Botrus Botrus är den kurator som ditt barn eller ungdom får träffa när du bokar kuratorssamtal via chatt. Chatten är en tjänst som vi erbjuder genom Allbry, som är en digital kurator för barn och unga upp till 16 år.

Berätta, vad gör ni på Allbry och hur ser ditt arbete ut?
På Allbry jobbar vi med elevhälsa digitalt. Det betyder att vi, tillsammans med andra professioner i skolan, som exempelvis skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog, arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar att klara skolgången men också en trygg miljö för lärande och utveckling. 

Mitt arbete på Allbry går ut på att samtala och chatta med elever. Mina samtal ser olika ut beroende på vilka behov eller stöd eleverna har. Ibland kan det handla om att hjälpa till i att sätta upp olika mål med skolan. I andra fall finnas till genom att erbjuda stödsamtal, motiverande samtal och vägledning. Jag har dagligen kontakt med elever som söker mig för olika frågor och funderingar som de har.

Varför är ett samarbete med Endbright viktigt för er?
För oss är detta samarbete viktigt då vi vill fånga upp barn som riskerar att falla mellan stolarna i den uppbrottsprocessen. Det finns lagar och konventioner som skall skydda barnen och där vill vi kliva in och erbjuda det stöd och skydd som barnet är i behov av.

Vad kan Endbrights användare förvänta sig av Allbrys chattverktyg och barnsamtal?
På Allbry kommer användarna att kunna chatta med mig under de öppettider de har. De kommer även kunna boka digitala möten om det önskas.

Föräldrar kan förvänta sig att deras barn får möjlighet att prata med en opartisk kurator som kommer ge stöd utifrån barnets bästa. Att ge barnet möjlighet att prata med en vuxen som inte är närstående eller är en del av familjen är viktigt för att ge barnet utrymme att lätta på sina känslor och tankar kring situationen utan att någon får veta.

Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner särskilt för frågor som rör barn och unga. Jag brinner för det förebyggande arbetet, där jag som vuxen ser ett stort ansvar i att vägleda samt stödja barn i tidig ålder så att dessa barn inte skall behöva gå en väg som inte är optimal eller ljus men också skydda barn i de farliga och skadliga miljöer som de ibland kan befinna sig i. Att vara en trygg vuxen som barnen kan vända sig till. Detta är anledningen till att jag arbetar som kurator på Allbry. Jag vill att varje barn ska ha likadana förutsättningar att lyckas och välja den vägen deras hjärta pekar på och jag ser mig själv som ett verktyg som vägleder barnen, som är vår framtid.

Utöver barn och unga, har jag ett extra stort intresse för frågor som rör kriminalitet, idrott och föreningsverksamhet i socialt arbete och äldre.

Vad är dina bästa tips för föräldrar som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?
Mitt tips är att se barnet i processen. Att inte lägga all fokus på uppbrottet. Att man inte glömmer bort barnet som finns där. Ibland kan det vara svåra situationer mellan de vuxna som skall separera och då är det särskilt viktigt att beakta barnet då det kan gå ut över barnet vilket i sin tur kan få konsekvenser på både kort- och långsikt.