Christine Radell har sedan 2007 varit väl anlitad som medlare för olika tingsrätter i Sverige. Hon är utbildad beteendevetare och KBT-terapeut och brinner för barnens bästa i vårdnadskonflikten.

Vi har ställt några frågor till Christine så att du får lära känna henne bättre!

Varför valde du att bli en del av Endbright? 

Alla som har varit med om en separation förstår hur ont det gör. Vi hamnar i en kris eller en sorgeprocess som är svår att hantera. Under alla mina yrkesverksamma år har jag sett många situationer som är svåra för människor.  Endbright tar ett samlat grepp och lotsar människor genom denna jobbiga situation med tydlighet och engagemang.

Vad kan våra användare förvänta sig av dig?

Vi har ett behov av att förstå vad som har hänt och göra den nya situationen begriplig.  Jag kan vara en del av den lösningen, där andra kanske gett upp.

Vilka frågor brinner du för?

Du skiljer dig aldrig från barnen! Hur du hanterar situationen och kommunicerar med barnen och den andra föräldern avgör din relation med barnen i framtiden. Det gör ont i barnen att höra kritik om den andre föräldern.  Barn är lojala, låt dem aldrig välja sida!

Berätta om Medling! 

Medling är en metod för att lösa konflikter och bearbeta relationen mellan parter som är i konflikt med varandra. Medlaren är opartisk och neutral. Under medlingens gång arbetar man med relationen och kommunikationen mellan parterna så att de kan gå från parrelation till föräldrarelation, där barnens behov står i centrum. Ett viktigt redskap för det är, hur parterna  kommunicerar med varandra och om varandra. Ofta har parterna fastnat i dåliga mönster, de talar inte med varandra, skriver hatiska sms och beskyller varandra för allt möjligt. Medlingen innebär att parterna kan se nya möjligheter och vägar för att nå lösningar. Jag guidar parterna med mod, respekt och tydlighet genom medlingen.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Formulera vad du vill säga innan du säger något. Vad är syftet med det du säger? Var tydlig med dina förväntningar! Låt alltid barnen få veta att det absolut inte är deras fel.

När kan våra användare vända sig till dig? 

Användarna kan vända sig till mig när kommunikationen kraschat och parterna inte når fram till varandra. När orden tar slut och känslorna tar över.