Idag kommer vi ta upp något vi ofta möter bland er medlemmar. Nämligen att inför, under eller efter en separation hamna i en konflikt om barnen, något som dessvärre inte är helt ovanligt. Fallet “Zack & Carin” (Detta är ett fiktivt fall med fiktiva namn) Zack, 44 och Carin 45 år, har två gemensamma barn, 7 respektive 9 år. De är separerade sedan ett halvår tillbaka. Zack och Carins skilsmässa...