”Jag har blivit bedragen…”

Kvinna i säng - seperation

Det är inte alldeles ovanligt att jag under Divorce Planning-sessioner får höra om otrohet. Ibland är den pågående och i ens medvetande, ibland har samtalets tagits, ibland vill man få det att fungera till trots och ibland har man istället valt att gå skilda vägar. Oavsett, så är otroheten ofta något som påverkar våra känslor djupt och så även vår tillit i våra relationer. Hur hanterar man detta på bästa sätt?

Jag ställde några frågor till psykolog Helena Kubicek Boye om att misstänka otrohet, om att försonas och att läka efter sorgen.

Hur bemöter jag min partner om jag misstänker att hen bedrar mig?

– Det är lätt att hamna i affekt och att man säger och gör saker man kommer ångra senare. Men såklart behöver man reda ut om det finns sådana misstankar. Försök att prata om det vid ett tillfälle då ni har tid att reda ut det och tänk även på att du då bör ha tillräckligt med belägg för det du tar upp. Det kan även vara bra att föreslå att ni går och pratar med en tredje part ganska så omgående om det är så att ni själva hamnar i negativa spiraler som ni inte kan ta er upp ur.

Var går gränsen för vad som är otrohet? 

– Den gränsen sätter alla olika, men oftast så har man den definierad i ett parförhållande. Rör det sig om en romantisk relation kan denna relation uppfattas som otrohet än mer än en tillfällig sexuell kontakt. Oftast så har otrohet att göra med att man passerat gränser för intimitet på olika sätt.

Hur hanterar jag de känslor som kommer med otrohet?

– Ta stöd och prata med de som är bra för dig att prata med. Skuldbelägg inte dig själv. Det är också viktigt att inse att en partners otrohet är den personens val och har inget med dig och ditt egenvärde att göra.

Kommer jag någonsin läka när jag blivit utsatt?

– Absolut. Jag har mött många som kommit vidare både som par och som har gått skilda vägar. Men det krävs att en tillit byggs upp igen. Har man en historia av tillitsproblem kan det ta lite längre tid och kräva mer jobb.

Hur vågar jag ge mig in en ny relation och skapa tillit till en ny partner?

– Genom ärlighet, genom att våga ställa frågor, genom att berätta hur du känner och vad som är viktigt för dig. Försök att undvika att bli kontrollerande, sådant kan bli destruktivt för relationen.

Finns det anledning att söka hjälp vid misstanke, vid pågående otrohet eller efter det att jag blivit bedragen? 

– Ja många söker hjälp och pratar med psykolog eller parterapeut. Jag har träffat par som överkommit otrohet och som även valt att gått skilda vägar. Oavsett vad är det bra med en samtalspartner för att ha ett välgrundat beslut, något jag gärna hjälper till med.

Endbright tipsar om Välmående rådgivning – för dig som behöver råd och stöd för att orka ta dig genom din separation.

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...