Det som oftast är det svåraste vid en separation är att berätta för barnen Att det är många som stannar kvar i relationer för barnens skull vet vi och det är också tydligt när det kommer till skilsmässostatistiken. Vi vet att barnen kommer att bli ledsna, vi vet att vi kommer ha dåligt samvete för att vi var den som splittrade familjen – det är många gånger mycket vi vet...