Var rättvis även mot dig själv!

I mina ekonomiska rådgivningar här på Endbright upplever jag att det ibland finns en känsla av obalans mellan paret som ska skilja sig. En känsla att det finns ett ekonomiskt och känslomässigt underläge och överläge. Att känna att man är i ett underläge är ingen god känsla och det är bara en själv som kan ändra den här känslan genom att agera och stå upp för sig själv.

Att ”ge med sig” för att snabbare få till en bodelning och ett avslut för att man känner att man är i underläge eller har dåligt samvete är inget att rekommendera och absolut inte att vara rättvis mot sig själv. Hur bodelningen kommer att se ut kan vara avgörande för vilka möjligheter som finns i den egna framtiden. Det kan handla om boende, andra ekonomiska förutsättningar och inte minst framtida pension.

Det rådet jag alltid ger är att ta fram fakta och göra en förteckning över bådas tillgångar och skulder i kronor innan man tar något som helst beslut. Då får man ett bra underlag, både att reflektera över själv och att diskutera sinsemellan.

Behöver du hjälp i detta är du varmt välkommen att boka tid med mig!

Med värme,

Catharina

!
Registrera dig GRATIS för att läsa mer!
Registrera dig snabbt och enkelt för att fortsätta läsa!
Redan registrerad? Logga in