Viktigt med ett korrekt bodelningsavtal!

Bodelning är ett måste vid skilsmässa mellan gifta, men rekommenderas även för sambor. Genom ett korrekt bodelningsavtal kan långvariga konflikter undvikas, och ger såväl dig som din expartner och barnen goda förutsättningar för en fungerande fortsatt relation.

Behöver du stöd i att skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal? Endbrights erfarna juridiska rådgivare Sarah Mingert kan hjälpa dig.