Fötter i säng

Vi behöver sex!

Hormonet oxytocin utsöndras vid beröring och styr över en rad funktioner – det sänker pulsen, blodtrycket och stresshormonerna, samtidigt som det skapar tillit. Sex är en stor källa till oxytocin.

Men hur vanligt är det att bristen på sex är orsaken till att man skiljer sig? Enligt forskningen är det vanligare att personer i sexlösa äktenskap väljer att skilja sig, jämfört med par som har sex ofta. Sexlösa, platoniska äktenskap kallas ‘vita’. Mellan 15-20 procent av alla äktenskap uppskattas vara vita. Definition för sexlös varierar, från inte alls, till ett fåtal gånger per år. Enligt RFSU säger 61 procent av svenskarna att de upplever problem med minskad sexlust.

Den vanligaste orsaken till problematiken är barn under tre år, stress, krävande jobb och sjukdom.

Schemalagt sex?

Michele Weiner-Davis, expert på sexsvultna äktenskap, menar att utan sex slutar man sitta bredvid varandra, man skrattar inte längre tillsammans, tillbringar inte tid ihop. Till sist slutar man vara vänner. Weiner-Davis föreslår schemalagt sex, och menar att man ångrar sig sällan efteråt och partnern blir glad. Parallellen kan göras med att gå till gymmet – det kan vara motigt först, men efteråt mår man toppen. Gränsen till att känna sig tvingad eller övertalad är dock fin. Om man pushar sin partner till att ha sex – tjatsex – riskerar hen att dra sig undan än mer.

Jordan B Peterson förespråkar att man måste se till att prata nittio minuter per vecka med varandra, annars driver man isär. Vettig och närvarande kommunikation kan kanske kännas som ett lättare alternativ till schemalagt sex om man verkligen kört fast. För just längre tiden går utan intimitet, desto svårare kan det vara att plocka upp tråden igen.

Sex är ingen plikt

Man ska inte tvinga sig att ha sex om man inte vill, ens om man tror att man borde. Rent psykologiskt är det bättre att sluta hänvisa till äktenskapligt sex som en plikt. Det är förlegat. Sex kan aldrig någonsin vara en plikt, även om man kan argumentera att det är något man gör för den andre, som en akt av kärlek.

Relationer – och sex – kräver arbete

Alla relationer, inklusive ens sexliv, kräver ständig uppmärksamhet och arbete. Hur man känner sig, underförstått hur ens partner får en att känna sig, är avgörande. Lever du i en ‘vit relation’ och funderar på om du vill skiljas, så kan du ställa dig själv följande frågor:

  • Känner du dig olycklig och som om du är berövad på något väsentligt
  • Om bristen på sex inte kan vägas upp med annan öm och kärleksfull omsorg i relationen
  • Om du inte kan tänka dig ett tillfredsställande och lyckligt liv utan sex
  • Om du inte kan eller vill tillfredsställa ditt libido ‘på egen hand’ eller annat sätt

Separationssex

Sex kan kännas väldigt långt borta inför, under och efter en separation. Inte sällan har attraktionen till den före detta partnern försvunnit i samband med separationen.

Men måste det vara så att den sexuella lusten sinsemellan försvinner vid en separation? Finns det anledning att stanna kvar i en dysfunktionell relation när den sexuella lusten inte försvunnit? Är det konstigt att vid en separation känna mer sexuell lust och passion än på flera år?

Många gånger kan dessa känslor och behov skapa en inre konflikt hos oss. Det uppstår ett motsatsförhållande mellan hur något borde vara och hur man faktiskt känner. Den sexuella lusten för den man separerat ifrån blir plötsligt till något förbjudet, något som gör behovet ännu starkare. Hur hanterar man en sådan inre konflikt?

Plötsligt tänder det till

Ibland kan man tillfälligt se sin partner i ny dager och kanske bortse från det man tidigare inte tyckte fungerade. Partnern blir plötsligt tillfälligt attraktiv igen. Det är lätt att romantisera och inte vara förankrad i verkligheten när man är i en kris som en separation kan innebära. Och vid separationsångest är det lätt att hänga kvar i något även om man vet att det inte fungerar. 

Borde jag stanna?

Sex utgör bara en del i en relation som även ska innehålla partnerskap, gemenskap, hjälpsamhet, stöd och trygghet till exempel. Sexuell lust kan också väckas ur fel motiv, såsom att man vill hålla kvar sin partner eller att man vill knyta an efter en konflikt eller ett bråk. Men givetvis är sex i form av attraktion till den andra partnern viktig, men det ska vila på sunda grunder.

Kan vi fortsätta ha en sexuell relation?

Det finns så klart de som kan ha det, men generellt så blir det nog väldigt komplicerat och otydligt i längden. Det är nästan också alltid en part som vill mer än den andra och då kommer någon känna sig obekväm i situationen eller ha mer känslor än den andra. Sex med ett ex är sällan en sund lösning om man väl valt att gå ifrån varandra. Sedan är det en del par som behöver göra slut ett par gånger innan de är färdiga för gott.

Behöver du hjälp med din skilsmässa eller separation? Boka en Divorce Planning för att gå genom din situation och få en plan.

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...