Endbright tillhandahåller mer stöd vid tvist genom Verahill

Endbright partner - Vera Hill

Genom vårt partnerskap med Verahill kan Endbright nu bistå i än högre grad vid juridiska tvister. Med hjälp av Verahills seniora jurist Viktor Löfgren kan nu du som behöver ett ombud få hjälp med detta genom oss.

Viktor på Verahill har mångårig erfarenhet av att arbeta med tvister i olika former och har under de senaste åren huvudsakligen arbetat med familjerättsliga tvister såsom vårdnadsmål, bodelningar och liknande. Han kan agera rättsligt ombud i en bodelningstvist eller en vårdnadstvist.

Vad är då en tvist i juridisk mening?

Man kan ju tycka att man tvistar när man är osams och oense, men en tvist i juridisk mening innebär att man går in i en process mot varandra. Det kan exempelvis handla om vårdnad, umgänge och boende, eller om bodelningen. I detta läge behöver man ett juridiskt ombud som kan föra ens talan. Tvist kan man tala om när:

  • Ni tillsammans har försökt komma överens men inte lyckats
  • Alla försök till samförstånd genom medling eller rådgivning har uttömts
  • Ena partnern har redan stämt den andra i någon sak
  • Den andra partnern har anlitat ett juridiskt ombud

Läs mer mer om tvist och ombud.

Står du i ett läge där du behöver ett ombud inför en juridisk process? Då kan du välja att utnyttja vårt partnererbjudande med Verahill, där du får en första kostnadsfri konsultation med Viktor för att konkretisera dina behov.

Om du är osäker på vad du behöver och om du är i ett sådant läge där tvist kan komma ifråga, kontakta gärna oss på kundtjanst@endbright.se så hjälper vi dig.

Missa inte: webinar med Viktor Löfgren om tvist

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...