Tvist och ombud vid skilsmässa

Endbright fakta tvist - liten

En konflikt kan uppstå i de flesta relationer. I många fall kan man lösa det på egen hand men ibland är konflikterna så svåra att man behöver anlita en jurist för att lösa tvisten och hitta långsiktigt hållbara lösningar som kan hjälpa båda parter att gå vidare.

Det är vanligt att frågor om bodelning, vårdnad, boende och umgänge blir konfliktfyllda vid en skilsmässa. Kanske det pågår det dessutom flera olika konflikter samtidigt. I det fall man inte lyckas komma överens och finna samsyn finns det risk att man hamnar i en juridisk tvist. Dessa typer av juridiska familjetvister riskerar ofta att bli komplexa, långdragna och infekterade.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Innehåll


Anlitande av ombud

Konflikten kring exempelvis vårdnad eller bodelning kan skapa en djupgående splittring mellan föräldrarna eller de vuxna. Genom att anlita en jurist som ombud får man en person med en professionell distans till tvisten och en kunnig person som kan föra ens talan och agera som ombud om tvisten hamnar i domstolen. Din motpart kan i sin tur också anlita ett ombud som för dennes talan.

En jurist kan även bistå med medling och har erfarenhet av att driva familjerättsliga tvister. Ditt ombud ger dig rätt vägledning genom hela tvisten.

Det är bra att söka hjälp i ett så tidigt som möjligt oavsett vilken typ av juridisk tvist det gäller. Man har ett inledande möte där man tillsammans går igenom vad som har hänt, hur situationen ser ut och vad som bör vara den bästa vägen framåt. Om det finns en oenighet som riskerar att leda till en tvist i domstol hjälper juristen till med en inledande skrivelse till motparten där din syn och eventuella krav presenteras. Motparten får möjlighet att besvara denna antingen själv eller genom ett eget ombud.

Om det som framförts bestrids eller om något svar inte kommer kan din jurist hjälpa dig att ta ärendet vidare till domstol. Där hålls en muntlig förberedelse där ärendet gås igenom på nytt under ledning av en domare.

Om tvisten rör bodelning kan ni hamna i en situation där tingsrätten utser en bodelningsförrättare för att som får i uppdrag att sköta bodelningen. Att ansöka om bodelningsförrättare är förhållandevis dyrt och processen kan bli mycket lång. Du kan läsa mer om bodelningskonflikter i vår faktartikel om Bodelning.

Om tvisten rör vårdnad ger domstolen normalt familjerätten, det vill säga den enhet inom din kommuns socialförvaltning som hanterar vårdnads- och familjefrågor, i uppdrag genomföra utredningar för att klarlägga tvisten och barnens behov, därefter kallas parterna till en avslutande huvudförhandling. Du kan läsa mer om hur vårdnadstvister går till i vår faktaartikel om Vårdnad.

Rättshjälp & rättsskydd

En tvist kostar ofta mycket tid och energi och kan komma att påverka både din och dina barns hälsa negativt. Utöver detta kostar en tvist också mycket pengar. Ibland finns det dock ingen utväg och då är det viktigt att ta rätt hjälp. Kostnaderna för juristarvodet kan man i vissa fall få hjälp med via det som kallas rättshjälp.

Tillgången till rättshjälp bestäms utifrån din årsinkomst beräknad före skatt. Här görs också ett avdrag per varje barn du eventuellt betalar underhåll till. Underlaget för rätten till rättshjälp baseras även på om du har skulder eller förmögenhet som påverkar din betalningsförmåga för juristkostnaderna.

I det fall du har en årsinkomst under 260 000 kr per år har du rätt till rättshjälp. Du behöver då endast betala en rättshjälpsavgift motsvarande viss procent av kostnaden för det ombud du väljer att anlita. Om du helt saknar inkomst samt om den som anlitar ombud är underårig kan avgiften slopas.

Vid årsinkomst över 260 000kr per år har du däremot inte rätt till rättshjälp. Du kan däremot få hjälp till kostnaderna via det som kallas rättsskydd. Rätten till rättsskydd bestäms utifrån din försäkring som står för viss del av juristkostnaderna. Rättsskydd ingår vanligen i hemförsäkringen men hur mycket och vad försäkringen kan bistå med är olika, detta bestäms utifrån varje försäkringsbolag.

I familjemål finns oftast möjlighet för en förälder att använda sin rättsskyddsförsäkringen. Om försäkringen inte kan användas kan i vissa fall staten ersätta en del av kostnaderna genom rättshjälp. Juristen kan hjälpa till med att ansöka om att använda rättsskyddsförsäkringen eller att ansöka om rättshjälp. Vanligen ingår dock inte rättshjälp vid skilsmässa eller bodelning. Ersättningsgaranti via staten går i vissa fall att ansöka om i särskilt omfattande bodelningstvister, detta efter att man ansökt om bodelningsförrättare via staten.

Juristen kan också oftast ge en fingervisning om vad kostnaderna kan bli, men det är viktigt att söka hjälp i ett tidigt skede.

Behöver du ett ombud vid en tvist? Genom Viktor Löfgren på vår partner Verahill kan du få hjälp.

Några tips på vägen

Var noggrann med att anlita en jurist med kunskap och kompetens kring just ditt ärende och som har ett lösningsorienterat och konfliktdämpande förhållningssätt. Det ökar sannolikheten att tvisten begränsas och att lösningen håller över tid. Försök också att alltid hålla en god ton gentemot motparten och myndigheter och begränsa så långt som möjligt tvistens omfattning.

Vill du veta mer om tvist kan du ta del av vårt webinar med den seniora juristen Viktor Löfgren från Verahill. Han berättar mer om vad juridisk tvist innebär, i vilka situationer man behöver ett ombud och vad man bör tänka på inför en juridisk process.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...