Endbright tillhandahåller mer stöd vid tvist genom Verahill

Genom vårt partnerskap med Verahill kan Endbright nu bistå i än högre grad vid juridiska tvister. Med hjälp av Verahills seniora jurist Viktor Löfgren kan nu du som behöver ett ombud få hjälp med detta genom oss.

Viktor på Verahill har mångårig erfarenhet av att arbeta med tvister i olika former och har under de senaste åren huvudsakligen arbetat med familjerättsliga tvister såsom vårdnadsmål, bodelningar och liknande. Han kan agera rättsligt ombud i en bodelningstvist eller en vårdnadstvist.

Vad är då en tvist i juridisk mening?

Man kan ju tycka att man tvistar när man är osams och oense, men en tvist i juridisk mening innebär att man går in i en process mot varandra. Det kan exempelvis handla om vårdnad, umgänge och boende, eller om bodelningen. I detta läge behöver man ett juridiskt ombud som kan föra ens talan. Tvist kan man tala om när:

  • Ni tillsammans har försökt komma överens men inte lyckats
  • Alla försök till samförstånd genom medling eller rådgivning har uttömts
  • Ena partnern har redan stämt den andra i någon sak
  • Den andra partnern har anlitat ett juridiskt ombud

Står du i ett läge där du behöver ett ombud inför en juridisk process? Då kan du välja att utnyttja vårt partnererbjudande med Verahill, där du får en första kostnadsfri konsultation med Viktor för att konkretisera dina behov.

Om du är osäker på vad du behöver och om du är i ett sådant läge där tvist kan komma ifråga, kontakta gärna oss på kundtjanst@endbright.se så hjälper vi dig.

Missa inte: webinar med Viktor Löfgren om tvist