Skilsmässa med konflikt kring barnen

Idag kommer vi ta upp något vi ofta möter. Nämligen att inför, under eller efter en separation hamna i en konflikt om barnen, något som dessvärre inte är helt ovanligt.

Fallet ”Zack & Carin”

(Detta är ett fiktivt fall med fiktiva namn)

Zack, 44 och Carin 45 år, har två gemensamma barn, 7 respektive 9 år. De är separerade sedan ett halvår tillbaka. Zack och Carins skilsmässa har varit konfliktfylld. Konflikterna har framför allt bestått i frågor om vårdnad, boende och umgänge. På grund av arbete har Carin flyttat till ny stad, ca 50 minuter enkel bilväg från det tidigare gemensamma boendet. Zack har hittat en ny lägenhet i närområdet där barnen har skola, kompisar och aktiviteter.

Carin och Zack var överens om att vilja skiljas, det följde dock en betänketid om 6 månader sedan deras barn är under 16 år. De var också överens om att sälja huset och hade inga egentliga konflikter kring bodelningen eller den ekonomiska uppdelningen.

När Carin berättade att hon fått nytt jobb som krävde flytt var Zacks första tanke att barnen då mestadels skulle vara hos honom. Kanske skulle de kunna ha ett 4/10 dagars upplägg. Mest så att barnen hade möjlighet att få en så oförändrad vardag som möjligt. Framför allt kände han att detta var extra viktigt sedan barnen reagerade väldigt starkt när de hade berättat om skilsmässan.

Carin däremot, är strängt bestämd om att de ska ha delad vårdad och menar också på att barnen skulle kunna börja ny skola, och att de är så pass små att det inte hade haft några större konsekvenser för barnen att flytta till ny stad.

Barnen har uttryckt till Zack att de inte vill flytta och att de tycker att mamma arbetar för mycket. Deras nioåriga son har också haft svårigheter med skolan den senaste tiden. Lärarna har talat med Zack och Carin om att han haft koncentrationssvårigheter och reagerat väldigt starkt när något inte går som han tänkt sig. Deras sjuåring har mest varit ledsen, men också lika snabbt blivit glad igen. Barnen har förstått att mamma och pappa inte är överens och blir ofta väldigt ledsna när mamma och pappa bråkar.

För Zack har skilsmässan varit tuff. Det var Carin som tog initiativ till separationen och han tänkte själv att det nog var för det bästa, om än något han inte önskade skulle behöva ske. För honom var det väldigt viktigt att försöka hålla samman och att undvika onödiga konflikter, något han upplevde att Carin också var till en början av skilsmässan. Men sedan hon fick nytt arbete, har hon helt stängt av, tycker Zack. Han kan inte längre nå henne och känner sig förd bakom ljuset. Dessutom känner han att Carin är orättvis kring barnen, att hon inte lyssnar till deras behov. Något som lett till sorg i känslan av att helt förlorat Carin och att dessutom ha hamnat i en konflikt om barnen, där han inte tycker att Carin ser till barnens bästa.

Endbright rekommenderar

Här rekommenderar vi vårt vårt Medlingspaket. I detta paket får båda föräldrar hjälp att möta varandra med barnens behov och bästa i fokus. Medlingen syftar till att föräldrarna ska komma överens och framför allt att barnen inte hamnar mellan stolarna.

Läs mer om Medlingspaketet

Passar dig som vill undvika konflikt kring barnen. Fokus på medling mellan dig och din medförälder, Divorce Planning ingår.