Viktor Löfgren är senior jurist på Verahill, en av Endbrights samarbetspartners.

Berätta, vad gör ni på Verahill och hur ser ditt arbete ut?

På Verahill arbetar vi med familjejuridik, däribland bodelning, vårdnadstvister, förebyggande ekonomisk familjerätt och dödsfallsjuridik. Jag har själv mångårig erfarenhet av att arbeta med tvister i olika former och har under de senaste åren huvudsakligen arbetat med familjerättsliga tvister såsom vårdnadsmål, bodelningar och liknande. Jag har även arbetat som offentligt biträde för tvångsomhändertagna barn.

På Verahill fortsätter jag att arbeta med dessa måltyper som Senior jurist men arbetar även som biträdande processchef och är med och leder Verahills processgrupp och handleder våra juniora jurister där.

Varför är ett samarbete med Endbright viktigt för er?

Endbright erbjuder en mycket värdefull tjänst och plattform till personer som befinner sig i ett av de familjejuridiskt svåraste situationerna man kan befinna sig i. Det är viktigt för Verahill att samarbeta med aktörer som delar Verahills värderingar och syn på familjerättsliga tvister och spörsmål. Endbright är en sådan aktör och erbjuder en attraktiv helhetslösning för någon som går igenom en skilsmässa. De hjälper till att mildra eller helt undvika konflikter och skapa trygghet i svåra situationer.

När kan våra användare vända sig till dig och Verahill?

Verahill erbjuder ett värdefullt juridiskt stöd till Endbrights användare såväl innan skilsmässan som när skilsmässan och en bodelningen är ett faktum. Vi kan alltså både agera bollplank och ge värdefulla tips och råd i ett tidigt skede och agera rättsligt ombud i en bodelningstvist eller en vårdnadstvist. Man kan även vända sig till oss om man är överens om bodelningen eller vårdnaden om barnen men behöver hjälp att upprätta ett avtal som reglerar det man är överens om.

Missa inte: Webinar med Viktor Löfgren om tvist

Vad kan Endbrights användare förvänta sig av dig och Verahill när ni företräder som juridiskt ombud
i process/tvist
?

Juridik är en förtroendebransch och mina klienter ska alltid kunna lita på att den rådgivning de får av mig och Verahill är aktuell och relevant för dem. Jag är alltid rak och tydlig mot mina klienter så att de kan få rimliga och välgrundade förväntningar på vad ett utfall av en tvist kan bli. Verahill vill skapa trygghet i tvister, du ska som klient inte känna dig ensam eller utsatt oavsett om det är i kommunikation med motparten eller i en rättssal.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för att verka konfliktmildrande i tvister och att när barn är inblandade att tydligt arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Dessvärre har jag alltför ofta stött på situationer där tvister skapar mer konflikter än vad de löser och där barn hamnar i skymundan i de vuxnas konflikt. Dessvärre finns det en utveckling av fler och mer infekterade familjerättsliga tvister, här vill jag se ett trendbrott där långsiktigt hållbara lösningar kan träffas i ett tidigt skede. Jag är glad att arbeta på Verahill som delar dessa värderingar.

Vad är dina bäst tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Mina bästa tips är att inte göra något förhastat utan tänka efter innan och inhämta så mycket information du kan så att du kan bilda dig en god uppfattning om din situation. Alla handlingar kan få rättsliga konsekvenser så det är viktigt att känna till dessa innan man agerar. Konsultera gärna med en jurist eller annan sakkunnig som kan hjälpa dig måla upp riskerna och hjälpa dig att undvika dem. Mycket går att rätta till i efterhand men det blir billigare och går snabbare om det blir rätt från början.