Karolina är psykolog,  KBT-terapeut och med erfarenhet inom bland annat ACT (Acceptance and Commitment Therapy) vilket är en beteendeterapi som bygger på närvaro och acceptans.

Vi har ställt några frågor till Karolina så att du får lära känna henne bättre!

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Vid stressade situationer är det naturligt att fästa sig vid det som är negativt , vilket är en överlevnadsstrategi, men som ställer till det när separationens ”hot” kan vara, blanketter som ska skrivas, prylar som ska delas eller kontakter som ska tas. När man går igenom en kris, som en separation kan vara, är det ibland svårt att överblicka processen och man fastnar lätt i detaljer och i negativa tankar som ofta väcker känslor av hopplöshet. Istället för att lägga fokus på att lösa allt själv har Endbright en struktur och en plan för vad som ska göras med professionell hjälp. Du får en överblick över processen och kan lägga tid och energi på att ta hand om dig och dina behov. Jag vill bidra med mitt psykologiska perspektiv för att göra denna process så hanterbar som möjligt.

Vad kan våra användare förvänta sig av dig?

Att lära sig att förstå den nya situationen genom att ställa de viktiga frågorna för att hjälpa dig själv att finna svaren för att hantera ditt nya sammanhang.

Vilka frågor brinner du för?

I mitt arbete som psykolog möter jag dagligen människor som befinner sig i någon form av kris där fokus ofta är att stabilisera och att arbeta med att uppnå en hanterbar vardag. Vid ett uppbrott är det vanligt att tidigare erfarenheter av separation gör sig påminda vilket kan ställa till det då vi blir triggade/arga/frustrerade och har svårt att agera adekvat i denna nya stressade situation. Ibland är vägen framåt att bearbeta tidigare negativa erfarenheter. Detta har jag lång erfarenhet av då jag gärna arbetar med människor som varit med om olika typer av trauma. Ett obearbetat trauma från barndom/uppväxt kan störa läkningsprocessen och vägen framåt kan då vara att börja med att titta bakåt.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Fortsätt att göra saker som du mår bra av och se till att behålla rutinen i vardagen med mat, sömn och träning. Var snäll mot dig själv, det du går igenom tar på krafterna, så lägg ambitionsnivån lite lägre än vanligt t.ex. om du inte orkar träna som tidigare se till att ta en promenad, själv eller med en vän. Tag hjälp, du behöver inte lösa allt själv!

När kan våra användare vända sig till dig?

Om du känner att du inte mår bra, är ledsen, frustrerad, nedstämd eller inte känner igen dig själv eller dina reaktioner. Det kan vara svårt att dela dessa känslor med vänner eller närstående och att tala med en utomstående, som kan bekräfta det man upplever, kan bli början på vägen till läkande och en öppning för nya positiva erfarenheter.