”Jag har blivit bedragen…”

Det är inte alldeles ovanligt att jag under Divorce Planning-sessioner får höra om otrohet. Ibland är den pågående och i ens medvetande, ibland har samtalets tagits, ibland vill man få det att fungera till trots och ibland har man istället valt att gå skilda vägar. Oavsett, så är otroheten ofta något som påverkar våra känslor djupt och så även vår tillit i våra relationer. Hur hanterar man detta på bästa sätt?

Jag ställde några frågor till psykolog Helena Kubicek Boye om att misstänka otrohet, om att försonas och att läka efter sorgen.

Hur bemöter jag min partner om jag misstänker att hen bedrar mig?

– Det är lätt att hamna i affekt och att man säger och gör saker man kommer ångra senare. Men såklart behöver man reda ut om det finns sådana misstankar. Försök att prata om det vid ett tillfälle då ni har tid att reda ut det och tänk även på att du då bör ha tillräckligt med belägg för det du tar upp. Det kan även vara bra att föreslå att ni går och pratar med en tredje part ganska så omgående om det är så att ni själva hamnar i negativa spiraler som ni inte kan ta er upp ur.

Var går gränsen för vad som är otrohet? 

– Den gränsen sätter alla olika, men oftast så har man den definierad i ett parförhållande. Rör det sig om en romantisk relation kan denna relation uppfattas som otrohet än mer än en tillfällig sexuell kontakt. Oftast så har otrohet att göra med att man passerat gränser för intimitet på olika sätt.

Hur hanterar jag de känslor som kommer med otrohet?

– Ta stöd och prata med de som är bra för dig att prata med. Skuldbelägg inte dig själv. Det är också viktigt att inse att en partners otrohet är den personens val och har inget med dig och ditt egenvärde att göra.

Kommer jag någonsin läka när jag blivit utsatt?

– Absolut. Jag har mött många som kommit vidare både som par och som har gått skilda vägar. Men det krävs att en tillit byggs upp igen. Har man en historia av tillitsproblem kan det ta lite längre tid och kräva mer jobb.

Hur vågar jag ge mig in en ny relation och skapa tillit till en ny partner?

– Genom ärlighet, genom att våga ställa frågor, genom att berätta hur du känner och vad som är viktigt för dig. Försök att undvika att bli kontrollerande, sådant kan bli destruktivt för relationen.

Finns det anledning att söka hjälp vid misstanke, vid pågående otrohet eller efter det att jag blivit bedragen? 

– Ja många söker hjälp och pratar med psykolog eller parterapeut. Jag har träffat par som överkommit otrohet och som även valt att gått skilda vägar. Oavsett vad är det bra med en samtalspartner för att ha ett välgrundat beslut, något jag gärna hjälper till med.

Endbright tipsar om Välmående rådgivning – för dig som behöver råd och stöd för att orka ta dig genom din separation.