som rör dem samt skapa bättre förutsättningar för föräldrarnas samförstånd. Framför allt vill man stärka skyddet för och undvika att barnen faller illa i vårdnadstvisterna.

De förslag som lagts fram i propositionen är bland annat:

  • att barnens rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
  • att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol,
  • att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen, och
  • att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Läs hela propositionen ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister här”.

Idag kan vi äntligen också berätta att vi nu släppt Endbright-rapporten 2021. En oberoende lägesrapport som också är den första av sitt slag om separation och skilsmässa i Sverige 2021. Vi hoppas att du kan få stöd i denna rapport och få en djupare förståelse för dig själv och din situation och att du inte är ensam. Det finns mycket att tala om kring separation och skilsmässa i dagens Sverige och vi lyfter bland annat om det är en folkhälsosjukdom att skilja sig idag, om det är en fråga om klass- och genus, om man bör sätta relationskunskap på schemat, om det krävs en ny reform av föräldraförsäkring, inte minst – bör man förbereda sig på skilsmässa när man gifter sig?

Under kommande veckor kommer vi djupdyka i rapportens olika delkapitel och dela med oss av löpande data, trender och kunskap kring uppbrott. Du kan redan nu ta del av rapporten i sin helhet.

Här kommer du till Endbright-rapporten 2021.

Källa; regeringen.se 

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...