I mina ekonomiska rådgivningar här på Endbright upplever jag att det ibland finns en känsla av obalans mellan paret som ska skilja sig. En känsla att det finns ett ekonomiskt och känslomässigt underläge och överläge. Att känna att man är i ett underläge är ingen god känsla och det är bara en själv som kan ändra den här känslan genom att agera och stå upp för sig själv. Att ”ge...