Jenny Hafrén är en väl anlitad par- och relationsterapeut med mångårig erfarenhet.

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Det kan vara svårt att inse och uppleva att kärleken och löftet om evig kärlek inte alltid håller livet ut. I samtal med mina klienter har jag har ofta känt att en ev separation och skilsmässa känns övermäktig för man vet inte vad som väntar. För att kunna fatta väl grundade beslut som vi kan vara nöjda med över tid behöver vi trygghet, stöd och all fakta som finns – där är Endbright en stor tillgång och trygghet för många.

Jag vill bidra till ökat välmående när man behöver det som mest.

Vad kan våra användare förvänta sig av dig?

Ett stöd och en samtalspartner som sätter relationen i centrum. Vi utgår från båda parters behov. Avsked är svårt och väcker en massa olika tankar och känslor. Det är inte bara relationen vi tar avsked från utan kanske även drömmen som vi hade, huset vi har bott i, gemensamma vänner, att få dela vardagen med barnen och livet i stort.

Vilka frågor brinner du för?

Att försöka få till ett så värdigt avslut som möjligt. För att vi ska ta hjälp när vi behöver och för att vi tillsammans ska kunna se och öppna upp för möjligheter. Under en separation och kris är vi ofta uppfyllda av vårt eget elände, då kan det hjälpa att få upp ögonen för att båda i relationen mår dåligt på olika sätt. Att vi lär oss att lyssna för att förstå, då är det lättare för oss att sedan göra oss förstådda. Att synliggöra att paret kan ha hunnit olika långt i den mentala processen.

Om vi har barn behöver vi påminna oss om att det är som par vi separerar, inte som de föräldrar vi är till våra barn. Vi behöver inte vara överens om allt, vi behöver däremot acceptera och vilja förstå den andra föräldern.

Kan separationen leda till några bra saker? Hur kan ni var och en underlätta för att det skall bli så?

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Tala med någon som lyssnar på dig, får vi hjälp att sätta ord på våra känslor går det både snabbare och lättare att komma vidare. Ta hand om dig själv. Umgås med människor som visar dig medkänsla och ger dig energi. Kom ihåg att alla känslor är okej.

När kan våra användare vända sig till dig?

När de känner att en neutral samtalspart skulle vara bra, det kan vara väldigt lugnande. När man behöver hjälp att sätta upp nya gemensamma steg och mål. När man fastnat och vill komma vidare. Och när man vill göra avslutet så smidigt och värdigt som möjligt.