Att inför, under eller efter en separation hamna i en konflikt om barnen, är dessvärre inte helt ovanligt. Idag har vi därför försökt exemplifiera ett sådant fall. (Detta är ett fiktivt fall med fiktiva namn) Zack, 44 och Carin 45 år, har två gemensamma barn, 7 respektive 9 år. De är sedan ett halvår tillbaka separerade. Zack och Carins skilsmässa har varit konfliktfylld. Konflikterna har framför allt bestått i frågor......