Det är inte alldeles ovanligt att jag i mötet med er medlemmar möts av utsattheten för otrohet. Ibland är den pågående och i ens medvetande, ibland har samtalets tagits, ibland vill man få det att fungera till trots och ibland har man istället valt att gå skilda vägar. Oavsett, så är otroheten ofta något som påverkar våra känslor djupt och så även vår tillit i våra relationer. Hur hanterar man...