Varför valde du att bli en del av Endbright?

Att skilja sig eller flytta isär och bryta upp är ett stort och ofta svårt beslut eller en omständighet som inte heller av vår omgivning ses som speciellt naturligt eller accepterat. Detta gjorde att jag blev nyfiken på Endbrights verksamhet. När jag själv gick igenom min skilsmässa efter långt äktenskap, önskar jag att det hade funnits en professionell och neutral part att diskutera med samt få tips på vilka fallgropar man lätt kan trampa i om man inte är beredd.  

Vad kan våra användare förvänta sig av dig?

En varm och öppen person som lyssnar in. Som beteendevetare i botten och utbildad coach har jag stor förståelse för och har mött människor i många olika livskriser och jag kan därför hjälpa dig hantera de jobbiga känslorna du upplever, vi kan tillsammans jobba fram en handlingsplan och jag strävar alltid efter att finna ett framtidshopp. 

Vilka frågor brinner du för?

Med en bred och lång erfarenhet inom Human Resources och Omställningsarbete och Karriärfrågor, är mitt huvudperspektiv att vägleda i hur du bör hantera din arbetsgivare och dina kollegor när du påbörjar och eller tvingas gå igenom ett uppbrott. Är du mellan jobb eller behöver byta inriktning eftersom din livssituation ändras, kan jag massor om arbetsmarknaden och har gott om karriärtips att dela med mig av. 

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Försök prata med din omgivning och be om hjälp. Gå inte för fort fram. Finns det barn med i familjen – ha alltid deras bästa i fokus. 

När kan våra användare vända sig till dig? 

När du behöver prata om olika frågeställningar kring din arbetssituation eller ny sysselsättning och hur du ska kan tänka kring ditt nya sk. livspussel. Vi kan sätta upp bara en tid eller ett flertal där vi jobbar mot ett lite långsiktigare mål kring hur du önskar att ett liv mer i balans skulle kunna se ut.