Per Gröndahl är senior jurist och familjerättsadvokat med lång erfarenhet av familjejuridik, med särskilt fokus på ekonomiska frågeställningar. Han har bland annat utvecklat avancerade verktyg för att räkna på ekonomiska mellanhavanden i samband med skilsmässa.

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Det finns ett jättestort behov av råd och hjälp och många olika rådgivare, men bara Endbright erbjuder avancerad datorbaserad rådgivning, som är nödvändig om man vill ha full koll på situationen.

Vad kan våra användare förvänta sig av dig? 

Kunskap och erfarenhet från fyrtio års professionellt arbete med familjerätt.

Vilka frågor brinner du för? 

Jag önskar att alla som har drabbats av en separation ska kunna göra medvetna val, alltså utforma sina nya liv med tillräckliga kunskaper om olika möjliga alternativ. 

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?  

Skaffa egen hjälp, men var kritisk och ställ frågor tills du verkligen förstår! Skriv inte på något avtal innan du har fått juridisk hjälp! Om du vill bo kvar, skaffa ingen permanent ny bostad innan du har undersökt dina egna möjligheter!  Om du flyttar från en villa eller bostadsrätt, ta med kopior av alla papper om bostaden!

När kan våra användare vända sig till dig? 

Jag finns tillgänglig för att hjälpa till med alla typer av frågor inom familjejuridik!