Sarah Mingert är senior jurist med lång erfarenhet av familjejuridik, och har jobbat mycket med bodelning, ägande och ekonomiska frågeställningar inom ramen för juridiken. Hennes erfarenhet kommer att vara till stor nytta för Endbrights kunder.

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Jag tycker att Endbright har en helhet i sitt koncept som inte finns sedan tidigare. Vid en separation tar juristen ofta rollen som psykolog för sin klient och på samma sätt ställs psykologen för många praktiska och juridiska frågor att besvara. Det är inte speciellt ofta det finns upparbetade samarbeten eller kontakter mellan yrkesgrupperna och därför sker få rekommendationer yrkesgrupperna emellan. Hos Endbright finns båda professionerna i samma tjänst och på samma plattform. Jag tror att kunden på detta sätt får den bästa möjliga hjälp och rådgivning i en av de största kriserna i livet.

En separation är för många en kris att likställa med processen vid en anhörigs dödsfall. Många upplever en känsla av förlust, en omvälvande tid utan trygghet och rutiner och många tappar fotfästet. Ofta vet personerna inte vilka de är utan den andre eller det liv man levde. Jag har stor respekt för de frågor, funderingar och förändringar detta väcker hos en person och ofta blandar man ihop känslorna med de juridiska frågorna som också måste lösas. Många har ett stort behov av samtalsstöd eller annan support men vill gärna lösa det som skaver genom att lösa de juridiska frågorna som känns, och kanske är, mer konkreta. Som jurist är det fantastiskt att då under samma tak ha tillgång och kunna hänvisa till de olika stöd som Endbright tillhandahåller.

Jag tycker också att det är av stort värde att Endbright tillhandahåller tjänster både för enskilda individer men också för separerande par. Ofta kan en viss osämja lösas med en tredje part inblandad som ser mer objektivt på situationen.

Vad kan våra användare förvänta sig av dig?

Jag har arbetat med familjejuridik i över 16 år och har lång erfarenhet av både de mjuka och hårda frågorna som dyker upp vid en separation och en bodelning. Jag har ett öppet förhållningssätt, ser varje enskild kund och den personens specifika förutsättningar och erfarenheter för att försöka hitta en väl anpassad lösning i varje fall. Jag lyssnar in samtidigt som jag är lösningsorienterad och försöker hitta de områden i vilka parterna kan komma överens för att sedan lättare komma vidare med övriga bitar. Ofta fungerar det väldigt bra och parterna hittar en lösning.

Eftersom jag utöver familjejuridik arbetat mycket med generationsskiften av företag och fastigheter, samäganderätt och fastighetsrätt har jag ett helhetsperspektiv på parternas situation och ägande. Jag kan se hur ägande av en fastighet, ett företag, en skog eller en fritidsfastighet tillsammans med släktingar påverkar helhetssituationen.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för kundmötet, att varje enskild kund ska känna sig sedd, lyssnad till och på bästa sätt komma vidare i livet utan att fastna för mycket i det gamla. Jag är själv skilsmässobarn och vet att det är oerhört viktigt att barnen sätts i första rummet vid en separation men även att separationen fungerar för båda parter så att de kan fortsätta vara bra föräldrar och skapa sig nya liv.

För mig är det också väldigt viktigt att båda parter i en separation ges möjlighet att förstå och delta i processen kring vad som sker i de olika momenten i en separation och vid bodelningen. Vardera part ska förstå och känna sig trygg med att lösningen fungerar ekonomiskt för just den parten. En långsiktig lösning för båda parter är verkligen viktigt inte bara för den enskilde personen utan för hela familjen.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Prata med någon, det kan vara en vän eller kollega. Finns inte någon sådan person är det viktigt att prata med en kurator eller annan professionell person som kan lyssna och stödja. Kan du få ur dig en del av din frustration och dina negativa känslor är det större chans att kunna lösa både de känslomässiga, ekonomiska och juridiska bitarna på ett bättre sätt och barnen riskerar inte att hamna i kläm i samma omfattning.

Ta hjälp med juridiken. Genom alla mina år har jag många gånger sett egenkomponerade lösningar och ekonomiska beräkningar parter gjort på egen hand. Inte någon gång har jag sett en lösning där båda parter har förstått innebörden av avtalet de skrivit under. Båda parter behöver inte få exakt samma värden i en bodelning men båda parter ska förstå innebörden av bodelningsavtalet.

Tänk på barnen! Lyssna på barnen, fungerar den lösning ni hade tänkt er eller behöver ni justera lösningen? Låt barnen förstå att du är ledsen och att det är ok men prata inte illa om den andre föräldern.

Försök att se din egen situation från någon annans ögon, det är väldigt svårt men kan hjälpa när man hamnar i ett låst läge. Vad hade du rekommenderat den personen du ser att göra?

När kan våra användare vända sig till dig?

Vid frågor om hur en separation, äktenskapsskillnad eller bodelning går till. Frågor kring vilka juridiska regler som gäller vid en bodelning, vilken egendom ingår i en bodelning, hur ska företag värderas, vilka pensioner ska ingå i bodelningen, hur beräknas värdet på bostaden, har jag råd att ta över bostaden osv. Man kan ställa frågor om hur man brukar göra i vissa situationer och hur beräkningar i en bodelning går till. Jag hjälper givetvis även till med att upprätta juridiska handlingar såsom bodelningsavtal mellan parterna.